Thiết đặt biểu mẫu dùng cho các mục phản hồi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người dùng chọn kiểu này của biểu mẫu để tạo một phản hồi cho mục đã chọn. Trong dạng xem, phản hồi mục được thụt lề bên dưới mục mẹ của họ nếu dạng xem danh sách được thiết lập để hiển thị thư trả lời trong một cấu trúc phân cấp.

  1. Mở trình thiết kế.

  2. Bấm vào biểu mẫu bạn muốn thiết lập để dùng cho các mục phản hồi.

  3. Bấm Thuộc tính.

  4. Bấm dùng biểu mẫu này để tạo phản hồi các mục đã chọn.

  5. Trong danh sách trường, hãy chọn bất kỳ trường nào bạn muốn kế thừa giá trị từ mục mẹ.

    Ví dụ, bạn có thể chọn thừa kế các giá trị trong một trường "chủ đề", sao cho chủ đề văn bản trong một mục phản hồi ban đầu tương ứng với chủ đề văn bản trong mục mẹ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×