Theo dõi thay đổi trong sổ làm việc chia sẻ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Bài viết này giải thích một phương pháp cũ hơn của chức năng theo dõi thay đổi bằng cách dùng "Chia sẻ sổ làm việc." Tính năng chia sẻ sổ làm việc có nhiều giới hạn và đã được thay thế bằng đồng tác giả. Đồng tác giả không cung cấp khả năng theo dõi thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn và những người khác có tệp đang mở cùng một lúc, bạn có thể nhìn thấy lựa chọn và thay đổi của nhau khi chúng xảy ra. Ngoài ra, nếu tệp được lưu trữ trên điện toán đám mây, có thể xem phiên bản trước đây để bạn có thể thấy những thay đổi của từng người. Tìm hiểu thêm về tính năng đồng tác giả.

 1. Chắc chắn rằng bạn muốn sử dụng phương pháp này trước khi tiếp tục. Chia sẻ sổ làm việc có các hạn chế và một đặc biệt là không có khả năng sửa bằng cách dùng Excel Web App. Vì vậy chúng tôi khuyên đồng tác giả, vốn là thay thế cho sổ làm việc chia sẻ.

 2. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút chia sẻ sổ làm việc đã bị ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 3. Trong hộp thoại Chia sẻ Sổ làm việc, trên tab Sửa, hãy chọn hộp kiểm Cho phép nhiều người thực hiện thay đổi cùng lúc.

 4. Bấm tab Nâng cao .

 5. Bên dưới theo dõi thay đổi, bấm giữ lịch sử thay đổi cho và trong hộp ngày , hãy nhập số ngày trong lịch sử thay đổi mà bạn muốn giữ lại. Theo mặc định, Excel sẽ liên tục thay đổi lịch sử cho 30 ngày và vĩnh viễn sẽ xóa bất kỳ lịch sử thay đổi cũ hơn số lượng ngày. Để giữ lịch sử thay đổi cho một dài hơn 30 ngày, nhập một số lớn hơn 30.

 6. Bấm OK và nếu bạn được nhắc lưu sổ làm việc, hãy bấm OK để lưu sổ làm việc.

 1. Bấm xem lại > Theo dõi thay đổi, sau đó bấm chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Nếu được nhắc lưu sổ làm việc, hãy bấm OK.

 3. Trong hộp thoại Chọn Thay đổi để Chấp nhận hoặc Bác bỏ, hãy làm như sau:

  • Để chấp nhận hay bác bỏ các thay đổi được thực hiện sau một ngày nhất định, hãy chọn hộp kiểm Khi nào, bấm Từ ngày trong danh sách Khi nào, sau đó nhập ngày đầu tiên bạn muốn xem lại thay đổi.

  • Để chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi được thực hiện bởi một người dùng khác, hãy chọn hộp kiểm Ai, sau đó trong danh sách Ai, hãy bấm vào người dùng mà bạn muốn xem lại các thay đổi do người dùng đó thực hiện.

  • Để chấp nhận hay bác bỏ thay đổi do tất cả những người dùng khác thực hiện, hãy xóa hộp kiểm Ai.

  • Để chấp nhận hay bác bỏ những thay đổi đã thực hiện đối với một vùng cụ thể, hãy chọn hộp kiểm Ở đâu, rồi nhập tham chiếu phạm vi trang tính.

  • Để chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi cho toàn bộ sổ làm việc, hãy xóa hộp kiểm Ở đâu.

 4. Bấm OK, rồi xem lại thông tin về mỗi thay đổi trong hộp thoại Chấp nhận hoặc Bác bỏ Thay đổi.

 5. Để chấp nhận hoặc bác bỏ mỗi thay đổi, hãy bấm Chấp nhận hoặc Bác bỏ.

 6. Nếu được nhắc chọn một giá trị cho một ô, hãy bấm vào giá trị bạn muốn, rồi bấm Chấp nhận.

Lưu ý: 

 • Bạn phải chấp nhận hoặc bác bỏ một thay đổi trước khi bạn có thể đi đến thay đổi kế tiếp.

 • Bạn có thể chấp nhận hoặc bác bỏ toàn bộ các thay đổi một lần bằng cách bấm Chấp nhận Tất cả hoặc Bác bỏ Tất cả.

 1. Bấm xem lại > Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Để chọn các thay đổi mà bạn muốn xem, hãy thực hiện như sau:

  • Để xem tất cả các thay đổi đã được theo dõi, hãy chọn hộp kiểm Khi nào, bấm Tất cả trong danh sách Khi nào, rồi bỏ chọn hộp kiểm Ai và Ở đâu.

  • Để xem các thay đổi được thực hiện sau một ngày nhất định, hãy chọn hộp kiểm Khi nào, bấm Từ ngày trong danh sách Khi nào, sau đó nhập ngày đầu tiên bạn muốn xem thay đổi.

  • Để xem các thay đổi được thực hiện bởi một người dùng nhất định, hãy chọn hộp kiểm Ai, sau đó trong danh sách Ai, hãy bấm vào người dùng mà bạn muốn xem các thay đổi do người dùng đó thực hiện.

  • Để xem các thay đổi đối với một phạm vi ô nhất định, hãy chọn hộp kiểm Ở đâu, sau đó nhập tham chiếu ô của phạm vi trang tính đó.

 3. Để xác định cách bạn muốn xem các thay đổi, hãy thực hiện như sau:

  • Để tô sáng thay đổi trên trang tính, hãy chọn hộp kiểm Tô sáng thay đổi trên màn hình.

  • Để tạo một danh sách các thay đổi trên một trang tính riêng lẻ, hãy chọn hộp kiểm Liệt kê thay đổi trên một trang mới để hiển thị trang tính lịch sử.

   Lưu ý: Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng sau khi bạn bật chức năng theo dõi thay đổi và lưu tệp với ít nhất một thay đổi theo dõi được.

Tắt theo dõi thay đổi sẽ xóa lịch sử thay đổi. Để giữ bản sao của thông tin này, hãy làm như sau để in trang tính lịch sử hoặc sao nó vào một sổ làm việc khác:

 1. Bấm xem lại > theo dõi thay đổi > tô sáng thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Dưới Tô sáng thay đổi nào, hãy chọn hộp kiểm Khi nào và sau đó, trong danh sách Khi nào, hãy bấm Tất cả.

 3. Bấm vào hộp kiểm Ai và Ở đâu.

 4. Hãy chọn hộp kiểm Liệt kê thay đổi trên một trang mới.

 5. Bấm OK.

 6. Bây giờ bạn có thể in, hoặc sao chép lịch sử sang sổ làm việc khác.

Khi chọn tô sáng các thay đổi khi làm việc, Excel sẽ đánh dấu bất kỳ chỉnh sửa nào (ví dụ như các thay đổi, thêm, xóa) bằng một màu tô sáng.

 1. Bấm xem lại > Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Trong hộp thoại Tô sáng thay đổi , hãy chọn hộp kiểm theo dõi thay đổi trong khi sửa . Chọn hộp kiểm này đã chia sẻ sổ làm việc và tô sáng thay đổi bạn hoặc người dùng khác thực hiện.

 3. Dưới Tô sáng thay đổi nào, hãy chọn hộp kiểm Khi nào và sau đó, trong danh sách Khi nào, hãy bấm vào tùy chọn mong muốn.

 4. Để xác định những người dùng mà bạn muốn tô sáng thay đổi, hãy chọn hộp kiểm Ai, sau đó trong danh sách Ai, hãy bấm vào tùy chọn bạn muốn.

 5. Để xác định khu vực của trang tính mà bạn muốn tô sáng các thay đổi, hãy chọn hộp kiểm Ở đâu, sau đó trong hộp Ở đâu, nhập tham chiếu ô của phạm vi trang tính.

 6. Hãy đảm bảo là đã chọn hộp kiểm Tô sáng Thay đổi trên màn hình.

 7. Bấm OK. Nếu được nhắc, hãy lưu sổ làm việc.

 8. Trên trang tính, hãy thay đổi mà bạn muốn. Vui lòng lưu ý rằng một số thay đổi, chẳng hạn như định dạng, không được theo dõi và do đó không được đánh dấu bằng một màu tô sáng.

Nếu bạn không muốn tiếp tục tô sáng thay đổi, bạn có thể tắt chức năng tô sáng thay đổi.

 1. Bấm xem lại > Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Trong hộp thoại Tô sáng Thay đổi, hãy bỏ chọn hộp kiểm Theo dõi thay đổi trong khi sửa.

 1. Bấm xem lại > theo dõi thay đổi > tô sáng thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Dưới Tô sáng thay đổi nào, hãy chọn hộp kiểm Khi nào và sau đó, trong danh sách Khi nào, hãy bấm Tất cả.

 3. Bấm vào hộp kiểm Ai và Ở đâu.

 4. Hãy chọn hộp kiểm Liệt kê thay đổi trên một trang mới.

 5. Bấm OK.

 6. Trong trang tính lịch sử, hãy bấm vào mũi tên bộ lọc kế bên nhãn cột để tìm thông tin bạn muốn.

Lưu ý: Thao tác lưu sổ làm việc sẽ làm ẩn trang tính lịch sử. Để xem trang tính lịch sử sau khi lưu, bạn phải hiển thị nó lại bằng cách chọn hộp kiểm Liệt kê thay đổi trên một trang mới trong hộp thoại Tô sáng Thay đổi.

Bằng cách sử dụng tính năng theo dõi thay đổi trong Excel cho Mac, bạn có thể theo dõi, duy trì và hiển thị thông tin về những thay đổi đã thực hiện một sổ làm việc dùng chung.

Quan trọng: 

 • Nút Theo dõi thay đổi không còn sẵn dùng trong ruy-băng trong các phiên bản mới hơn của Excel cho máy Mac. Để sử dụng tính năng này, bạn sẽ cần phải thêm theo dõi thay đổi trở lại vào ruy-băng đầu tiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm nút theo dõi thay đổi vào ruy-băng.

 • Theo dõi thay đổi chỉ sẵn dùng trong các sổ làm việc dùng được chia sẻ. Thực tế, khi bạn bật chức năng theo dõi thay đổi, sổ làm việc sẽ tự động trở thành sổ làm việc được chia sẻ. Mặc dù sổ làm việc được chia sẻ thường được lưu ở vị trí mà những người dùng khác có thể truy nhập, bạn cũng có thể theo dõi thay đổi đối với bản sao nội bộ của một sổ làm việc được chia sẻ.

Thêm nút theo dõi thay đổi vào ruy-băng

Để thêm nút theo dõi thay đổi trong ruy-băng, bạn sẽ cần tạo một nhóm tùy chỉnh và sau đó thêm nút vào nhóm.

 1. Bấm Excel > tùy chọn > ruy-băng & thanh công cụ.

  Office2016 cho tùy chọn thanh công cụ trong Ribbon Mac
 2. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, bên dưới tab chính, hãy chọn xem lại.

 3. Bên dưới danh sách Tab chính , bấm Office2016 cho Mac tùy chỉnh ruy-băng thêm nút , và chọn nhóm mới.

 4. Bây giờ, bạn có thể đổi tên nhóm tùy chỉnh này. Chỉ cần chọn Nhóm mới (tùy chỉnh), hãy bấm Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > đổi tên > nhập tên trong hộp tên hiển thị và bấm lưu.

 5. Bên dưới chọn lệnh từ, chọn Tab chính, sau đó trong danh sách chọn xem lại > thay đổi > Theo dõi thay đổi (thừa tự), sau đó bấm > (mũi tên thêm) để di chuyển mục bên dưới nhóm tùy chỉnh mà bạn đã tạo .

  Bấm theo dõi thay đổi (thừa tự) và sau đó bấm > để di chuyển tùy chọn trong tab xem lại

 6. Bấm lưu và đóng hộp thoại tùy chọn trong Excel.

  Bạn sẽ thấy tùy chọn Theo dõi thay đổi (thừa tự) trong tab xem lại trên ribbon.

  Theo dõi thay đổi (thừa tự) tùy chọn trên ruy-băng

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

 2. Chọn hoặc xóa theo dõi thay đổi trong khi sửa. Điều này sẽ chia sẻ sổ làm việc của bạn hộp kiểm.

  Chọn hộp kiểm này đã chia sẻ sổ làm việc và tô sáng thay đổi bạn hoặc người dùng khác thực hiện. Nếu bạn xóa hộp kiểm, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết rằng hành động này sẽ loại bỏ sổ làm việc từ sử dụng được chia sẻ.

Khi bạn tô sáng thay đổi khi bạn làm việc, Excel sẽ trình bày bất kỳ chỉnh sửa (chẳng hạn như thay đổi, chèn và xóa) bằng một màu tô sáng.

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

 2. Hãy chọn theo dõi thay đổi trong khi sửa. Điều này sẽ chia sẻ sổ làm việc của bạn hộp kiểm.

 3. Dưới tô sáng thay đổi nào, hãy chọn hộp kiểm khi và sau đó trong danh sách thả xuống, bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để xác định

  Thực hiện điều này

  Người dùng mà bạn muốn tô sáng thay đổi

  Chọn hộp kiểm ai , sau đó trong ai menu, bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Vùng trang tính mà bạn muốn thay đổi được tô sáng

  Chọn hộp kiểm vị trí , sau đó trong vị trí hộp, nhập tham chiếu ô của phạm vi trang tính.

  Mẹo: Bạn có thể cũng có thể bấm vào biểu tượng Thu gọn hộp thoại ở phía bên phải của hộp vị trí và sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng trên trang tính. Sau khi bạn hoàn tất, hãy bấm Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

 5. Hãy đảm bảo rằng đã chọn hộp kiểm tô sáng thay đổi trên màn hình .

 6. Bấm OK.

  Nếu bạn được nhắc lưu sổ làm việc, hãy bấm OK.

 7. Trên trang tính, hãy thay đổi mà bạn muốn.

  Lưu ý: Một số thay đổi như định dạng, sẽ không được theo dõi và do đó sẽ không được đánh dấu bằng một màu tô sáng.

Khi bạn không còn muốn thay đổi được tô sáng, bạn có thể dừng tô sáng chúng.

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

 2. Xóa hộp kiểm tô sáng thay đổi trên màn hình .

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

  Lưu ý: Nếu theo dõi thay đổi trong khi sửa. Điều này sẽ chia sẻ sổ làm việc của bạn là không được chọn, Excel sẽ không ghi lại các bất kỳ lịch sử thay đổi cho sổ làm việc.

 2. Để chọn những thay đổi mà bạn muốn xem, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để xem

  Thực hiện điều này

  Tất cả các thay đổi đã được theo dõi

  Chọn hộp kiểm khi , chọn tất cả từ khi menu bật lên, sau đó xóa các hộp kiểm aiở đâu .

  Thay đổi được thực hiện sau một ngày cụ thể

  Chọn hộp kiểm khi , bấm từ ngày trong danh sách khi , sau đó nhập ngày sớm nhất mà bạn muốn xem các thay đổi.

  Thay đổi được thực hiện bởi một người dùng cụ thể

  Chọn hộp kiểm ai và sau đó, trong ai danh sách, bấm vào người dùng mà bạn muốn xem các thay đổi.

  Thay đổi đối với một phạm vi ô cụ thể

  Chọn hộp kiểm vị trí , sau đó nhập tham chiếu ô của phạm vi trang tính.

 3. Bạn có thể cũng có thể bấm Thu gọn hộp thoại ở phía bên phải của hộp vị trí và sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng trên trang tính. Sau khi bạn hoàn tất, hãy bấm Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

 4. Để xác định cách bạn muốn xem các thay đổi, hãy làm như sau:

  Để

  Thực hiện điều này

  Tô sáng thay đổi trên trang tính

  Chọn hộp kiểm tô sáng thay đổi trên màn hình .

  Điều này cho phép bạn xem chi tiết về một thay đổi bằng cách đặt con trỏ lên trên một ô được tô sáng.

  Tạo một danh sách các thay đổi trên một trang tính riêng lẻ

  Chọn hộp kiểm liệt kê thay đổi trên một trang tính mới để hiển thị trang lịch sử.

  Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng sau khi bạn bật chức năng theo dõi thay đổi và lưu tệp với ít nhất một thay đổi theo dõi được.

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi. .

  Nếu bạn được nhắc lưu sổ làm việc, hãy bấm OK.

 2. Trong hộp thoại Chọn thay đổi để chấp nhận hoặc bác bỏ , hãy thực hiện như sau:

  Để chấp nhận hoặc bác bỏ

  Thực hiện điều này

  Thay đổi được thực hiện sau một ngày cụ thể

  Chọn hộp kiểm khi , bấm từ ngày trong danh sách khi , sau đó nhập ngày sớm nhất, sau đó bạn muốn xem lại các thay đổi.

  Thay đổi được thực hiện bởi người dùng khác

  Chọn hộp kiểm ai , sau đó, trong ai danh sách, bấm người dùng mà bạn muốn xem lại thay đổi.

  Thay đổi được thực hiện bởi tất cả người dùng

  Xóa hộp kiểm ai .

  Thay đổi đã thực hiện một vùng cụ thể

  Chọn hộp kiểm vị trí , sau đó nhập tham chiếu ô của phạm vi trang tính.

  Bạn có thể cũng có thể bấm Thu gọn hộp thoại ở phía bên phải của hộp vị trí và sau đó chọn phạm vi mà bạn muốn sử dụng trên trang tính. Sau khi bạn hoàn tất, hãy bấm Thu gọn hộp thoại để hiển thị hộp thoại toàn bộ.

  Thay đổi đối với toàn bộ sổ làm việc

  Xóa hộp kiểm đó .

 3. Bấm OK, rồi xem lại thông tin về mỗi thay đổi trong hộp thoại Chấp nhận hoặc Bác bỏ Thay đổi.

  Thông tin bao gồm các thay đổi sẽ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi bạn thực hiện. Bạn có thể cuộn để xem tất cả thông tin nếu cần.

 4. Đối với mỗi thay đổi, bấm chấp nhận hoặc bác bỏ.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn được nhắc chọn một giá trị cho một ô, bấm giá trị bạn muốn, sau đó bấm chấp nhận.

  • Bạn phải chấp nhận hoặc bác bỏ một thay đổi trước khi bạn có thể đi đến thay đổi kế tiếp.

  • Bạn có thể chấp nhận hoặc bác bỏ toàn bộ các thay đổi một lần bằng cách bấm Chấp nhận Tất cả hoặc Bác bỏ Tất cả.

  • Tất cả thay đổi phải được lưu trước khi chúng có thể được liệt kê trên trang tính lịch sử.

  • Khi bạn bác bỏ thay đổi, trang tính lịch sử ghi từ chối với "Hoàn tác" hoặc "Kết quả của hành động bị từ chối" trong cột Loại hành động . Để xem trang tính lịch sử, hãy xem xem trang tính lịch sử để biết thêm thông tin.

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

  Lưu ý: Nếu theo dõi thay đổi trong khi sửa. Điều này sẽ chia sẻ sổ làm việc của bạn không chọn hộp kiểm, Excel sẽ không ghi lại bất kỳ lịch sử thay đổi cho sổ làm việc.

 2. Dưới tô sáng thay đổi nào, hãy chọn hộp kiểm khi , sau đó khi menu bật lên, bấm tất cả.

 3. Xóa hộp kiểm AiỞ đâu.

 4. Chọn hộp kiểm Liệt kê các thay đổi trên trang tính mới, rồi sau đó bấm OK.

 5. Bấm OK.

  Trang tính lịch sử sẽ xuất hiện.

 6. Trong trang tính lịch sử, hãy bấm vào các mũi tên bộ lọc kế bên các nhãn cột để tìm thông tin mà bạn muốn.

  Lưu ý: Lưu sổ làm việc ẩn trang tính lịch sử. Để xem các trang tính lịch sử sau khi lưu, bạn phải hiển thị nó lại bằng cách chọn hộp kiểm liệt kê thay đổi trên một trang tính mới trong hộp thoại Tô sáng thay đổi .

Vì lịch sử thay đổi bị xóa khi bạn tắt tính năng theo dõi thay đổi, bạn có thể muốn lưu bản sao của lịch sử. Bạn có thể in trang tính lịch sử hoặc sao chép nó vào sổ làm việc khác.

 1. Trên tab xem lại , bấm Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tô sáng thay đổi.

 2. Dưới tô sáng thay đổi nào, hãy chọn hộp kiểm khi và sau đó, trong danh sách khi , bấm tất cả.

 3. Bấm vào hộp kiểm Ai và Ở đâu.

 4. Hãy chọn hộp kiểm Liệt kê thay đổi trên một trang mới.

 5. Bấm OK.

  Mẹo: 

  • Để in trang tính lịch sử, bấm in trên menu tệp , chọn các tùy chọn in bạn muốn, sau đó bấm in.

  • Để sao chép trang tính lịch sử sang sổ làm việc khác, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Nhấn giữ phím CONTROL và bấm vào tab lịch sử ở dưới cùng của trang tính lịch sử, sau đó bấm di chuyển hoặc sao chép.

  • Trong sổ vùng, hãy bấm vào tên của sổ làm việc bạn muốn di chuyển trang tính để, hoặc bấm (sách mới).

  • Chọn hộp kiểm tạo một bản sao , sau đó bấm OK.

  • Lưu sổ làm việc có chứa trang tính lịch sử được sao chép.

Bạn có thể dùng để đăng nhập chi tiết về những thay đổi sổ làm việc mỗi lần bạn lưu sổ làm việc theo dõi thay đổi. Lịch sử thay đổi này có thể giúp bạn xác định bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với dữ liệu trong sổ làm việc, và bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi đó.

Theo dõi thay đổi đặc biệt hữu ích khi một vài người dùng sửa sổ làm việc. Cũng có thể hữu ích khi bạn gửi một sổ làm việc tới người xem lại cho chú thích và rồi muốn phối đầu mà bạn nhận được vào một bản sao của sổ làm việc đó, kết hợp các thay đổi và chú thích mà bạn muốn giữ lại.

Khi thay đổi được thực hiện trong sổ làm việc được chia sẻ, bạn có thể xem lịch sử thay đổi trực tiếp trên trang tính hoặc trên một trang tính lịch sử riêng biệt. Một trong hai cách, bạn có thể ngay lập tức xem lại chi tiết của mỗi thay đổi. Ví dụ, bạn có thể xem ai thực hiện thay đổi, loại thay đổi được thực hiện, khi nó được tạo, những ô đã bị ảnh hưởng và dữ liệu nào đã được thêm hoặc xóa.

Khi bạn sử dụng theo dõi thay đổi, hãy cân nhắc các thao tác sau:

 • Theo dõi thay đổi khác với hoàn tác thao tác và không tạo bản sao   

  Bạn có thể mong muốn theo dõi thay đổi tạo bản sao của sổ làm việc trước khi thay đổi được thực hiện, hoặc bạn có thể hoàn tác bất kỳ những thay đổi. Rất tiếc, bạn không thể sử dụng lịch sử thay đổi để khôi phục thay đổi bằng hoàn tác chúng hoặc khôi phục Phiên bản trước của sổ làm việc. Tuy nhiên, trang tính lịch sử bao gồm bản ghi dữ liệu đã bị xóa bỏ tất cả để bạn có thể sao chép dữ liệu sao cho các ô ban đầu trong sổ làm việc được chia sẻ.

  Vì theo dõi thay đổi không được thiết kế để giúp bạn trở về phiên bản trước của một sổ làm việc, bạn sẽ tiếp tục sao lưu sổ làm việc có theo dõi thay đổi có hiệu lực.

 • Một số kiểu thay đổi không được theo dõi   

  Thay đổi bạn thực hiện để nội dung của ô được theo dõi, nhưng các thay đổi khác, chẳng hạn như thay đổi, định dạng không được theo dõi. Một số tính năng Excel không khả dụng trong sổ làm việc được chia sẻ và do đó không được theo dõi.

 • Lịch sử thay đổi chỉ được giữ lại một khoảng thời gian cụ thể   

  Theo mặc định, khi bạn bật theo dõi, thay đổi lịch sử thay đổi được giữ cho 30 ngày để giữ kích cỡ sổ làm việc quản lý. Tuy nhiên, bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng ngày trong lịch sử thay đổi mà bạn muốn giữ lại. Để giữ lịch sử thay đổi vĩnh, bạn có thể chỉ định một số lượng lớn các ngày. Bạn cũng có thể thực hiện các bản sao định kỳ thông tin lịch sử.

 • Phần lịch sử thay đổi, từ cũ nhất theo định kỳ đã xóa   

  Excel sẽ quyết định lịch sử thay đổi được giữ bằng tính lại từ ngày hiện tại. Mỗi lần bạn đóng sổ làm việc, Excel sẽ xóa bỏ bất kỳ phần nào của lịch sử thay đổi cũ hơn số ngày mà đã hiệu lực sổ làm việc được lưu lần cuối.

  Ví dụ, nếu bạn lưu giữ 30 ngày trong lịch sử thay đổi, và bạn mở một sổ làm việc cho lần đầu tiên trong hai tháng, bạn sẽ có thể xem lịch sử từ hai tháng trước. Tuy nhiên, khi bạn đóng sổ làm việc này, lịch sử từ 30 ngày trước đó (31 để 60 ngày trước) sẽ bị xóa.

Quan trọng: Khi bạn tắt theo dõi thay đổi hoặc ngừng chia sẻ sổ làm việc, tất cả các lịch sử thay đổi bị xóa vĩnh viễn.

Excel cho phép các cách truy nhập và sử dụng lịch sử thay đổi đã lưu sau đây.

 • Tô sáng trên màn hình   

  Excel có thể tạo đại cương cho các khu vực đã thay đổi trong một màu khác nhau cho mỗi người dùng và hiển thị các chi tiết cơ bản như chú thích khi bạn đặt con trỏ qua mỗi ô đã thay đổi. Tô sáng trên màn hình sẽ hữu ích khi sổ làm việc không có thay đổi nhiều hoặc khi bạn muốn xem thông tin nhanh về những gì đã thay đổi.

 • Theo dõi lịch sử   

  Excel có thể hiển thị một trang tính riêng biệt lịch sử cung cấp một danh sách có thể in các thay đổi chi tiết mà bạn có thể lọc để tìm các thay đổi mà bạn quan tâm. Trang tính lịch sử sẽ hữu ích khi sổ làm việc có nhiều thay đổi hoặc khi bạn muốn tìm hiểu điều gì xảy ra trong một chuỗi các thay đổi.

 • Thay đổi cách xem lại   

  Excel có thể bạn từng bước các thay đổi theo trình tự do đó bạn có thể quyết định để chấp nhận hoặc bác bỏ mỗi thay đổi. Phương pháp này rất hữu ích khi bạn đang đánh giá các chú thích từ những người dùng khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×