Thay đổi thiết đặt thanh lỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn chọn một thanh lỗi, bất kỳ thay đổi bạn thực hiện ảnh hưởng đến tất cả các thanh lỗi trong chuỗi dữ liệu liên kết của nó.

  1. Bấm chuỗi dữ liệu có các thanh lỗi bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn.

  3. Bấm tab Thanh lỗi Y hoặc tab Thanh lỗi X , tùy thuộc vào kiểu bạn muốn thay đổi thanh lỗi.

    Để chọn một kiểu khác nhau của thanh lỗi, hãy bấm vào kiểu bạn muốn dưới Hiển thị.

    Để thay đổi phương thức được dùng để xác định lỗi, hãy chọn phương pháp mà bạn muốn bên dưới số lỗi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×