Thay đổi, xóa hoặc ẩn đầu trang và chân trang trên trang chiếu, ghi chú và bản phân phát

Thay đổi, xóa hoặc ẩn đầu trang và chân trang trên trang chiếu, ghi chú và bản phân phát

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thay đổi hoặc xóa nội dung của đầu trang và chân trang trên trang chiếu PowerPoint , ghi chú và bản phân phát, hãy làm theo các bước trong bài viết này. Nếu bạn muốn thêm ảnh vào đầu trang của bản trình bày của bạn, hãy xem bài viết Thêm ảnh nền (hoặc hình nền mờ) cho trang chiếu để được hướng dẫn.

Chọn đầu đề dưới đây để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Hãy chọn trang chiếu có phần chân trang bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  hiển thị nút chèn > đầu trang trong powerpoint

 3. Trong hộp đầu trang & chân trang thoại, trên tab trang chiếu , hãy chọn hộp kiểm chân trang , và sau đó thay đổi văn bản trong hộp văn bản chân trang .

  hiển thị hộp thoại chèn chân trang trong powerpoint

  Mẹo: 

  • Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn để thay đổi ở đây, chẳng hạn như số trang chiếu hoặc ngày và thời gian.

  • Để ẩn chân trang hiện trên bản chiếu tiêu đề, hãy chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề . Bấm áp dụng cho tất cả để đảm bảo rằng trang chiếu tiêu đề bao hàm việc thay đổi này.

 4. Chọn áp dụng (chỉ trang chiếu này) hoặc áp dụng cho tất cả (Tất cả các trang chiếu).

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến đầu trang hoặc chân trang trong ghi chú và bản phân phát. Để thay đổi các đầu trang và chân trang, hãy xem phần tiếp theo, "Thay đổi thông tin đầu trang và chân trang trong ghi chú và bản phân phát."

 1. Bấm Dạng xem > Thường.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 3. Trong hộp thoại đầu trang và chân trang , bấm vào tab ghi chú và bản phân phát và thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

  Tab Ghi chú và Bản phân phát

  Ngày và thời gian

  Để

  Thực hiện điều này

  Thêm ngày và giờ được cập nhật mỗi lần mở bản trình bày

  Bấm vào Cập nhật Tự động, rồi chọn định dạng ngày hoặc giờ bạn muốn.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

  Số trang, đầu trang và chân trang

  Để bao gồm số trang, đầu trang hoặc chân trang trên các ghi chú và bản phân phát, chọn hộp kiểm và nhập văn bản bạn muốn. Bản xem trước , ở bên phải ảnh cho thấy dàn bài mà mỗi mục sẽ xuất hiện trên trang.

 4. Khi bạn đã làm thay đổi, hãy chọn áp dụng cho tất cả.

 5. Trên tab dạng xem , chọn Trang ghi chú hoặc Bản phân phát cái nhìn thấy ảnh hưởng của việc thay đổi của bạn trên các ghi chú hoặc bản phân phát.

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến đầu trang hoặc chân trang trên các trang chiếu của mình — các ghi chú và bản phân phát. Để thay đổi chân trang trên các trang chiếu, hãy xem phần trước đó của bài viết này, "Thay đổi thông tin chân trang trên trang chiếu."

 1. Chọn trang chiếu có phần chân trang mà bạn muốn xóa.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Bấm tab chèn > đầu trang & chân trang.

 3. Trong hộp đầu trang & chân trang thoại, trên tab trang chiếu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để ẩn nội dung cụ thể trong chân trang, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tùy chọn (ngày và thời gian, số trang chiếuchân trang) mà bạn không muốn xuất hiện trên trang chiếu của bạn.

  • Để xóa chân trang, hãy xóa văn bản khỏi hộp văn bản chân trang .

 4. Chọn áp dụng (để áp dụng thay đổi chỉ cho trang chiếu hiện tại) hoặc áp dụng cho tất cả (để áp dụng thay đổi cho tất cả trang chiếu).

 1. Chọn bất kỳ bản chiếu.

 2. Chọn chèn > đầu trang & chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 3. Trong hộp thoại đầu trang và chân trang , bấm vào tab ghi chú và bản phân phát , hãy bỏ chọn các hộp cho các tùy chọn bạn muốn loại bỏ từ đầu trang hoặc chân trang.

 4. Chọn Áp dụng cho Tất cả.

 5. Trên tab dạng xem của ruy-băng, chọn Trang ghi chú hoặc Bản phân phát cái nhìn thấy ảnh hưởng của việc thay đổi của bạn trên các ghi chú hoặc bản phân phát.

Một lần nữa, những thay đổi này không ảnh hưởng đến đầu trang hoặc chân trang trên các trang chiếu của mình — các ghi chú và bản phân phát. Nếu bạn muốn loại bỏ chân trang trên các trang chiếu của mình, hãy xem phần trước trong bài viết này, "ẩn hoặc xóa bỏ thông tin chân trang khỏi bản chiếu."

Xem thêm

Tại sao tôi không thể chọn và thay đổi văn bản ở chân trang?

Chèn hoặc thay đổi số trang trên trang chiếu của bạn

Thêm đầu trang hoặc chân trang vào bản phân phát hoặc trang ghi chú

Tạo hoặc thay đổi bản phân phát của bản trình bày

In các trang chiếu hoặc bản phân phát PowerPoint

Chọn đầu đề dưới đây để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Chọn trang chiếu có đầu trang hoặc chân trang bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang
  Hộp thoại Đầu trang và Chân trang
 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab trang chiếu , thực hiện thay đổi mà bạn muốn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng các thay đổi trang chiếu hoặc bản chiếu mà bạn đã chọn trong bước 1, hãy bấm áp dụng.

  • Để áp dụng các thay đổi thông tin trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Chọn bất kỳ bản chiếu.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab ghi chú và bản phân phát , thực hiện các thay đổi mà bạn muốn, sau đó chọn áp dụng cho tất cả.

  Ngày và Giờ

  Để

  Thực hiện điều này

  Thêm ngày và giờ được cập nhật mỗi lần mở bản trình bày

  Bấm vào Cập nhật Tự động, rồi chọn định dạng ngày hoặc giờ bạn muốn.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

  Số trang, Đầu trang và Chân trang

  Để bao gồm số trang, đầu trang hoặc chân trang trên các ghi chú và bản phân phát, chọn hộp kiểm và nhập văn bản bạn muốn. Bản xem trước , ở bên phải ảnh cho thấy dàn bài mà mỗi mục sẽ xuất hiện trên trang.

 4. Trên tab dạng xem của ruy-băng, trong nhóm Dạng xem bản trình bày , chọn Trang ghi chú hoặc Bản phân phát cái nhìn thấy ảnh hưởng của việc thay đổi của bạn trên các ghi chú hoặc bản phân phát.

 1. Chọn trang chiếu có đầu trang hoặc chân trang bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab trang chiếu , hãy xóa hộp kiểm cho các tùy chọn mà bạn muốn xóa bỏ từ đầu trang hoặc chân trang.

  Mẹo: Để loại bỏ đầu trang và chân trang khỏi bản chiếu tiêu đề, hãy chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề . Bấm áp dụng cho tất cả để đảm bảo rằng trang chiếu tiêu đề bao hàm việc thay đổi này.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng các thay đổi trang chiếu hoặc bản chiếu mà bạn đã chọn trong bước 1, hãy bấm áp dụng.

  • Để áp dụng các thay đổi cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Chọn bất kỳ bản chiếu.

 2. Bấm vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong hộp thoại đầu trang và chân trang , hãy chọn tab ghi chú và bản phân phát .

 4. Xóa hộp kiểm cho các tùy chọn mà bạn muốn loại bỏ từ đầu trang hoặc chân trang

 5. Chọn Áp dụng cho Tất cả.

 6. Trên tab dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , chọn Trang ghi chú hoặc Bản phân phát cái nhìn thấy ảnh hưởng của việc thay đổi của bạn trên các ghi chú hoặc bản phân phát.

Xem thêm

Thêm đầu trang hoặc chân trang vào bản phân phát hoặc trang ghi chú

Tạo hoặc thay đổi bản phân phát của bản trình bày

In các trang chiếu hoặc bản phân phát PowerPoint

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×