Thay đổi với việc triển khai ứng dụng khách đồng bộ OneDrive Office Click-to-Run

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bắt đầu ở mười 2017, chúng tôi đang thay đổi như thế nào ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước bản cài đặt cho khách hàng doanh nghiệp bằng cách dùng Office 365 ProPlus hoặc Office 2016 với Click-to-Run.

  • Ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó (Groove.exe) sẽ không còn được cài đặt theo mặc định với Office 2016 Click-to-Run. Nếu tổ chức của bạn cung cấp một tệp cấu hình triển khai Office vào Setup.exe, bạn sẽ cần phải cập nhật tệp để loại trừ Groove từ bản cài đặt.

  • Khi không ở trong sử dụng hoặc chạy, ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó (Groove.exe) sẽ được dỡ cài đặt, trừ khi: (a) Groove đã được cấu hình để đồng bộ thư viện một hoặc nhiều SharePoint Online hoặc Máy chủ SharePoint hoặc (b) một khóa đăng ký "PreventUninstall" được trình bày trên trình máy tính.

Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến Office 365 khách hàng đã dùng máy khách đồng bộ OneDrive mới (OneDrive.exe) để đồng bộ hóa OneDrive và SharePoint Online tệp. Không sẽ thay đổi những ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đã triển khai Office với truyền thống phương pháp dựa trên Windows Installer (MSI).

Lưu ý: máy khách đồng bộ OneDrive mới (OneDrive.exe) là tùy chọn được đề xuất cho Office 365 khách hàng. Tuy nhiên, ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó (Groove.exe) được hỗ trợ đầy đủ vẫn và được dùng cho những trường hợp tại chỗ của OneDrive for Business hoặc Máy chủ SharePoint (khi tổ chức của bạn không đăng ký gói Office 365 Business ). Phiên bản nào của OneDrive tôi đang dùng?

Đảm bảo Groove.exe không còn được cài đặt

Khi các thay đổi triển khai, ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó (Groove.exe) sẽ không còn được cài đặt theo mặc định khi người dùng cài đặt Office 2016 thông qua Click-to-Run. Nếu tổ chức của bạn cung cấp một tệp cấu hình triển khai Office vào Setup.exe, bạn sẽ cần phải cập nhật tệp để loại trừ Groove từ bản cài đặt.

Để loại trừ Groove trong triển khai của bạn, thêm này vào tệp cấu hình của bạn:

<Product ID="O365ProPlusRetail" >
    <Language ID="en-us" />
    <ExcludeApp ID="Groove" />
</Product>

Để biết thêm thông tin về cấu hình các tùy chọn, hãy xem cấu hình các tùy chọn cho công cụ triển khai Office 2016.

Để ghi đè hành vi mặc định và đảm bảo rằng máy khách đồng bộ hóa OneDrive for Business trước đó cài đặt và giữ nguyên được cài đặt, bạn sẽ cần cung cấp một tệp cấu hình không loại trừ Groove.exe. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải đặt khóa đăng ký "PreventUninstall" trên tất cả các máy tính nơi bạn cần Groove.exe cài đặt, sao cho quy trình không dỡ cài đặt Groove.exe.

Dỡ cài đặt Groove khi không ở trong sử dụng

Trên Office nâng cấp, chương trình cài đặt sẽ chạy trên mỗi máy tính để phát hiện xem Groove.exe đang hiện đang sử dụng hoặc khóa đăng ký "PreventUninstall" được đặt. Nếu Groove.exe đang sử dụng hoặc khóa đăng ký được đặt, Groove.exe còn lại trong vị trí. Nếu không, nếu Groove.exe không sử dụng và khóa đăng ký không được đặt, Groove.exe được dỡ cài đặt tự động trên máy tính đó.

Khóa đăng ký để ngăn không cho gỡ cài đặt

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Groove] "PreventUninstall" = dword:00000001

Ai ảnh hưởng đến những thay đổi này và khi

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có triển khai ứng dụng khách đồng OneDrive for Business trước đó để đồng bộ thư viện SharePoint tại cơ sở, hoặc thư viện có quản lý quyền thông tin hỗ trợ chúng.

Bảng sau đây Hiển thị chi tiết hơn về nào Office cài đặt bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này và khi. Tất cả các thay đổi office khách thay đổi mức triển khai trên máy khách và không được bật trên đối tượng thuê bằng đối tượng thuê.

Phiên bản Office

Khi cài đặt mặc định sẽ thay đổi

Khi Groove.exe có thể dỡ cài đặt

MSI (Tất cả phiên bản)

Không áp dụng

Không áp dụng

Office – người tiêu dùng SKU

Không áp dụng

Không áp dụng

Office 2013 Click-to-Run

Không áp dụng

Không áp dụng

Office 2016 Click-to-Run – Office nội kênh

Tháng chín 2017

Bắt đầu tháng 10 2017

Office 2016 Click-to-Run – tháng kênh

Tháng 10 2017

Bắt đầu tháng 11 2017

Office 2016 Click-to-Run – kênh bán hàng năm (mục tiêu)

Tháng 03 2018

Bắt đầu tháng 4 2018

Office 2016 Click-to-Run – kênh bán hàng năm

Tháng 7 2018

Bắt đầu tháng tám 2018

Để biết thêm thông tin về Office kênh, hãy xem tổng quan về kênh Cập Nhật cho Office 365 ProPlus.

Trừ khi bạn cần Groove.exe cho một số kịch bản của bạn (ví dụ, đồng bộ hóa trên cơ sở SharePoint tệp), chúng tôi khuyên nên rời khỏi mặc định mới tại chỗ và không Groove.exe Office 2016 cài đặt.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu thêm về bản Cập Nhật nút đồng bộ trên các site SharePoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×