Thay thế phông chữ thiếu trong ấn phẩm của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu một ấn phẩm chứa phông mà không phải trên máy tính của bạn cũng như không được nhúng trong ấn phẩm, Hệ điều hành Microsoft Windows cung cấp mặc định thay thế cho phông thiếu. Khi bạn mở một ấn phẩm trong Publisher có chứa phông chữ không được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể chọn các tùy chọn để tạm thời hay vĩnh viễn thay thế phông chữ trên máy tính của bạn cho phông thiếu được dùng trong ấn phẩm.

Thay thế phông chữ rất hữu ích khi bạn muốn xem Ấn phẩm của bạn trên máy tính khác và bạn muốn đảm bảo rằng văn bản được dễ đọc hơn cho dù phông chữ nào sẵn dùng trên máy tính khác. Thiếu ký tự đông á là một trường hợp đặc biệt và xử lý riêng lẻ từ phông chữ khác.

Trong hầu hết các trường hợp, thay thế phông chữ sẽ khiến văn bản thành dòng khác. Dấu ngắt dòng, dấu ngắt cột, dấu ngắt trang, dãn cách dòng và gạch nối sẽ có thể thay đổi, ngay cả khi phông substitute là tương tự như phông thiếu. Vì thay thế phông chữ đáng kể thể ảnh hưởng đến bố trí của Ấn phẩm của bạn, bạn có thể muốn tránh hoặc tắt tính năng thay thế phông chữ.

Khi thay thế phông chữ được bật lên và bạn hoặc dịch vụ in của bạn mở tệp của bạn trên máy tính khác không có cùng một phông mà bạn đã dùng, Microsoft Windows thay thế phông chữ mà bạn đã chọn, để giúp bạn có thể đọc văn bản trong ấn phẩm của bạn.

 1. Trong hộp thoại phông chữ , hãy bấm thay thế phông chữ.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại phông chữ không mở ra khi bạn mở Ấn phẩm của bạn, bấm vào nút tệp , trỏ tới Thiết đặt in thương mại, sau đó bấm Quản lý phông nhúng. Trong hộp thoại phông chữ , hãy bấm thay thế phông chữ.

 2. Trong hộp thoại Thay thế phông chữ , hãy chọn một phông thiếu từ danh sách phông.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để sử dụng được đề nghị lựa chọn thay thế phông chữ cho phiên này chỉ, bấm tạm thời thay thế phông chữ này để hiển thị và in.

   Lưu ý: Phông chữ được liệt kê là tạm thời không được lưu với Ấn phẩm.

  • Để thay thế phông chữ thiếu với lựa chọn được gợi ý của thay thế phông chữ từ nay trở về, bấm vĩnh viễn thay thế phông chữ này trong ấn phẩm.

   Lưu ý: Đây là một thay đổi vĩnh viễn và không thể hoàn tác sau khi bạn bấm OK, nhưng bạn có thể sử dụng phông ban đầu nếu bạn cài đặt nó sau này.

  • Để gán phông được thay thế, hãy làm như sau:

   1. Trong danh sách Thay thế phông chữ , hãy chọn một phông khác nhau.

   2. Bấm tạm thời thay thế phông chữ này để hiển thị và in hoặc vĩnh viễn thay thế phông chữ này trong ấn phẩm.

Đầu trang

Nếu phông chữ mà bạn đang dùng không chứa ký tự cụ thể và bạn đã bỏ chọn hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á (tệp > tùy chọn > nâng cao), bạn thấy một hộp nhỏ thay cho thiếu ký tự mà ký tự bất kỳ nơi nào xảy ra trong văn bản của bạn.

Khi chọn hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á , Publisher tự động áp dụng một phông substitute với ký tự tiếng Đông á thiếu. Theo mặc định, hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á được chọn. Chúng tôi khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm này được chọn nếu bạn dự định in ấn phẩm của bạn từ máy tính của riêng bạn.

Nếu bạn có kế hoạch tốn Ấn phẩm của bạn với máy tính khác hoặc để in thương mại, Tuy nhiên, đó là tốt nhất để tắt tự động phông thay thế trước khi bạn nhập bất kỳ văn bản vào trong ấn phẩm. Sau đó, bất cứ khi nào bạn nhìn thấy hộp nhỏ thay vì thiếu ký tự, bạn có thể theo cách thủ công thay thế vào hộp nhỏ với phông chữ khác có chứa ký tự bạn muốn.

Để ngăn không cho nhà in thương mại hoặc bất kỳ người dùng nào khác áp dụng thay thế phông chữ cho các ký tự trong ấn phẩm của bạn, bạn nên nhúng phông trong ấn phẩm của bạn trước khi gửi đi được in ra.

Bật thay thế phông chữ hoặc tắt cho thiếu ký tự đông á

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

 2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á .

Đầu trang

Nếu bạn muốn duy trì bố trí của Ấn phẩm của bạn — bao gồm dấu ngắt dòng, dấu ngắt cột và trang, dãn cách dòng và gạch nối — bạn có thể muốn tránh thay thế phông chữ.

Để tránh thay thế phông chữ, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Nhúng Phông TrueType trong ấn phẩm của bạn. Khi bạn nhúng Phông TrueType, chúng được lưu trong ấn phẩm của bạn. Ấn phẩm với phông nhúng có thể hiển thị và in văn bản trong các phông chữ ban đầu, ngay cả khi những phông chữ không thường cài đặt trên máy tính mà bạn đang dùng.

  Lưu ý: Phông TrueType chỉ có thể nhúng và chỉ nếu chúng được cấp phép để nhúng.

 • Nếu bạn đang dùng Ấn phẩm của bạn với máy tính khác, xác nhận rằng máy tính có cùng một phông được cài đặt mà bạn đã dùng trong ấn phẩm của bạn.

 • Nếu bạn đã sử dụng phông PostScript trong ấn phẩm của bạn và bạn đang dùng nó để in thương mại, yêu cầu cho dù máy in có phông mà bạn đã sử dụng hoặc sẽ mua chúng.

Đầu trang

Khi bạn in một ấn phẩm với một máy in PostScript , máy in thay thế phông chữ PostScript trên máy in cho bất kỳ phông TrueType có cùng tên được dùng trong ấn phẩm của bạn. Điều này có thể khiến văn bản dàn lại nội dung, dẫn đến kết quả ngắt dòng không mong muốn, gạch nối và tràn mà có thể thay đổi diện mạo Ấn phẩm của bạn. Để tắt tính năng thay thế phông chữ khi bạn in và sử dụng chỉ phông được nhúng trong ấn phẩm của bạn hoặc đã cài đặt trên máy tính của bạn, hãy làm như sau:

 1. Bấm tệp > in, rồi mở rộng danh sách thả xuống của máy in .

 2. Chọn máy in PostScript mà bạn sẽ dùng để in đầu ra cuối cùng của bạn.

 3. Bấm Thiết đặt đầu ra nâng cao, sau đó bấm vào tab phông chữ và đồ họa .

 4. Bên dưới phông, bấm dùng chỉ Ấn phẩm phông chữ.

Đầu trang

Khi thay thế phông chữ được bật lên và bạn hoặc dịch vụ in của bạn mở tệp của bạn trên máy tính khác không có cùng một phông mà bạn đã dùng, Microsoft Windows thay thế phông chữ mà bạn đã chọn, để giúp bạn có thể đọc văn bản trong ấn phẩm của bạn.

 1. Trong hộp thoại Tải phông , hãy bấm thay thế phông chữ.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại Phông chữ tải không mở ra khi bạn mở Ấn phẩm của bạn, trên menu công cụ , trỏ tới Công cụ in thương mại, sau đó bấm phông. Trong hộp thoại phông chữ , hãy bấm thay thế phông chữ.

 2. Trong hộp thoại Thay thế phông chữ , hãy chọn một phông thiếu từ danh sách phông.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để sử dụng được đề nghị lựa chọn thay thế phông chữ cho phiên này chỉ, bấm tạm thời thay thế phông chữ này để hiển thị và in.

   Lưu ý: Phông chữ được liệt kê là tạm thời không được lưu với Ấn phẩm.

  • Để thay thế phông chữ thiếu với lựa chọn được gợi ý của thay thế phông chữ từ nay trở về, bấm vĩnh viễn thay thế phông chữ này trong ấn phẩm.

   Lưu ý: Đây là một thay đổi vĩnh viễn và không thể hoàn tác sau khi bạn bấm OK, nhưng bạn có thể sử dụng phông ban đầu nếu bạn cài đặt nó sau này.

  • Để gán phông được thay thế, hãy làm như sau:

   1. Trong danh sách Thay thế phông chữ , hãy chọn một phông khác nhau.

   2. Bấm tạm thời thay thế phông chữ này để hiển thị và in hoặc vĩnh viễn thay thế phông chữ này trong ấn phẩm.

Đầu trang

Nếu phông chữ mà bạn đang dùng không chứa ký tự cụ thể và bạn đã bỏ chọn tự động thay thế phông chữ cho ký tự đông á thiếu hộp kiểm (menucông cụ , lệnh tùy chọn , sửa tab), bạn thấy một hộp nhỏ thay cho thiếu các ký tự bất kỳ nơi nào ký tự xuất hiện trong văn bản của bạn.

Khi chọn hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á , Publisher tự động áp dụng một phông substitute với ký tự tiếng Đông á thiếu. Theo mặc định, hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á được chọn. Chúng tôi khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm này được chọn nếu bạn dự định in ấn phẩm của bạn từ máy tính của riêng bạn.

Nếu bạn có kế hoạch tốn Ấn phẩm của bạn với máy tính khác hoặc để in thương mại, Tuy nhiên, đó là tốt nhất để tắt tự động phông thay thế trước khi bạn nhập bất kỳ văn bản vào trong ấn phẩm. Sau đó, bất cứ khi nào bạn nhìn thấy hộp nhỏ thay vì thiếu ký tự, bạn có thể theo cách thủ công thay thế vào hộp nhỏ với phông chữ khác có chứa ký tự bạn muốn.

Để ngăn không cho nhà in thương mại hoặc bất kỳ người dùng nào khác áp dụng thay thế phông chữ cho các ký tự trong ấn phẩm của bạn, bạn nên nhúng phông trong ấn phẩm của bạn trước khi gửi đi được in ra.

Bật thay thế phông chữ hoặc tắt cho thiếu ký tự đông á

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab sửa .

 2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á .

Đầu trang

Nếu bạn muốn duy trì bố trí của Ấn phẩm của bạn — bao gồm dấu ngắt dòng, dấu ngắt cột và trang, dãn cách dòng và gạch nối — bạn có thể muốn tránh thay thế phông chữ.

Để tránh thay thế phông chữ, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Nhúng Phông TrueType trong ấn phẩm của bạn. Khi bạn nhúng Phông TrueType, chúng được lưu trong ấn phẩm của bạn. Ấn phẩm với phông nhúng có thể hiển thị và in văn bản trong các phông chữ ban đầu, ngay cả khi những phông chữ không thường cài đặt trên máy tính mà bạn đang dùng.

  Lưu ý: Phông TrueType chỉ có thể nhúng và chỉ nếu chúng được cấp phép để nhúng.

 • Nếu bạn đang dùng Ấn phẩm của bạn với máy tính khác, xác nhận rằng máy tính có cùng một phông được cài đặt mà bạn đã dùng trong ấn phẩm của bạn.

 • Nếu bạn đã sử dụng phông PostScript trong ấn phẩm của bạn và bạn đang dùng nó để in thương mại, yêu cầu cho dù máy in có phông mà bạn đã sử dụng hoặc sẽ mua chúng.

Đầu trang

Khi bạn in một ấn phẩm với một máy in PostScript , máy in thay thế phông chữ PostScript trên máy in cho bất kỳ phông TrueType có cùng tên được dùng trong ấn phẩm của bạn. Điều này có thể khiến văn bản dàn lại nội dung, dẫn đến kết quả ngắt dòng không mong muốn, gạch nối và tràn mà có thể thay đổi diện mạo Ấn phẩm của bạn. Để tắt tính năng thay thế phông chữ khi bạn in và sử dụng chỉ phông được nhúng trong ấn phẩm của bạn hoặc đã cài đặt trên máy tính của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên menu tệp , bấm in, sau đó bấm tab Chi tiết máy in .

 2. Trong hộp tên máy in , hãy chọn máy in PostScript mà bạn sẽ dùng để in đầu ra cuối cùng của bạn.

 3. Bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm vào tab phông chữ và đồ họa .

 4. Bên dưới phông, bấm dùng chỉ Ấn phẩm phông chữ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×