Thiết lập nhắc tùy chỉnh cho dịp đặc biệt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm cho liên hệ, Outlook sẽ tự động thiết lập nhắc trên lịch của bạn. Thiết lập tự động này thuận tiện nhưng Outlook chỉ mặc định thiết lập lời nhắc trong vòng 18 giờ cho bất kỳ một sự kiện nào và điều này là không đủ để ghi chú nhớ mua quà hay lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm. Sau đây là cách mà bạn có thể thiết lập nhắc tùy chỉnh để đảm bảo rằng mình có đủ thời gian để chuẩn bị.

  1. Bấm vào Lịch.

    Tùy chọn lịch từ Ngăn Dẫn hướng

  2. Nhấn CTRL+G, rồi chọn ngày của sự kiện mà bạn muốn thay đổi lời nhắc.

  3. Bấm đúp vào ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm.

  4. Trong hộp thoại Mở mục lặp lại , bấm toàn bộ chuỗi.

  5. Chọn mới thời gian lời nhắc và bấm lưu & đóng.

    thay đổi thời gian nhắc đối với ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm của liên hệ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×