Theo dõi phiên bản của một tệp trong thư viện SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể theo dõi phiên bản của một tệp mà bạn đã kiểm xuất từ thư viện tài liệu trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0 hoặc một site Microsoft Office SharePoint Server 2007 , nếu thư viện có bật tính năng lập phiên bản.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể hoàn tất nhất trong các thủ tục từ bên trong thư viện SharePoint của bạn, bài viết này tập trung vào những gì bạn có thể làm từ trong chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các thủ tục từ bên trong thư viện SharePoint của bạn, tham chiếu đến các nối kết trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Làm việc với các phiên bản chính và phụ

Bật lập phiên bản trong một thư viện

Lưu tệp dưới dạng một phiên bản chính hay phụ

Xem các thuộc tính của phiên bản trước của tệp

Xem phiên bản trước của tệp

Khôi phục một phiên bản trước đó của tệp

Làm việc với các phiên bản chính và phụ

Khi lập phiên bản được bật trong một thư viện SharePoint, các phiên bản trước của một tệp được lưu trữ trong thư viện do đó bạn có thể xem thông tin về phiên bản trước, xem phiên bản trước, và thậm chí thay thế một phiên bản hiện tại với một cũ hơn, tất cả mà không cần rời khỏi của bạn chương trình Bản phát hành Office 2007 . Theo dõi phiên bản tệp của bạn trong một thư viện SharePoint cho phép bạn quản lý tốt hơn nội dung như nó đã hiệu đính. Lập phiên bản đặc biệt hữu ích khi vài người làm việc cùng nhau để tạo một tệp hoặc khi tệp đi qua nhiều giai đoạn của phát triển và xem lại, vì bạn có thể so sánh các thay đổi được thực hiện giữa các phiên bản khác nhau.

Để làm việc với các phiên bản của một tệp được lưu trữ trong thư viện SharePoint, trước tiên bạn phải mở tệp từ một thư viện SharePoint có bật tính năng lập phiên bản. Sau khi bạn mở tệp từ thư viện, tùy chọn máy chủ bổ sung, bao gồm tùy chọn lập phiên bản, xuất hiện bên dưới Nút Microsoft Office.

Thư viện lập phiên bản bật tính năng có thể được thiết lập để theo dõi các phiên bản chỉ chính của tệp, hoặc nó có thể thiết lập để theo dõi phiên bản chính và phụ.

Đây là những lợi thế chính để theo dõi phiên bản chính và phụ:

 • Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy khi thực hiện thay đổi đáng kể vào một tệp.

 • Thư viện của bạn có thể được thiết lập sao cho chỉ những người cụ thể có thể xem các phiên bản phụ, để bạn có thể làm việc trên bản nháp mà không cho phép tất cả người dùng của thư viện để xem nó.

Đầu trang

Bật lập phiên bản trong một thư viện

Để giữ các phiên bản trước của tệp, trước tiên bạn cần bật lập phiên bản từ bên trong thư viện SharePoint của bạn.

Lưu ý: Để bật lập phiên bản, bạn phải có quyền để thiết kế một danh sách hoặc thư viện.

 1. Trên trang SharePoint của bạn, hãy mở thư viện mà bạn muốn bật lập phiên bản.

  1. Trên thiết đặt menu menu thiết đặt , hãy bấm Thiết đặt cho kiểu thư viện mà bạn đang mở.

   Ví dụ, trong một thư viện tài liệu, hãy bấm Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

 2. Dưới Thiết đặt Chung, bấm Thiết đặt Lập phiên bản.

 3. Bên dưới Lịch sử Phiên bản tài liệu, hãy chọn kiểu lập phiên bản mà bạn muốn:

  • Để theo dõi chỉ Phiên bản chính, hãy bấm tạo phiên bản chính.

  • Để theo dõi phiên bản chính và phụ, hãy bấm tạo chính và phiên bản phụ (nháp).

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Lưu tệp dưới dạng một phiên bản chính hay phụ

Thủ tục sau đây bắt đầu với kiểm xuất tệp từ thư viện, vì bạn chọn để lưu tệp dưới dạng một trong hai chính hoặc phụ Phiên bản tại thời điểm bạn kiểm tra nó vào một thư viện. Nếu thư viện của bạn theo dõi phiên bản chính và phụ, và bạn thực hiện thay đổi vào một tệp mà không cần kiểm tra nó từ thư viện, khi bạn lưu tệp, nó dược tự động lưu dưới dạng phiên bản phụ. Nếu bạn kiểm xuất tệp trước tiên, bạn có cơ hội để chọn loại phiên bản bạn muốn lưu tệp dưới dạng, và bạn có thể cung cấp chú thích về phiên bản.

 1. Trong thư viện, bấm vào tên của tài liệu để mở nó trong chương trình Bản phát hành Office 2007 của bạn.

 2. Để kiểm xuất tệp, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm máy chủ, sau đó bấm Kiểm xuất.

  Tài liệu Word thường mở trong dạng xem toàn màn hình theo mặc định. Nếu đây là các trường hợp cho tài liệu của bạn, bạn phải bấm đóng để chuyển sang dạng xem bố trí in trước khi bạn có thể hoàn tất bước này.

 3. Sửa tệp của bạn.

 4. Kiểm nhập tệp, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm máy chủ, sau đó bấm Kiểm nhập.

 5. Nếu bạn được nhắc để kiểm tra trong một phiên bản chính hay phụ, hãy bấm Phiên bản phụ nếu bạn đã thực hiện thay đổi phụ hoặc Phiên bản chính nếu bạn thay đổi chính.

  • Phiên bản chính, bạn có thể nghĩ dưới dạng tệp được phát hành, được hiển thị với bất kỳ ai có quyền đọc tệp.

  • Phiên bản phụ, bạn có thể nghĩ dưới dạng bản nháp, có thể chỉ hiển thị với những người có quyền chỉnh sửa tệp.

   Lưu ý: Ai có thể xem bản thảo tùy thuộc vào thiết đặt trong phần Bảo mật mục bản thảo của thiết đặt lập phiên bản trong thư viện của bạn Thiết đặt thư viện tài liệu.

 6. Thêm chú thích phiên bản nếu bạn muốn, sau đó bấm OK.

Lưu ý: Nếu thư viện của bạn được thiết lập để yêu cầu phê duyệt trước khi một phiên bản được phát hành, người dùng khác của thư viện sẽ không thể xem tệp cho đến khi nó đã được phê duyệt. Bạn cũng có thể được trình bày với biểu mẫu dòng công việc sau khi bạn chọn cách bạn muốn kiểm nhập tệp của bạn. Để biết thêm thông tin về những ai có thể xem bản thảo và về biểu mẫu dòng công việc, tham chiếu đến các nối kết trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Xem các thuộc tính của phiên bản trước của tệp

Trong khi bạn đang xem hoặc sửa một tệp trong chương trình Bản phát hành Office 2007 của bạn, bạn có thể xem các thuộc tính (siêu dữ liệu) của các phiên bản trước của tệp. Các thuộc tính bao gồm thông tin về khi tệp được thay đổi và người đã thay đổi nó. Trong thư viện, lịch sử Phiên bản cũng có thể chứa chú thích mà người thực hiện thay đổi của họ.

Lưu ý: Quy trình này chỉ áp dụng cho các tệp trong thư viện có bật tính năng lập phiên bản.

 1. Với tệp mở trong chương trình Bản phát hành Office 2007 của bạn, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm máy chủ, sau đó bấm Dạng xem lịch sử Phiên bản.

  Hộp thoại Phiên bản đã lưu cho tệp tên Hiển thị danh sách tất cả các phiên bản trước của tệp, cùng với thông tin chẳng hạn như số phiên bản, khi mỗi phiên bản được sửa đổi, ai thực hiện các thay đổi, và bất kỳ chú thích nào đã được đưa vào.

  Để xem một chú thích toàn bộ, trong cột chú thích , bấm vào chú thích để mở hộp thoại Kiểm tra trong chú thích .

  Lưu ý: Nếu thư viện của bạn được thiết lập để cho phép phiên bản chính và phụ, số cột trong hộp thoại Phiên bản lưu đối với tên tệp sử dụng đánh số để hiển thị là chính và đó là các phiên bản phụ. Phiên bản chính được chỉ định bằng số nguyên và phiên bản phụ được chỉ định bằng số thập phân.

Bạn cũng có thể xem lịch sử Phiên bản từ bên trong thư viện của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các nối kết trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Xem phiên bản trước của tệp

Trong khi bạn đang xem hoặc sửa một tệp trong chương trình Bản phát hành Office 2007 của bạn, bạn có thể xem phiên bản trước của tệp mà không ghi đè Phiên bản hiện tại của bạn. Đối với các tệp .aspx, bạn có thể xem chỉ chi tiết về những thay đổi được thực hiện đối với các tệp và không phải các trang thực tế tạo các tệp.

Lưu ý: Quy trình này chỉ áp dụng cho các tệp trong thư viện có bật tính năng lập phiên bản.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm máy chủ, sau đó bấm Dạng xem lịch sử Phiên bản.

 2. Trong hộp thoại Phiên bản lưu đối với tên tệp , bấm vào phiên bản trước đó bạn muốn xem, sau đó bấm mở.

Bạn cũng có thể xem phiên bản trước từ bên trong thư viện của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các nối kết trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Khôi phục một phiên bản trước đó của tệp

Bạn kéo nhầm trong một phiên bản hiện tại không? Hoặc có lẽ bạn cần khôi phục một phần của một tệp mà bạn đã xóa. Trong khi bạn đang xem hoặc sửa một tệp trong chương trình Bản phát hành Office 2007 của bạn, bạn có thể dễ dàng thay thế phiên bản hiện tại của bạn với phiên bản trước đây. Phiên bản hiện tại của bạn rồi trở thành một phần của lịch sử Phiên bản.

Lưu ý: Quy trình này chỉ áp dụng cho các tệp trong thư viện có bật tính năng lập phiên bản.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm máy chủ, sau đó bấm Dạng xem lịch sử Phiên bản.

 2. Trong hộp thoại Phiên bản lưu đối với tên tệp , bấm vào phiên bản trước đó mà bạn muốn khôi phục, sau đó bấm khôi phục.

Bạn cũng có thể thay thế tệp hiện tại với phiên bản trước từ bên trong thư viện của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các nối kết trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×