Thay đổi trải nghiệm người dùng để chia sẻ lịch trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong hàng tháng kênh bản dựng của Outlook cho Office O365 (Phiên bản năm 1805 và mới hơn), bạn sẽ thấy nhiều người dùng đơn giản hơn gặp khi chia sẻ lịch nếu bạn đang sử dụng tài khoản Office 365 hoặc tài khoản Outlook.com.

Trong trải nghiệm chia sẻ mới, mức cấp phép và các tùy chọn được liên kết có được tổng hợp cho đơn giản và dễ hiểu. Bạn sẽ thấy cùng một tùy chọn và mức cấp phép trên tất cả các máy khách Outlook hiện đại, bao gồm Outlook cho Windows, Outlook cho Mac, Outlook.com và Outlook trên web.

Được yêu cầu này đơn giản hóa một vài thay đổi diện mạo và cảm nhận của trải nghiệm Outlook. Ngoài ra, không có hai tình huống chia sẻ không còn được hỗ trợ.

  • Chia sẻ lịch nếu bạn có quyền truy nhập đầy đủ vào hộp thư của bạn

  • Chia sẻ lịch nếu bạn có quyền tác giả với một hộp thư

Chia sẻ lịch nếu bạn có quyền truy nhập đầy đủ vào hộp thư của bạn

Nếu bạn có quyền truy nhập đầy đủ vào hộp thư, khi bạn mở hộp thoại thuộc tính lịch và chọn quyền, bạn sẽ thấy một thông báo mà quyền một số không thể hiển thị.

Các quyền không thể hiển thị

Để biết thêm chi tiết, người quản trị có thể xem câu trả lời máy chủ trong Fiddler. Thông báo lỗi sẽ giống như thông báo 400 sau đây:

{"lỗi": {"mã": "ErrorIncorrectRoutingHint", "thư": "hộp thư x-neo 'PUID:MailboxPUID' không khớp với mục tiêu của yêu cầu."}}

Chia sẻ lịch nếu bạn có quyền tác giả với một hộp thư

Chia sẻ lịch nếu bạn có quyền tác giả với một hộp thư không hiện đang sẵn dùng. Khả năng này sẽ được khôi phục trong một bản Cập Nhật trong tương lai.

Giải pháp thay thế

Đặt khóa đăng ký để bỏ chặn người dùng Office 365

Cảnh báo: Phần này được dành cho người quản trị vì các thay đổi theo cách thủ công để sổ đăng ký được yêu cầu. Ngoài ra, các tổ chức có một chính sách nhóm thực hiện để ngăn người dùng thay đổi sổ đăng ký riêng của họ. Làm theo các bước trong mục này một cách cẩn thận. Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa sổ đăng ký không chính xác. Trước khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, sao lưu sổ đăng ký cho việc khôi phục trong trường hợp các vấn đề xảy ra.

Chúng tôi đã giới thiệu khóa đăng ký để mang lại kế thừa lịch chia sẻ giao diện người dùng. Khóa đăng ký mới này được hỗ trợ trong hàng tháng kênh Phiên bản 1903 và mới hơn. Hàng tháng kênh Phiên bản 1903 được phát hành sản xuất trong đầu tháng 4 2019. Người quản trị sẽ cần để tạo khóa đăng ký phụ sau đây.

Khóa đăng ký phụ

Loại

Giá trị

HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\Calendar\ShowLegacySharingUX

REG_DWORD

1

Thêm khóa đăng ký phụ

Chủ đề liên quan

Chia sẻ lịch trong Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×