Thay đổi trạng thái hiện diện trong Skype for Business

Thay đổi trạng thái hiện diện trong Skype for Business

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin hiện diện của bạn là một cách nhanh chóng cho những người khác để xem trạng thái sẵn sàng của bạn. Hiện diện được tự động đặt dựa trên lịch Outlook của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi nó theo cách thủ công nếu bạn muốn.

Làm ví dụ, nếu bạn có một cuộc họp hiện lên lịch trong Outlook, trạng thái của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng "Đang họp" trong Skype for Business. Khi bạn đang ở trong một Skype for Business âm thanh hoặc video gọi, chỉ báo hiện diện của bạn xuất hiện màu đỏ, như bận, và trạng thái của bạn được Cập Nhật vào "Trong một cuộc gọi."

Cũng theo cách thủ công, bạn có thể đặt trạng thái hiện diện của bạn để bao gồm chi tiết mà bạn muốn người khác xem. Hiện diện của bạn cũng có thể bao gồm một ghi chú cá nhân sẽ xuất hiện trong danh sách liên hệ của bạn và trên thẻ liên hệ của bạn. Điều này cung cấp cho mọi người biết thêm thông tin về những gì bạn đang tối đa.

Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn

Bấm mũi tên thả xuống menu trạng thái bên dưới tên của bạn trên cửa sổ chính của Skype for Business , sau đó bấm trạng thái mà bạn muốn cho mọi người.

Tùy chọn trạng thái hiện diện

Để khôi phục từ trạng thái bạn thiết lập và có Skype for Business tự động cập nhật trạng thái của bạn, hãy bấm vào menu trạng thái và sau đó bấm Đặt lại trạng thái.

Chọn trạng thái thích hợp

Hãy đảm bảo bạn đặt trạng thái của bạn chính xác. Bảng sau đây mô tả từng trạng thái hiện diện rằng những người khác có thể thấy cho bạn, mỗi trạng thái có nghĩa là, và nào mà bạn có thể đặt chính bạn.

Mẹo: Những trạng thái hiện diện được thiết lập sẵn trong Skype for Business, có nghĩa là bạn không thể tạo ra một trạng thái tùy chỉnh, nhưng bạn có thể cho liên hệ của bạn biết thêm chi tiết về việc bạn đang ở đâu hoặc những gì bạn đang làm bằng cách thêm ghi chú cá nhân. Hãy xem phần tiếp theo để biết chi tiết.

Nếu trạng thái hiện diện của bạn

Nó có nghĩa là bạn đang

Trạng thái này sẽ được thiết lập như thế nào

Chỉ báo trạng thái màu xanh lá cây

Sẵn dùng

Trực tuyến và sẵn sàng liên hệ.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên bàn phím hoạt động hoặc lịch Outlook của bạn. Bạn cũng có thể đặt trạng thái này khi bạn muốn người khác biết bạn đang ở trong văn phòng của bạn ngay cả khi máy tính là không hoạt động.

Chỉ báo màu vàng trạng thái

Trở lại ngay

Rời khỏi máy tính một lát..

Bạn có thể đặt trạng thái hiện diện của bạn để này bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Chỉ báo màu vàng trạng thái

Đi vắng/Hiển thị đi vắng

Đã đăng nhập nhưng máy tính của bạn ở trạng thái rảnh hoặc bạn đã rời khỏi máy tính của bạn cho một đã xác định (do bạn đặt) khoảng thời gian.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên bàn phím hoạt động hoặc lịch Outlook của bạn. Skype for Business sẽ đặt trạng thái của bạn "không hoạt động" khi máy tính của ở trạng thái rảnh cho năm phút, và "đi vắng" khi trạng thái của bạn đã không hoạt động cho năm phút. (Để thay đổi các giá trị mặc định, bấm nút Biểu tượng tùy chọn tùy chọn, bấm trạng thái, và sau đó bấm vào các mũi tên bên cạnh hiện tôi như không hoạt động khi trạng thái của tôi có ở trạng thái rảnh bằng này phúthiện tôi ở trạng đi vắng khi trạng thái của tôi đã Không hoạt động bằng này phút.) Bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của bạn thành này bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Chỉ báo màu vàng trạng thái

Nghỉ làm việc

Không làm việc và không sẵn dùng liên hệ.

Bạn có thể đặt trạng thái hiện diện của bạn để này bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Chỉ báo trạng thái màu đỏ

Bậ̣n

Bận và không muốn bị làm phiền.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên lịch Outlook của bạn. Bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của bạn thành này bất kỳ lúc nào bạn muốn. Nếu bạn theo cách thủ công thiết lập nó để bận, nó sẽ chuyển đổi trở lại trạng thái lịch Outlook của bạn trong 24 giờ, nếu bạn không thay đổi nó trước đó.

Chỉ báo trạng thái màu đỏ

Trong cuộc gọi

Trong một Skype for Business cuộc gọi (cuộc gọi âm thanh hai chiều) và không muốn bị làm phiền.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên hoạt động điện thoại của bạn.

Chỉ báo trạng thái màu đỏ

Trong cuộc họp

Trong cuộc họp và không muốn bị làm phiền.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên lịch Outlook của bạn.

Chỉ báo trạng thái màu đỏ

Cuộc gọi hội thảo

Trong hội thảo Skype for Business cuộc gọi (cuộc họp Skype for Business bằng âm thanh) và không muốn bị làm phiền.

Thiết lập tự động cho bạn khi bạn đã gia nhập cuộc gọi hội thảo hoặc cuộc họp gặp ngay phiên làm việc.

Không làm phiền chỉ báo trạng thái

Không làm phiền

Không muốn bị làm phiền và sẽ thấy thông báo hội thoại chỉ được gửi từ người trong nhóm làm việc của bạn.

Bạn có thể đặt trạng thái hiện diện của bạn để này bất kỳ lúc nào bạn muốn. Nếu bạn theo cách thủ công thiết không làmphiền, nó sẽ chuyển đổi trở lại trạng thái lịch Outlook của bạn trong 24 giờ, nếu bạn không thay đổi trạng thái của bạn trước đó.

Không làm phiền chỉ báo trạng thái

Trình bày

Trình bày và không thể bị làm phiền.

Thiết lập tự động cho bạn khi bạn đang trình bày trong cuộc họp Skype for Business. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này trong cửa sổ tùy chọn trạng thái.

Xuất chỉ báo hiện diện của office

Vắng mặt

Bạn đang không ở văn phòng.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên lịch Outlook của bạn.

Ngoài văn phòng - autoreply bật

Ngoài văn phòng (trả lời tự động bật)

Bạn có đặt tính năng trả lời tự động trong Outlook.

Thiết lập tự động cho bạn khi bạn thiết lập trả lời tự động trong Outlook.

Chỉ báo trạng thái ngoại tuyến

Chế độ ngoại tuyến

Không đăng nhập. Bạn sẽ xuất hiện dưới dạng ngoại tuyến để những người mà bạn đã chặn nhìn thấy sự hiện diện của bạn.

Thiết lập tự động cho bạn dựa trên bàn phím hoạt động hoặc lịch Outlook của bạn.

Chỉ báo trạng thái không xác định

Không xác định

Hiện diện của bạn không thể được phát hiện.

Trạng thái này có thể xuất hiện với các liên hệ không dùng Skype for Business làm chương trình nhắn tin tức thời.

Lưu ý: Nếu bạn dùng Outlook và bạn bật thông báo của vắng, ghi chú bạn viết trong Outlook sẽ hiển thị trong Skype for Business cũng, và một ngôi sao màu đỏ hoặc dấu sao (*) xuất hiện bên cạnh trạng thái hiện diện của bạn ở dưới cùng của vùng Hiển thị ảnh của bạn.

Ví dụ về các tình huống trạng thái hiện diện

Nhầm lẫn về trạng thái hiện diện ngoại tuyến hoặc vắng của thư? Các ví dụ này có thể giúp ích.

Kịch bản

Skype for Business thư

ĐĂNG XUẤT

KỲ NGHỈ

Miguel đầu ra nghỉ phép cho một tuần và bật trả lời tự động trong Outlook để thông báo điều này. Anh ấy đã bị hủy bỏ hoặc từ chối bất kỳ cuộc họp trong tuần mà sẽ đi vắng và trái của máy tính xách tay đăng xuất và bị tháo.

Thông báo hiện diện cho Miguel

ĐĂNG NHẬP

HỘI THẢO

Kayo sẽ tham dự hội thảo tuần này là một vài giờ ra khỏi town. Cô ấy được bật trả lời tự động trong Outlook để cho phép khách hàng của người đó biết cô ấy xuất thị, nhưng nó vẫn sẽ nhận trực tuyến bằng Skype for Business thời gian.

Thông báo hiện diện cho Kayo

CUỘC HẸN

Chris là có một tuần làm việc thông thường, nhưng cần truy cập của người đó bác sĩ trong quá trình của mình giờ trưa. Ông bị chặn trong lịch của người đó làm Office Office 30 phút sao cho đồng nghiệp sẽ biết họ không nên đặt thời gian của mình trong thời gian đó.

Thông báo hiện diện cho Chris

THOÁT KHỎI KHẨN CẤP

Louisa đã có một khủng hoảng không mong muốn ở nhà và bật trả lời tự động trong Outlook để thông báo này. Cô ấy đã không xóa Nhật ký của mình , như cô ấy không đảm bảo rằng khi cô ấy sẽ trả về.

Thông báo hiện diện cho Louisa

KHÓA-VÀ-DI CHUYỂN

Aadi đã trên Thứ sáu chiều cho là ngày cuối tuần phising. Ông bật trả lời tự động trong Outlook để thông báo này, rồi bị khóa màn hình nền Windows của mình máy tính và trái Skype for Business đang chạy.

Thông báo hiện diện cho Aadi

Thêm và loại bỏ một ghi chú cá nhân

Nhập ghi chú cá nhân, chẳng hạn như "Làm việc từ trang đầu," ở phía trên cùng của Skype for Business chính cửa sổ của bạn, để chia sẻ hiện tại chi tiết về trạng thái của bạn. Ghi chú sẽ xuất hiện với thẻ liên hệ của bạn. Thay đổi ghi chú thường xuyên như bạn muốn.

Để thêm ghi chú cá nhân

Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm hộp ghi chú ở trên tên của bạn, sau đó nhập ghi chú, chẳng hạn như "Làm việc từ trang chủ" hoặc "Làm việc trên hạn chót, vui lòng IM thay vì dừng."

Để loại bỏ ghi chú cá nhân của bạn

Hãy bấm vào hộp ghi chú bên trên tên bạn và trên bàn phím, nhấn BackSpace rồi nhấn Enter. Văn bản trong hộp sẽ chuyển lại thành câu mặc định: "Hôm nay có chuyện gì?"

Bật hoặc tắt thông báo vắng mặt

Nếu tài khoản Skype for Business của bạn được đồng bộ lịch Outlook, thông báo của vắng Hiển thị dưới dạng ghi chú cá nhân của bạn trong Skype for Business bất cứ khi nào bạn bật thông báo của vắng trong Outlook. Vậy, ví dụ, khi bạn sẽ nghỉ phép, bạn có thể thiết lập thông báo của vắng trong Outlook cho biết bạn đang nghỉ phép (và chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan, chẳng hạn như việc bạn sẽ kiểm tra email và người sao lưu của bạn). Thông báo này được phát hành trong thẻ liên hệ của bạn và các danh sách liên hệ được hiển thị liên hệ của bạn trong Skype for Business.

Quan trọng: Khi bạn trả về từ kỳ nghỉ, hãy nhớ để tắt thông báo của vắng. Bạn phải đi vào Outlook để làm điều này. Bạn không thể xóa bỏ ghi chú từ Skype for Business.

Để bật thông báo trong Outlook

Trong Outlook, bấm tệp > Trả lời tự động > gửi trả lời tự động, rồi viết tin nhắn của vắng và lên lịch cho hiển thị nó.

Để tắt thông báo trong Outlook và qua đó loại bỏ thư khỏi màn hình Skype for Business

Trong Outlook, bấm tệp > Trả lời tự động > tắt. (Có thể mất đến 30 phút để ghi chú biến mất khỏi màn hình Skype for Business .)

Để đồng bộ hóa Skype for Business và tài khoản Outlook của bạn

  1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm tùy chọn.

  2. Trong Skype for Business - tùy chọn, bấm cá nhân.

  3. Chọn hộp kiểm Cập nhật trạng thái hiện diện của tôi dựa vào thông tin lịch của tôi.

  4. Chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin vắng mặt của tôi với những liên hệ trong quan hệ bảo mật bạn bè và gia đình, nhóm làm việc, và đồng nghiệp của tôi để đồng bộ hóa Skype for Business và tài khoản Outlook của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×