Thay đổi thuộc tính thư mục tải xuống trong SharePoint Workspace 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi thuộc tính tải xuống cho:

Thay đổi thuộc tính tải xuống cho thư mục công cụ tệp hoặc các tệp SharePoint 2007

Thay đổi thuộc tính tải xuống cho các thư mục trong workspace chia sẻ tệp

Thay đổi thuộc tính tải xuống cho thư mục công cụ tệp hoặc các tệp SharePoint 2007

Bạn có thể thay đổi thuộc tính thư mục chỉ định khi tải xuống tệp mới. Theo mặc định, thư mục mới, bạn tạo kế thừa thiết đặt tải về của nó từ thư mục mẹ của nó. Thiết đặt mặc định cho các tệp (thư mục gốc) trong workspace mới bạn tạo là Tải xuống tự động đầy đủ. Nếu bạn được mời tham dự một không gian làm việc, thiết đặt mặc định ban đầu của bạn được thừa kế từ phần tử người mời của bạn.

Nếu bạn thay đổi thuộc tính tải xuống cho một thư mục tải xuống Thủ công, điều này có nghĩa là bạn theo cách thủ công phải tải xuống bất kỳ tệp mới thành viên khác đặt trong thư mục đó. Tuy nhiên, khi tệp được tải xuống, tất cả các bản Cập Nhật đến tệp đó được tự động tải xuống, bất kể tải xuống thư mục thiết đặt.

Để thay đổi thư mục tải xuống thuộc tính:

 1. Bấm chuột phải vào thư mục và sau đó bấm thuộc tính.

 2. Chọn tab tải xuống trong hộp thoại thuộc tính .

 3. Đặt tùy chọn tải xuống bạn muốn và sau đó bấm OK.

  Chi tiết

  • Để tự động tải xuống tất cả các tệp mới, hãy bấm Tải xuống tự động đầy đủ.

  • Để tải xuống tệp mới tự động được cung cấp chúng nằm trong một số giới hạn kích cỡ, hãy bấm Tải xuống tự động bị giới hạn sau đó nhập giới hạn kích cỡ, theo megabyte. Nếu một tệp mới vượt quá giới hạn kích cỡ, SharePoint Workspace sẽ danh sách tệp và làm nó sẵn sàng để tải xuống theo cách thủ công.

  • Để tải xuống tệp mới theo cách thủ công, hãy chọn Thủ công tải xuống.

   Mẹo: Bạn có thể đặt bất kỳ tệp nào để tự động tải xuống bản Cập Nhật bất cứ khi nào một thành viên khác lưu các bản cập nhật tệp. Bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm tự động giữ tệp này Cập Nhật.

 4. Nếu thư mục có thư mục con, hãy chọn một tùy chọn để áp dụng cho thư mục con và bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi thuộc tính tải xuống cho các thư mục trong workspace chia sẻ tệp

Bạn có thể thay đổi thuộc tính thư mục chỉ định khi tải xuống tệp mới hoặc Cập Nhật. Tải về ban đầu thiết đặt cho tệp chia sẻ thư mục workspace phụ thuộc vào những gì bạn đã chọn khi được nhắc khi hoặc tạo không gian hoặc chấp nhận lời mời vào không gian làm việc.

Nếu bạn thay đổi thuộc tính tải xuống cho một thư mục tải xuống Thủ công, điều này nghĩa là gì mà bạn phải theo cách thủ công tải xuống bất kỳ tệp mới thành viên khác đặt trong thư mục đó, cũng như tải xuống lại bất kỳ tệp nào sẽ được cập nhật thành viên khác.

Để thay đổi thiết đặt tải về:

 1. Chọn thư mục mà bạn muốn thay đổi thiết đặt tải về.

 2. Bấm sửa thiết đặt tải về thư mục này trong ngăn tệp và thư mục nhiệm vụ .

 3. Thiết lập tùy chọn tải về bạn muốn, rồi bấm OK.

  Chi tiết

  • Để tự động tải xuống tất cả các tệp mới, hãy chọn Tải xuống tự động đầy đủ.

  • Để tải xuống tệp mới tự động được cung cấp họ đang trong một số giới hạn kích cỡ, hãy chọn Giới hạn tự động tải xuống sau đó nhập giới hạn kích cỡ, theo megabyte. Nếu một tệp mới vượt quá giới hạn kích cỡ, SharePoint Workspace sẽ danh sách tệp và làm nó sẵn sàng để tải xuống theo cách thủ công.

  • Để tải xuống tệp mới theo cách thủ công, hãy chọn Thủ công tải xuống.

   Mẹo: Bạn có thể đặt bất kỳ tệp nào để tự động tải xuống bản Cập Nhật bất cứ khi nào một thành viên khác lưu các bản cập nhật tệp: chọn tệp, bấm thuộc tính tệp này hiển thị bên dưới tệp và thư mục nhiệm vụvà kiểm tra xem tự động giữ tệp này Cập Nhật.

 4. Nếu thư mục có thư mục con, hãy chọn một tùy chọn để áp dụng cho thư mục con và bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×