Thiết đặt các quyền trong một công cụ tệp hoặc các tệp SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xem các quyền hiện đang được gán cho vai trò thành viên, bấm vào tab Workspace , bấm thuộc tính, sau đó bấm tab quyền .

Theo mặc định, tất cả thành viên ngoại trừ khách có quyền thêm mới tệp hoặc thư mục, sửa đổi tệp và xóa tệp hoặc thư mục riêng của họ. Người quản lý có tất cả các quyền sẵn có.

Ngoài ra, trong một công cụ SharePoint tệp, tất cả thành viên ngoại trừ khách có quyền để đồng bộ với thư viện tài liệu SharePoint, hoặc để yêu cầu kiểm soát đồng bộ cho công cụ từ trình đồng bộ hiện tại.

Hãy xem thay đổi quyền cho công cụ workspace để biết thêm thông tin về sửa đổi các quyền mặc định cho một công cụ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×