Thiết lập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng hộp thoại Thiết lập Trang để thiết lập các tùy chọn bố trí và in của trang.

Bấm vào tab Bố trí Trang, sau đó trong nhóm Thiết lập Trang, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút .

Công cụ Khởi động Hộp thoại Thiết lập Trang

Thiết lập Trang > Tùy chọn Trang

Hướng giấy    Chọn giữa khổ ngang và khổ dọc.

Co giãn    Phóng to hoặc thu nhỏ trang tính hay lựa chọn khi bạn in sao cho vừa với số lượng trang được chỉ định.

  • Điều chỉnh đến    Khi bạn chọn Điều chỉnh đến, bạn có thể nhập phần trăm trong hộp % kích cỡ chuẩn.

  • Vừa với    Khi bạn chọn Vừa với, bạn có thể nhập một số trong hộp trang ngangdọc. Để điền độ rộng giấy và sử dụng nhiều trang khi cần, hãy nhập 1 trong hộp trang ngang và để trống hộp dọc.

Kích cỡ giấy    Trong hộp này, bấm vào Khổ giấy viết thư, Chuẩn hoặc tùy chọn kích cỡ khác để thể hiện kích cỡ bạn muốn sử dụng cho bản in tài liệu hoặc phong bì của bạn.

Chất lượng in    Trong hộp này, bấm vào độ phân giải để chỉ định chất lượng in cho trang tính hiện hoạt. Độ phân giải là số chấm trên mỗi inch tuyến tính (dpi) xuất hiện trên trang in. Độ phân giải cao hơn mang lại chất lượng in tốt hơn trong các máy in hỗ trợ in độ phân giải cao.

Số của trang đầu    Trong hộp này, nhập Tự động để bắt đầu đánh số trang từ "1" (nếu đó là trang đầu tiên của tác vụ in) hoặc từ số tuần tự kế tiếp (nếu đó không phải là trang đầu tiên của tác vụ in). Nhập một số để chỉ định số trang bắt đầu khác với "1".

Đầu Trang

Thiết lập Trang > Tùy chọn Lề

Nhập cài đặt lề và xem kết quả trong hộp Xem trước.

  • Trên cùng, Dưới cùng, Bên trái, Bên phải    Điều chỉnh số đo ở các hộp Trên cùng, Dưới cùng, Bên tráiBên phải để chỉ định khoảng cách giữa dữ liệu của bạn và mép trang in.

  • Đầu trang hoặc Chân trang    Nhập một số vào hộp Đầu trang hoặc Chân trang để điều chỉnh khoảng cách giữa đầu trang và phần đỉnh của trang hoặc giữa chân trang và phần dưới cùng của trang. Khoảng cách này phải nhỏ hơn cài đặt lề nhằm ngăn không cho đầu trang hoặc chân trang chồng lấp lên dữ liệu.

Căn giữa trangCăn giữa dữ liệu trên trang trong phạm vi lề bằng cách chọn hộp kiểm Theo chiều dọc hoặc Theo chiều ngang hoặc cả hai.

Đầu Trang

Thiết lập Trang > Tùy chọn Đầu trang và Chân trang

Đầu trang    Bấm vào một đầu trang tích hợp sẵn trong hộp Đầu trang hoặc bấm vào Đầu trang Tùy chỉnh để tạo đầu trang tùy chỉnh cho trang tính mà bạn muốn in. Đầu trang tích hợp sẵn được sao chép sang hộp thoại Đầu trang, nơi bạn có thể định dạng hoặc chỉnh sửa đầu trang đã chọn.

Chân trang    Bấm vào một chân trang tích hợp sẵn trong hộp Chân trang hoặc bấm vào Chân trang Tùy chỉnh để tạo chân trang tùy chỉnh cho trang tính bạn muốn in. Chân trang tích hợp sẵn được sao chép sang hộp thoại Chân trang, nơi bạn có thể định dạng hoặc chỉnh sửa chân trang đã chọn.

Các trang chẵn và lẻ khác nhau    Chọn hộp kiểm Các trang chẵn và lẻ khác nhau để chỉ định đầu trang và chân trang trên các trang đánh số lẻ phải khác với đầu trang và chân trang trên các trang đánh số chẵn.

Trang đầu tiên khác nhau    Chọn hộp kiểm Trang đầu tiên khác nhau để loại bỏ đầu trang và chân trang hoặc tạo đầu trang và chân trang tùy chỉnh cho trang in thứ nhất. Để tạo đầu trang hoặc chân trang tùy chỉnh cho trang đầu tiên, chọn hộp kiểm này, bấm vào Đầu trang Tùy chỉnh hoặc Chân trang Tùy chỉnh, sau đó trên tab Đầu trang của Trang Đầu tiên hoặc Chân trang của Trang Đầu tiên, bạn có thể thêm thông tin đầu trang hoặc chân trang bạn muốn xuất hiện trên trang đầu tiên.

Co giãn cùng tài liệu    Chọn hộp kiểm Co giãn cùng tài liệu để chỉ định đầu trang và chân trang nên dùng cùng một cỡ phông và cùng một tỷ lệ co giãn với trang tính. Hộp kiểm này được chọn theo mặc định. Để làm cho cỡ phông và tỷ lệ co giãn của đầu trang hoặc chân trang không phụ thuộc vào tỷ lệ co giãn của trang tính để tạo hiển thị nhất quán trên nhiều trang, hãy xóa hộp kiểm này.

Căn theo lề trang    Chọn hộp kiểm Căn theo lề trang nhằm đảm bảo lề đầu trang hoặc chân trang được căn thẳng với lề trái và phải của trang tính. Hộp kiểm này được chọn theo mặc định. Để đặt lề trái và phải của đầu trang và chân trang thành một giá trị cụ thể không phụ thuộc vào lề trái và phải của trang tính, hãy xóa hộp kiểm này.

Đầu Trang

Thiết lập Trang > Tùy chọn Trang tính

Vùng in    Bấm vào hộp Vùng in để chọn một phạm vi trang tính để in, rồi kéo qua khu vực trang tính bạn muốn in. Nút Thu gọn Hộp thoại Ảnh nút ở đầu bên phải của hộp này tạm thời di chuyển hộp thoại do đó bạn có thể nhập phạm vi bằng cách chọn các ô trong trang tính. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bấm lại vào nút này để hiển thị toàn bộ hộp thoại.

In tiêu đề    Chọn một tùy chọn bên dưới In tiêu đề để in cùng một cột hoặc hàng dưới dạng tiêu đề trên mỗi trang của trang tính được in. Chọn Các hàng lặp lại ở đỉnh nếu bạn muốn có các hàng cụ thể làm tiêu đề ngang cho mỗi trang. Chọn Các cột lặp lại ở bên trái nếu bạn muốn có các tiêu đề dọc trên từng trang. Sau đó trên trang tính, chọn một ô hoặc nhiều ô trong cột hay hàng tiêu đề mà bạn muốn. Nút Thu gọn Hộp thoại Ảnh nút ở đầu bên phải của hộp này tạm thời di chuyển hộp thoại, do đó bạn có thể nhập phạm vi bằng cách chọn các ô trong trang tính. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bấm lại vào nút này để hiển thị toàn bộ hộp thoại.

In    Chỉ định những nội dung được in từ trang tính, cho dù bản in là in màu hay in đen trắng và chất lượng in là gì.

  • Đường lưới    Chọn hộp kiểm Đường lưới để đưa vào các đường lưới trang tính trong bản in. Đường lưới không được in theo mặc định, bất kể chúng có hiển thị trên trang tính hay không.

  • Đen trắng    Chọn hộp kiểm Đen trắng khi bạn sử dụng máy in màu nhưng chỉ muốn sử dụng màu đen và trắng khi in. Tùy chọn này tắt theo mặc định. Bạn không phải chọn tùy chọn này khi đang sử dụng máy in đen trắng.

  • Chất lượng nháp    Chọn hộp kiểm Chất lượng nháp để in nhanh hơn bằng cách sử dụng chất lượng in kém hơn khi máy in mà bạn sử dụng có chế độ chất lượng nháp. Tùy chọn này không có hiệu lực khi máy in không có chế độ chất lượng nháp.

  • Tiêu đề hàng và cột    Chọn hộp kiểm Tiêu đề hàng và cột để đưa vào các tiêu đề này trong bản in.

  • Chú thích    Trong hộp này, chọn vị trí nơi bạn muốn chú giải bạn đã thêm vào các ô trong trang tính xuất hiện trong bản in. Chọn Cuối trang tính để kết hợp tất cả các chú thích và in chúng cùng nhau trên một trang được thêm vào cuối bản in. Chọn Như hiển thị trên trang tính để in các chú thích ở vị trí ban đầu của chúng trên trang tính. Chú thích không tự động được đưa vào bản in, vì Không có gì được chọn theo mặc định.

  • Lỗi ô dưới dạng    Trong hộp này, chọn cách bạn muốn lỗi ô xuất hiện trên trang tính xuất hiện trong bản in. Theo mặc định, lỗi được hiển thị như chúng xuất hiện nhưng bạn không thể hiển thị chúng bằng cách chọn <trống>, hãy hiển thị chúng dưới dạng gạch nối kép bằng cách chọn -- hoặc hiển thị chúng dưới dạng #N/A.

Thứ tự trang    Bấm vào Xuống, rồi qua hoặc Qua, rồi xuống để kiểm soát thứ tự tại đó dữ liệu được đánh số và in khi dữ liệu không vừa trên một trang. Ảnh mẫu xem trước hướng tài liệu sẽ in khi bạn chọn một trong các tùy chọn này.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Xem trang tính trước khi in

In một trang tính hoặc sổ làm việc

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×