Thay thế giá trị (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Với Power Query, bạn có thể thay thế giá trị này bằng giá trị khác trong một cột đã chọn.

Tôi muốn

Thay thế giá trị văn bản

Để thay thế giá trị văn bản

Thay thế số, ngày/thời gian. hoặc giá trị lô-gic

Để thay thế số, ngày/thời gian. hoặc giá trị lô-gic

Thay thế giá trị văn bản

Dùng ribbon trình Soạn thảo truy vấn :

  1. Trong ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn , từ tab biến đổi , hãy chọn Thay thế giá trị.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo truy vấn :

  1. Bấm chuột phải vào một ô văn bản và bấm Thay thế Giá trị.

Để thay thế giá trị văn bản

  1. Trong hộp thoại Thay thế Giá trị, hãy nhập Giá trị Cần Tìm và Thay thế Bằng.

  2. Bấm tùy chọn Khớp toàn bộ nội dung ô để thay thế toàn bộ nội dung ô; nếu không, thao tác Thay thế Giá trị sẽ thay thế mỗi Giá trị Cần Tìm trùng khớp.

  3. Bấm OK.

Thay thế Giá trị trong Trình soạn thảo Truy vấn

Đầu trang

Thay thế giá trị số, Ngày/Thời gian. hoặc giá trị lô-gic

Dùng ribbon trình Soạn thảo truy vấn :

  1. Trong ribbon trình Soạn thảo truy vấn , từ tab biến đổi , hãy chọn Thay thế giá trị.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo truy vấn :

  1. Bấm chuột phải vào một ô số hoặc ô Ngày/Thời gian, và bấm Thay thế Giá trị.

Để thay thế giá trị số, Ngày/Thời gian. hoặc giá trị lô-gic

  1. Trong hộp thoại Thay thế Giá trị, hãy nhập Giá trị Cần Tìm và Thay thế Bằng.

  2. Bấm OK.

Đầu trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×