Thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu tự động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi vị trí của một đơn nhãn dữ liệu bằng cách kéo nó. Dùng thủ tục này để đặt tất cả nhãn cho một chuỗi dữ liệu ở một vị trí chuẩn trên đánh dấu dữ liệu của họ trong biểu đồ đường; cột và thanh 2-D Biểu đồ hình tròn 2-D và 3-D; và biểu đồ phân tán và bong bóng.

  1. Bấm vào biểu đồ bên ngoài nhãn dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  2. Bấm vào một trong các nhãn dữ liệu trong chuỗi mà bạn muốn thay đổi.

  3. Trên menu định dạng , bấm Nhãn dữ liệu chọn, sau đó bấm vào tab căn chỉnh .

  4. Trong hộp vị trí nhãn , hãy bấm vào vị trí bạn muốn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×