Thẻ trong Power View

Bạn có thể chuyển đổi bảng sang chuỗi thẻ hiển thị dữ liệu từ mỗi hàng trong bảng được sắp xếp theo định dạng thẻ, như thẻ chỉ mục.

  1. Tạo bảng với các trường bạn muốn trong thẻ.

Mẹo:  Bạn có thể dùng ảnh trong dữ liệu trong thẻ. Đọc thêm về sử dụng ảnh trong Power View .

  1. Chuyển đổi sang thẻ.

    • Trong Power View trong Excel, bấm Thiết kế > Bảng > Thẻ.

    • Trong Power View trong SharePoint trên tab Thiết kế trong bộ sưu tập Đồ họa trực quan, hãy bấm vào mũi tên để hiện tất cả hình ảnh trực quan, rồi bấm Thẻ.

  2. Trên tab Thiết kế, hãy chọn giữa kiểu Thẻ thông thường và kiểu Khung chú thích.

Kiểu Thẻ hiển thị nhãn mặc định nổi bật hơn. Trong kiểu Khung chú thích, toàn bộ chữ đều lớn.

Thẻ hiển thị ảnh mặc định ở vị trí nổi bật, với trường nhãn mặc định trong biểu ngữ của thẻ.

Thẻ với ảnh chính

Tác giả mô hình dữ liệu có thể thiết đặt thuộc tính trong Power Pivot hoặc Công cụ Dữ liệu SQL Server để thay đổi cách thức hiển thị trường trong thẻ. Nếu bạn đang làm việc trong Power View trong Excel, bạn có thể bật Power Pivottự mình cấu hình thuộc tính hành vi của bảng cho báo cáo Power View trong cửa sổ Power Pivot.

  • Đặt thuộc tính Nhãn Mặc định trên một trường trong mô hình sẽ biến nó thành đầu đề cho thẻ. Ví dụ, đối với bảng Liên hệ, đầu đề mặc định có thể là tên của mỗi người.

  • Đặt thuộc tính Ảnh Mặc định trên một trường ảnh trong mô hình có thể làm Power View hiển thị ảnh nổi bật hơn.

Đầu Trang

Xem Thêm

Biểu đồ và kiểu trực quan hóa khác trong trong Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video Power View và Power Pivot

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×