Thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách hoặc thư viện

Thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu trong danh sách lớn và thư viện, bạn dễ dàng hơn cho người dùng để tìm nội dung. Dẫn hướng siêu dữ liệu cho phép lọc và tìm nội dung trong danh sách và thư viện bằng cách sử dụng một cây dẫn hướng. Chúng cũng có thể áp dụng bộ lọc chính, làm việc kết hợp với cây dẫn hướng để tinh chỉnh danh sách các mục Hiển thị.

Khi bạn thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu, bạn có thể xác định những cột nào từ thư viện sẽ xuất hiện trên cây đó và bạn có thể xác định các Bộ lọc Chính. Phần minh họa dưới đây trình bày cây dẫn hướng đơn giản được dựa trên kiểu nội dung.

Bạn có thể thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu cho điều khiển cây ở ngăn bên trái

Theo mặc định, tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu được bật trên hầu hết các trang. Nếu tính năng này không được bật cho trang của bạn, bạn có thể bật nó tên trang Tính năng Trang cho trang của bạn.

Bạn phải là Người sở hữu Trang hoặc Người quản trị Tuyển tập Trang thì mới có thể bật tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu.

Bật dẫn hướng siêu dữ liệu

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong phần Hành động Trang, hãy bấm vào Quản lý tính năng trang.

 3. Trong danh sách Tính năng, hãy tìm Lọc và Dẫn hướng Siêu dữ liệu rồi bấm Kích hoạt.

Thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu

Bạn phải có ít nhất là mức quyền Quản lý Danh sách để thiết lập dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách hoặc thư viện.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu và bấm vào tiêu đề.

 2. Bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện trên ruy-băng, sau đó bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện.

 3. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm vào Thiết đặt dẫn hướng siêu dữ liệu.

  Lưu ý: Theo mặc định, lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu được bật trong hầu hết các trang web. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn thiết đặt dẫn hướng siêu dữ liệu , nó có thể bị vô hiệu hóa trên trang web của bạn. Để tìm hiểu cách bật nó, hãy xem cho phép lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu.

 4. Trong phần Cấu hình Cấu trúc phân cấp Dẫn hướng, hãy chọn một hoặc nhiều trường bạn muốn hiển thị trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng, rồi bấm Thêm.

  Thiết đặt Dẫn hướng Siêu dữ liệu cho phép bạn chỉ rõ các trường siêu dữ liệu có thể được thêm vào điều khiển cây dẫn hướng

 5. Theo mặc định, cây dẫn hướng hiển thị các thư mục. Nếu bạn không muốn hiển thị các thư mục, hãy chọn Thư mục, rồi bấm Loại bỏ.

 6. Trong phần Cấu hình Bộ lọc Chính, hãy chọn những trường bạn muốn thêm vào làm Bộ lọc Chính, rồi bấm Thêm.

 7. Trong Cấu hình chỉ mục cột tự động cho danh sách này, hãy chỉ rõ liệu bạn có muốn tự động tạo chỉ mục trên danh sách này hay không. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất của truy vấn mà người dùng thực hiện khi họ dùng cột cây dẫn hướng và Bộ lọc Chính bạn đã xác định. Bạn nên chọn tùy chọn Tự động quản lý chỉ mục cột trên danh sách này.

 8. Bấm OK.

Khi tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu được thiết lập cho danh sách hoặc thư viện, trang SharePoint sẽ hiển thị điều khiển cây ở bên trái của trang đó. Cây này hiển thị cấu trúc phân cấp của các thư mục và các thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý. Người dùng có thể chọn các mục trên cây đó để lọc ra những mục nào xuất hiện trên trang. Điều này cho phép người dùng tạo hiển thị nội dung động. Người dùng có thể tinh chỉnh thêm bằng cách dùng điều khiển Bộ lọc Chính xuất hiện bên dưới cây dẫn hướng và hoạt động kết hợp với cây dẫn hướng đó.

Dẫn hướng Siêu dữ liệu

 1. Điều khiển cây

 2. Cấu trúc phân cấp thư mục cho danh sách hoặc thư viện

 3. Thuật ngữ

 4. Thuật ngữ hậu duệ

 5. Bộ lọc Chính

Người dùng trang có thể dùng cây dẫn hướng để duyệt danh sách hoặc thư viện theo thư mục hoặc theo siêu dữ liệu. Khi người dùng chọn thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý trong cây dẫn hướng, thì dạng xem đó chỉ hiển thị các mục được gắn thẻ với thuật ngữ đó hoặc các thuật ngữ hậu duệ của nó. Để chỉ lọc dựa trên một thuật ngữ đặc biệt và loại trừ các thuật ngữ hậu duệ, người dùng có thể chọn lại mục đó. Tính năng dẫn hướng siêu dữ liệu sẽ hoạt động cùng với các bộ lọc khác cho danh sách, chẳng hạn như bộ lọc dạng xem và cột.

Bạn có thể thiết lập và dùng dẫn hướng siêu dữ liệu cho danh sách và thư viện ngay cả khi các danh sách và thư viện này không dùng cột siêu dữ liệu được quản lý. Ngoài ra, bạn có thể dùng một số kiểu cột làm các trường trong cấu trúc phân cấp dẫn hướng siêu dữ liệu, chẳng hạn như Kiểu Nội dung và Lựa chọn Giá trị đơn.

Danh sách sau đây cho biết những kiểu cột mà điều khiển Bộ lọc Chính có thể dùng làm trường:

 • Siêu dữ liệu được Quản lý

 • Kiểu Nội dung

 • Lựa chọn

 • Cá nhân hoặc Nhóm

 • Ngày và Giờ

 • Số

Để tìm hiểu cách thiết lập một cột sử dụng quản lý siêu dữ liệu, hãy xem tạo một cột siêu dữ liệu được quản lý

Theo mặc định, SharePoint thực hiện tạo chỉ mục tự động. Khi tính năng tạo chỉ mục tự động được bật, các chỉ mục sẽ được tự động tạo cho các trường mà bạn thêm vào cây dẫn hướng và Bộ lọc Chính. Các cột chỉ mục đơn được tạo trên tất cả các trường Bộ lọc Chính được hỗ trợ, ngoại trừ trường Kiểu Nội dung và trường Chọn. Các chỉ mục phức hợp được tạo trên tất cả các kết hợp cấu trúc phân cấp dẫn hướng và Bộ lọc Chính được hỗ trợ.

Khi chỉ mục được tạo tự động, các truy vấn sẽ được bật cho các danh sách có nhiều mục hơn ngưỡng dạng xem danh sách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể phải tắt thiết đặt này và thiết lập chỉ mục theo cách thủ công. Ví dụ, nếu kết hợp giữa chỉ mục cột đơn và phức hợp vượt quá 20 (số chỉ mục tối đa trên mỗi danh sách), thì bạn phải tắt thiết đặt chỉ mục tự động và cấu hình các chỉ mục đó theo cách thủ công.

Theo mặc định, chức năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu được bật trên hầu hết các trang được tạo trong các sản phẩm SharePoint. Ngay cả khi dẫn hướng siêu dữ liệu không được thiết lập cho một danh sách hoặc thư viện cụ thể, thì các tính năng của nó vẫn hoạt động ở đằng sau để cải thiện hiệu suất của các dạng xem trong danh sách và thư viện. Tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu sẽ tự động chọn chỉ mục tốt nhất để hoạt động mỗi khi tải một dạng xem. Khi người dùng tải các dạng xem mới, xóa bộ lọc hoặc áp dụng sắp xếp, thì tính năng tối ưu hóa truy vấn sẽ xác định cách tốt nhất để truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm tránh phải điều chỉnh dạng xem danh sách.

Nếu người dùng tải một dạng xem vượt quá ngưỡng này, thì tính năng lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu sẽ tạo phiên bản sửa đổi của truy vấn người dùng ban đầu, được gọi là truy vấn dự phòng. Truy vấn dự phòng chạy trên một phần danh sách thay vì toàn bộ danh sách. Kết quả là, nó hiển thị một phần trong số các mục được yêu cầu. Truy vấn dự phòng cung cấp các kết quả hữu ích khi truy vấn ban đầu bị cấm do điều chỉnh danh sách lớn. Đôi khi, nếu không có mục nào trong phần danh sách được quét bởi truy vấn đó có chứa kết quả khớp với truy vấn người dùng ban đầu, thì truy vấn dự phòng sẽ không trả về kết quả nào.

Khi truy vấn dự phòng xuất hiện, một thông báo trên màn hình sẽ cảnh báo người dùng rằng kết quả chỉ là một phần. Thông báo đó gợi ý rằng người dùng nên áp dụng thêm bộ lọc để xem toàn bộ kết quả.

Thông báo truy vấn dự phòng cũng đóng vai trò cảnh báo tới người sở hữu danh sách hoặc thư viện về việc người dùng không thể truy nhập nội dung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×