Thay đổi vị trí nơi bạn đồng bộ thư viện SharePoint trên máy tính của bạn

Lưu ý: Các quy trình trong chủ đề này chỉ áp dụng cho máy khách đồng bộ OneDrive trước đó. Bạn không biết mình đang sử dụng máy khách đồng bộ nào?

Theo mặc định, OneDrive for Business sẽ đồng bộ các thư viện SharePoint trong các thư mục thuộc thư mục Windows “Người dùng”của bạn, ví dụ: C:\Người dùng\tên người dùng\

Khi bạn đồng bộ thư viện OneDrive for Business, các tệp của bạn sẽ được lưu trong thư mục mang tên “OneDrive for Business @CompanyName nếu thư viện được lưu trữ trên SharePoint Online và “OneDrive for Business” nếu thư viện được lưu trên máy chủ SharePoint của công ty. Nếu bạn đồng bộ thư viện trên các site khác thì OneDrive for Business sẽ tạo các thư mục cho chúng với các tên thư viện và lưu những thư mục này trong một thư mục có tên là “SharePoint”.

Bạn có thể thay đổi đường dẫn gốc cho các thư viện bạn đồng bộ với máy tính của bạn, mặc dù bạn chỉ có thể làm điều này khi bạn hiện không đồng bộ bất kỳ thư viện nào. Nếu bạn đã đồng bộ ít nhất một thư viện và bạn muốn thay đổi đường dẫn, trước tiên bạn phải dừng đồng bộ tất cả thư viện. Sau đó, khi lần đầu tiên bạn chạy trình hướng dẫn OneDrive for Business để đồng bộ thư viện với máy tính, bạn sẽ thấy tùy chọn để thay đổi vị trí.

Lưu ý: Bạn phải dừng tất cả các thư viện, chứ không chỉ thư viện bạn muốn thay đổi, trước khi chọn một thư mục khác để đồng bộ. Hãy làm theo các bước dưới đây để biết cách dừng những thư mục đã đồng bộ và thay đổi vị trí của chúng.

Khi bạn thay đổi thư mục gốc, điều đó nghĩa là mọi thư viện bạn đồng bộ sẽ nằm dưới thư mục đó. Ví dụ, nếu bạn thay đổi thư mục gốc thành "C:\mysyncfolders\" thì OneDrive for Business hoặc SharePoint sẽ tạo một thư mục nằm dưới thư mục đó cho các tệp thư viện. OneDrive for Business và SharePoint sẽ không trực tiếp đặt bất kỳ tệp nào vào thư mục gốc.

Nếu bạn hiện đang đồng bộ thư mục, hãy thực hiện các bước sau để dừng đồng bộ:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng/nút của khay thông báo OneDrive trong khu vực thông báo Windows ở cuối màn hình, rồi chọn Dừng đồng bộ thư mục…

  Lệnh Dừng đồng bộ thư mục trong menu OneDrive for Business

  Lưu ý: Nếu biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng/nút của khay thông báo OneDrive không hiển thị, hãy bấm vào nút Hiện biểu tượng ẩn Nút để xem biểu tượng thông báo ở khay thông báo.

 2. Chọn thư mục mà bạn muốn dừng đồng bộ, rồi bấm Dừng đồng bộ.

 3. Bấm để đồng ý vĩnh viễn dừng đồng bộ thư mục, rồi bấm OK.

Sau khi bạn đã dừng đồng bộ tất cả các thư mục, hãy làm theo các bước sau:

 1. Dẫn hướng đến thư viện OneDrive for Business mà bạn muốn đồng bộ rồi bấm Đồng bộ.

 2. Bấm Thay đổi trong hộp thoại OneDrive for Business và sau đó chọn một vị trí mới làm đường dẫn gốc trên ổ đĩa cục bộ của bạn. OneDrive for Business không hỗ trợ đồng bộ với ổ đĩa mạng.

  Hộp thoại đồng bộ thư viện với nối kết Thay đổi vị trí

  Cảnh báo:  Nếu bạn đang đồng bộ các tệp cho máy tính của mình bằng cách sử dụng OneDrive cho Windows thì bạn không nên sử dụng cùng một vị trí mà bạn sử dụng với OneDrive cho Windows để đồng bộ các tệp với OneDrive for Business.

 3. Nếu bạn không nhìn thấy liên kết “Thay đổi” trong hộp thoại, điều đó nghĩa là bạn hiện đang đồng bộ ít nhất một thư viện. Quay trở lại và dừng đồng bộ tất cả các ổ đĩa.

Xem Thêm

Khắc phục sự cố đồng bộ OneDrive for Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×