Thiết lập đối tượng nhúng để chạy nó trong khi bạn trình bày

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhúng tệp Microsoft Office, ảnh, gói hoặc đối tượng khác vào một tệp PowerPoint, để chạy như là một phần của bản trình bày của bạn. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm vào đối tượng và chọn loại đối tượng mà bạn muốn nhúng.

Bạn có thể chọn để chạy đối tượng trong khi bạn trình bày bằng cách bấm vào đối tượng này hoặc bằng cách di chuyển con trỏ trên nối kết hoặc biểu tượng của nó. Để thiết lập cách thức đối tượng nhúng sẽ chạy trong bản trình bày, bạn hãy làm như sau:

  1. Trên bản chiếu, hãy chọn biểu tượng hoặc nối kết tới đối tượng mà bạn muốn thiết lập để chạy.

  2. Trên các tab chèn , trong nhóm nối kết , hãy bấm hành động.

    Hiện nút Chèn > Hành động trong Powerpoint

  3. Trong hộp thoại Thiết đặt Hành động, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Để bấm vào biểu tượng hoặc nối kết nhúng để mở chương trình, hãy bấm vào tab Bấm Chuột.

    • Để di chuyển con trỏ qua biểu tượng hoặc nối kết nhúng để mở chương trình, hãy bấm vào tab Di Chuột qua.

  4. Dưới Hành động khi bấm chuột hoặc Hành động khi di chuột qua, hãy chọn một trong các tùy chọn, rồi chọn tiếp trong danh sách của tùy chọn đó. Ví dụ, bạn có thể chọn Chạy Chương trình rồi duyệt tới chương trình mà bạn muốn chạy, chẳng hạn như một trình duyệt web. Hoặc nếu đối tượng là tài liệu, bạn có thể chọn Hành động đối tượng rồi chọn Mở để hiển thị tài liệu hoặc Sửa để làm việc với tài liệu đó trong khi bạn trình bày.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×