Thiết đặt cho truy nhập IMAP4 vào tài khoản email Microsoft cá nhân

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này cung cấp các thiết đặt dành cho việc cấu hình chương trình email để sử dụng Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet 4 (IMAP4) nhằm truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn.

Các cách truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn

Tài khoản email Microsoft cá nhân có phần đuôi chẳng hạn như là @outlook.com, @live.com, @hotmail.com, hoặc @msn.com. Bạn có thể truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của mình theo các cách như sau:

  • Bạn có thể sử dụng Outlook trên web, đây là phiên bản trình duyệt web của Outlook. Điều này cho phép bạn truy nhập vào mọi thứ trong tài khoản của bạn, bao gồm email, liên hệ, lịch và nhiệm vụ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chào mừng bạn đến Outlook trên web.

  • Bạn có thể sử dụng chương trình email chẳng hạn như một phiên bản trên máy tính của Outlook. Điều này cho phép bạn truy nhập vào email của bạn, nhưng nó cho phép bạn truy nhập vào liên hệ, lịch và nhiệm vụ chỉ nếu chương trình hỗ trợ Exchange ActiveSync, như là trường hợp với Outlook 2013.

Khi bạn thiết lập một chương trình email chẳng hạn như phiên bản Outlook trên máy tính để truy nhập vào tài khoản email Microsoft của mình, thì bạn phải thực hiện như sau trong chương trình đó:

  • Xác định IMAP4 cho giao thức máy chủ thư đến.

  • Xác định các thiết đặt IMAP4 thích hợp. Phần sau đây trong bài viết này cung cấp các thiết đặt này.

Thiết đặt IMAP4 dành cho tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn

Để thiết lập chương trình email nhằm sử dụng IMAP4 để truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn, bạn phải xác định các thiết đặt IMAP4 sau đây cho tài khoản của mình trong chương trình đó:

  • Địa chỉ máy chủ: imap-mail.outlook.com

  • Số cổng: 993

  • Phương pháp mã hoá: SSL

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×