Thay đổi thoại bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Thay đổi thoại bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Đối với máy tính để bàn OneNote, mở OneNote, sau đó chọn Tìm hiểu công cụ > đọc và trọn vẹn.

  • Đối với OneNote Web App, đăng nhập tại OneNote.com, mở một sổ ghi chép, và chọn dạng xem > đọc và trọn vẹn.

 2. Chọn tùy chọn thoại. Biểu tượng trông giống như một diễn giả với sóng âm thanh.

  Thoại điều khiển Menu trong trình đọc và trọn vẹn, một phần của tìm hiểu công cụ cho OneNote.

Thay đổi tốc độ thoại

Con trượt Tốc độ thoại điều khiển tốc độ phát lại của bộ đọc.

 1. Chọn Thoại tốc độvà di chuyển nó sang phải hoặc trái để tăng hoặc giảm suất mà thoại đọc văn bản.

 2. Bấm phát để nghe tốc độ khác nhau.

  Ảnh nút

Thay đổi giọng nói

 1. Chọn thoại, sau đó chọn một thoại từ danh sách.

 2. Bấm phát để nghe từng thoại.

  Ảnh nút

Chọn Tải xuống thêm tiếng nói để thực hiện thêm giọng nói và ngôn ngữ sẵn có để đọc văn bản.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Chuyển đổi tiếng nói vào văn bản trong tìm hiểu công cụ cho màn hình máy tính của OneNote

Tìm hiểu công cụ để cải thiện đọc và viết kỹ năng

Khắc phục đọc thành lời nói trong sai ngôn ngữ

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×