Thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu tự động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi vị trí của một đơn nhãn dữ liệu bằng cách kéo nó. Dùng thủ tục này để đặt tất cả nhãn cho một chuỗi dữ liệu ở một vị trí chuẩn trên đánh dấu dữ liệu của họ trong biểu đồ đường; cột và thanh 2-D Biểu đồ hình tròn 2-D và 3-D; và biểu đồ phân tán và bong bóng.

  1. Bấm vào biểu đồ bên ngoài nhãn dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  2. Bấm vào một trong các nhãn dữ liệu trong chuỗi mà bạn muốn thay đổi.

  3. Trên menu định dạng , bấm Nhãn dữ liệu chọn, sau đó bấm vào tab căn chỉnh .

  4. Trong hộp vị trí nhãn , hãy bấm vào vị trí bạn muốn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×