Thiết lập Quản trị Quyền Thông tin (IRM) trong trung tâm quản trị SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong SharePoint, bảo vệ IRM được áp dụng cho các tệp ở cấp danh sách và thư viện. Trước khi tổ chức của bạn có thể dùng bảo vệ bằng IRM, trước tiên bạn phải thiết lập quản lý quyền. SharePoint Online IRM dựa trên Microsoft Azure dịch vụ quản lý quyền Active Directory (Microsoft Azure AD RM) để mã hóa và gán hạn chế sử dụng. Một số gói Office 365 bao gồm một gói đăng ký RM Microsoft Azure quảng cáo, nhưng không phải tất cả. Để tìm hiểu thêm, bắt đầu với Microsoft Azure AD Rights Management đọc

Bật dịch vụ IRM bằng trung tâm quản trị SharePoint

Trước khi tổ chức của bạn có thể bảo vệ SharePoint danh sách và thư viện, trước tiên bạn phải kích hoạt dịch vụ quản lý quyền cho tổ chức của bạn. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem quản lý quyền Activating.

Sau khi kích hoạt dịch vụ quản lý quyền, đăng nhập vào Trung tâm quản trị SharePoint để bật quản lý quyền thông tin (IRM).

Lưu ý: Nếu không, quản lý quyền được kích hoạt người quản trị toàn cầu Office 365, tính năng IRM không thể dùng trong SharePoint Online.

  1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

  2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

  3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

  4. Trong ngăn bên trái, hãy chọn thiết đặt.

  5. Trong phần Quản lý quyền thông tin (IRM) , chọn sử dụng dịch vụ IRM được xác định trong cấu hình của bạn, sau đó chọn Thiết đặt IRM làm mới.

Lưu ý:  Sau khi làm mới thiết đặt IRM, giờ đây mọi người trong tổ chức của bạn có thể bảo vệ các thư viện tài liệu và danh sách SharePoint của họ bằng IRM.

Các danh sách và thư viện tài liệu SharePoint được bật tính năng IRM

Sau khi làm mới thiết đặt IRM, người sở hữu trang có thể bảo vệ các thư viện tài liệu và danh sách SharePoint của mình bằng IRM. Để biết thêm thông tin, hãy xem Áp dụng Quản trị Quyền Thông tin cho danh sách hoặc thư viện.

Khi người sở hữu trang bật IRM cho một danh sách hoặc thư viện, họ có thể bảo vệ mọi kiểu tệp được hỗ trợ trong danh sách hoặc thư viện đó. Khi bật IRM cho thư viện, quản lý quyền sẽ áp dụng cho mọi tệp trong thư viện đó.

Lưu ý: Khi bật IRM cho danh sách, quản lý quyền chỉ áp dụng cho các tệp được đính kèm với các mục danh sách, không phải là các mục danh sách thực sự.

Khi mọi người tải xuống các tệp trong danh sách hay thư viện được bật IRM, các tệp đó sẽ được mã hóa sao cho chỉ có những người được cấp phép mới có thể xem chúng. Mỗi tệp được quản lý bằng quyền cũng có giấy phép phát hành áp dụng các hạn chế đối với những người xem tệp đó. Các hạn chế điển hình bao gồm tạo ra tệp chỉ đọc, tắt tính năng sao chép văn bản, ngăn không cho mọi người lưu bản sao cục bộ và ngăn không cho mọi người in tệp đó. Các chương trình máy khách có thể đọc được các kiểu tệp được hỗ trợ IRM dùng giấy phép phát hành bên trong tệp được quản lý bằng quyền để thực thi các hạn chế này. Đây là cách mà tệp được quản lý bằng quyền duy trì chức năng bảo vệ ngay cả sau khi nó được tải xuống. Để bật IRM trên một danh sách hoặc thư viện, hãy xem Áp dụng Quản trị Quyền Thông tin cho danh sách hoặc thư viện

SharePoint Online hỗ trợ mã hóa của các kiểu tệp sau đây:

  • PDF

  • Các định dạng tệp 97-2003 cho các chương trình Microsoft Office sau đây: Word, Excel và PowerPoint

  • Các Định dạng Office Open XML cho các chương trình Microsoft Office sau đây: Word, Excel và PowerPoint

  • Định dạng XML Paper Specification (XPS)

Lưu ý: Bạn không thể tạo hoặc sửa các tài liệu Office trực tuyến trong thư viện hỗ trợ IRM.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×