Thay đổi việc hỗ trợ Tiếng Mã Lai, Tiếng Kazakh và Tiếng Hindi

Bắt đầu từ tháng ba năm 2018, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ Tiếng Mã Lai và Tiếng Kazakh cho các cài đặt hiển thị trong Access 2016 và ngừng hỗ trợ hai ngôn ngữ trên, cộng thêm Tiếng Hindi, cho các cài đặt hiển thị trong Publisher 2016. Ngoài ra, chúng tôi không tán thành hỗ trợ cho ba ngôn ngữ đó trên support.office.com, templates.office.com, store.office.com và products.office.com

Hỗ trợ web

Người dùng support.office.com, templates.office.com, store.office.com và products.office.com tìm cách truy nhập một trong những site trên bằng Tiếng Hindi hay Tiếng Mã Lai sẽ được tự động chuyển hướng đến các site đó phiên bản Tiếng Anh cho quốc gia tương ứng của họ.

Người dùng đang tìm cách sử dụng phiên bản Tiếng Kazakh của những site đó sẽ được chuyển hướng đến phiên bản Tiếng Nga của site.

Các ứng dụng Office khác trên máy tính của tôi thì sao?

Mặc dù chúng tôi không tán thành hỗ trợ Tiếng Mã Lai, Tiếng Kazakh và Tiếng Hindi cho giao diện người dùng của Access và Publisher, nhưng không có thay đổi nào đối với các ứng dụng khác trong bộ Office, như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote. Tiếng Mã Lai, Tiếng Kazakh và Tiếng Hindi sẽ tiếp tục được hỗ trợ giống như hiện tại ở những chương trình đó. Thay đổi đối với ứng dụng trên máy tính chỉ ảnh hưởng đến Access 2016 và Publisher 2016 trên Windows.

Điều gì xảy ra nếu tôi sử dụng Access hoặc Publisher bằng một trong những ngôn ngữ này?

Mọi chuỗi bản địa hóa trong giao diện người dùng - nút, menu, v.v. - sẽ dần hoàn nguyên về Tiếng Anh.

Chỉ các cài đặt hiển thị?

Đúng, đối với Access 2016 và Publisher 2016, thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến menu, nút và các thành phần khác trên giao diện người dùng ở từng chương trình. Các công cụ kiểm lỗi như bộ kiểm tra chính tả sẽ tiếp tục được hỗ trợ ở những ngôn ngữ này như hiện tại.

Xem Thêm

Thay đổi ngôn ngữ Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×