Thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web

Thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể chọn thiết đặt vùng cho tất cả người dùng của trang. Người dùng cá nhân có thể chọn để sử dụng thiết đặt mặc định của bạn hoặc xác định của riêng họ thiết đặt cá nhân, vốn sẽ ghi đè lên thiết đặt cấp độ site của bạn. Để thay đổi thiết đặt cá nhân của bạn, hãy xem thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực của bạn.

Thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web.

Bạn phải đăng nhập với vai trò là người quản trị tuyển tập trang web để thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web.

  1. Từ trang site, bấm vào biểu tượng thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt trang.

    Trang thiết đặt thả xuống
  2. Trên trang thiết đặt, trong phần Quản trị Trang web, hãy bấm vào Thiết đặt khu vực.

    Trang thiết đặt thiết đặt khu vực bên dưới quản trị trang
  3. Cập nhật thiết đặt khu vực và bấm OK.

Là chủ sở hữu trang web, bạn có thể chọn thiết đặt vùng sau đây cho trang web của mình:

Thiết đặt

Thực hiện như sau:

Múi Giờ

Thiết đặt này kiểm soát múi giờ cho trang web.

Bản địa

Thiết đặt này kiểm soát cách thông tin cụ thể theo bản địa, chẳng hạn như số, ngày, thời gian và thiết đặt lịch được hiển thị trên trang web. Các giá trị mặc định cho tất cả các thiết đặt vùng khác được dựa trên bản địa bạn chọn. Khi bạn thay đổi thiết đặt bản địa cho một trang web, tất cả các thiết đặt khu vực khác được đặt theo thiết đặt mặc định cho bản địa mới. Sau khi chọn bản địa bạn muốn, bạn có thể thay đổi những thiết đặt khác này.

Thứ tự Sắp xếp

Thiết đặt này kiểm soát các thứ tự sắp xếp được dùng cho danh sách và thư viện.

Đặt Lịch của Bạn

Thiết đặt này xác định loại lịch bạn muốn đặt làm lịch chính của mình. Bạn cũng có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị số tuần của năm, trong đó 1 đại diện cho tuần đầu tiên của năm và 52 đại diện cho tuần cuối cùng của năm.

Cho phép Lịch Thay thế

Thiết đặt này cho phép thêm các thiết đặt của một lịch tùy chọn vào lịch bạn đã đặt cho trang web của mình.

Xác định Tuần Làm việc của Bạn

Thiết đặt này xác định tuần làm việc của bạn gồm những ngày nào: ngày đầu tiên của mỗi tuần làm việc và tuần đầu tiên của năm. Bạn cũng có thể xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc ngày làm việc.

Định dạng Thời gian

Thiết đặt này xác định hiển thị thời gian ở định dạng 12 giờ hay 24 giờ.

Lưu ý:  Tùy thuộc vào bản địa bạn đã chọn, bạn có thể chỉ chọn được định dạng 24 giờ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×