Thay đổi trang chính hai trang vào trang cái trang đơn

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thay đổi trang chính hai trang vào trang cái trang đơn, trang bên trái của dạng xem trải rộng hai trang bị xóa. Bất kỳ trang ấn phẩm mà trang bên trái của trang chính hai trang đã được áp dụng sẽ hiển thị các phần tử từ bên phải trang.

  1. Trên menu dạng xem , bấm Trang chính.

  2. Trên tab Trang chính , trong ngăn dẫn hướng trang, hãy chọn trang chính hai trang mà bạn muốn thay đổi trang chính trang đơn, sau đó bấm Hai trang cái trên thanh công cụ.

  3. Trong phản hồi cho thư mà bạn muốn chuyển sang một cái trang, hãy bấm OK.

  4. Bấm Đóng trang chính.

  1. Trên menu dạng xem , bấm Trang chính.

  2. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh trang chính hai trang mà bạn muốn thay đổi vào một trang đơn trang cái, sau đó bấm thay đổi thành trang đơn.

  3. Khi được hỏi bạn muốn tiếp tục, hãy bấm OK.

Xem thêm

Tạo và sửa trang cái

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×