Thay thế công thức bằng kết quả của nó

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chuyển đổi nội dung của một ô có chứa công thức để thay thế giá trị được tính toán công thức. Nếu bạn muốn cố định chỉ một phần của một công thức, bạn có thể thay thế chỉ phần bạn không muốn tính toán lại. Thay thế một công thức bằng kết quả của nó có thể hữu ích nếu có nhiều hoặc phức tạp công thức trong sổ làm việc và bạn muốn cải thiện hiệu suất bằng cách tạo tĩnh dữ liệu.

Bạn có thể chuyển đổi công thức vào các giá trị của một trong hai ô bằng ô xuyên hoặc chuyển đổi một phạm vi toàn bộ cùng một lúc.

Quan trọng: Đảm bảo rằng bạn kiểm tra ảnh hưởng của thay thế một công thức bằng kết quả của nó, đặc biệt là nếu các công thức tham chiếu các ô có chứa công thức. Đó là nên tạo một bản sao của sổ làm việc trước khi thay thế một công thức bằng kết quả của nó.

Bài viết này không đề cập tùy chọn tính toán và phương pháp. Để tìm hiểu cách bật hoặc tắt tự động tính lại cho một trang tính, hãy xem thay đổi công thức tính toán lại, lần lặp, hoặc độ chính xác.

Bạn muốn làm gì?

Thay thế công thức bằng giá trị được tính toán

Thay thế một phần của một công thức bằng giá trị được tính toán của nó

Thay thế công thức bằng giá trị tính toán của nó

Khi bạn thay thế công thức bằng giá trị, Microsoft Office Excel loại bỏ vĩnh viễn các công thức. Nếu bạn vô tình thay thế một công thức bằng một giá trị và muốn khôi phục công thức, hãy bấm hoàn tác Nút Hoàn tác ngay lập tức sau khi bạn nhập hoặc dán giá trị.

 1. Hãy chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức đó.

  Nếu công thức là một công thức mảng, hãy chọn phạm vi có chứa công thức mảng.

  Làm thế nào để chọn một phạm vi chứa công thức mảng

  1. Bấm vào một ô trong công thức mảng.

  2. Trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Đến.

  3. Bấm Đặc biệt.

  4. Bấm Mảng hiện tại.

 2. Bấm sao chép Ảnh nút .

 3. Bấm Dán Ảnh nút .

 4. Bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn dán Ảnh nút , sau đó bấm Giá trị chỉ.

Ví dụ sau đây Hiển thị công thức trong ô D2 nhân ô A2, B2 và mức chiết khấu phái sinh từ C2 để tính toán một đại lượng hóa đơn cho doanh số. Để sao chép giá trị thực tế thay vì công thức từ ô trang tính hoặc sổ làm việc khác, bạn có thể chuyển đổi công thức trong ô của nó thành giá trị của nó bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Nhấn F2 để sửa ô.

 2. Nhấn F9, sau đó nhấn ENTER.

Công thức được hiển thị trong thanh công thức

Sau khi bạn chuyển đổi ô từ một công thức sang một giá trị, giá trị xuất hiện dưới dạng 1932.322 trong thanh công thức. Lưu ý rằng 1932.322 là giá trị được tính toán thực, và 1932.32 là giá trị được hiển thị trong ô trong một định dạng tiền tệ.

Giá trị được hiển thị trong thanh công thức

Mẹo: Khi bạn sửa một ô có chứa công thức, bạn có thể nhấn F9 để vĩnh viễn thay thế công thức bằng giá trị được tính toán của nó.

Đầu trang

Thay thế một phần công thức bằng giá trị tính toán của nó

Có thể đôi lúc bạn muốn thay thế chỉ là một phần của một công thức bằng giá trị được tính toán của nó. Ví dụ, bạn muốn khóa trong giá trị được dùng làm toán xuống cho một khoản vay xe. Thanh toán xuống đó đã được tính toán dựa trên tỉ lệ phần trăm của vay thu nhập hàng năm. Đối với thời gian thu nhập số đó sẽ không thay đổi, do đó bạn muốn khóa xuống thanh toán trong một công thức tính toán một khoản thanh toán dựa trên số lượng khác nhau của khoản vay.

Khi bạn thay thế một phần của một công thức bằng giá trị của nó, phần công thức không thể được khôi phục.

 1. Bấm vào ô có chứa công thức.

 2. Trong thanh công thức Ảnh nút , hãy chọn phần của công thức mà bạn muốn thay thế bằng giá trị được tính toán của nó. Khi bạn chọn một phần của công thức mà bạn muốn thay thế, hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm toàn bộ toán hạng. Ví dụ, nếu bạn chọn một hàm, bạn phải chọn toàn bộ chức năng tên, dấu mở ngoặc, các đối số và dấu đóng ngoặc.

 3. Để tính toán phần đã chọn, hãy nhấn F9.

 4. Để thay thế phần đã chọn của công thức bằng giá trị được tính toán của nó, hãy nhấn ENTER.

  Nếu đó là một công thức mảng, nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×