Thay đổi thiết đặt tài khoản trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp hay giáo dục, bạn có thể thay đổi thiết đặt tài khoản công ty hoặc trường học của bạn, bao gồm ngôn ngữ, mật khẩu, và nhiều hơn nữa. Bài viết này giải thích cách người dùng có thể thay đổi thiết đặt Office 365 dành cho doanh nghiệp . Để tìm hiểu về thiết đặt quản trị, hãy xem Về bộ Office 365 Trung tâm quản trị. (Người quản trị là một người thiết lập Office 365 cho tổ chức và có thể thay đổi thiết đặt ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức.)

Quan trọng: 

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục, và không Office 365 Home, Office 365 Personalhoặc Office 365 University. Để thay đổi thiết đặt tài khoản của bạn cho một trong những gói đăng ký, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

  • Chúng tôi khuyên nên sử dụng Microsoft Edge trên Windows 10. Nếu bạn không có Windows 10, hãy thử sử dụng phiên bản mới nhất của Mozilla Firefox hoặc Google Chrome.

Thay đổi thiết đặt của bạn trong Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Bấm thiết đặt, sau đó dưới thiết đặt ứng dụng của tôi, bấm Office 365.

    Ngăn Thiết đặt của Office 365
  3. Để xem thiết đặt hiện tại của bạn, hãy chọn một thể loại trong thiết đặt, chẳng hạn như chủ đề, trang bắt đầu, thông báohoặc phần mềm, hoặc bấm thể loại khác, chẳng hạn như thông tin cá nhân, thuê bao, hoặc bảo mật & bảo mật để tìm thiết đặt khác.

    Trang thiết đặt Office 365

  4. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào cho thiết đặt của bạn, rồi chọn Lưu.

Bảng sau đây tóm tắt các thiết đặt có thể có sẵn cho bạn và bạn có thể làm gì khi bạn cấu hình thiết đặt. Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn đang dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp, một số loại thiết đặt có thể không sẵn dùng cho bạn thay đổi.

Thiết đặt

Mô tả

Thông tin cá nhân

Đây là nơi bạn có thể nhìn thấy thông tin cơ bản liên hệ và tài khoản của bạn. Tổ chức của bạn có thể không cho phép bạn thực hiện thay đổi thông tin này.

Gói đăng ký

Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu mà Office 365 dành cho doanh nghiệp sản phẩm hoặc giấy phép bạn có. Hãy xem Office 365 sản phẩm hoặc giấy phép nào tôi có? để biết thêm thông tin.

Bảo mật & về quyền riêng tư

Đây là nơi bạn có thể thay đổi mật khẩu Office 365 (nếu tổ chức của bạn cho phép điều này) và quản lý ưu tiên liên hệ của bạn (nếu bật, các thiết đặt này cho phép bạn kiểm soát những loại thông tin liên lạc bạn Lấy từ Microsoft).

Quyề̀n đối với ứng dụng

Đây là nơi bạn có thể quản lý xem một số ứng dụng có thể truy nhập dữ liệu người dùng của bạn. Một số quyền có thể được quản lý tổ chức của bạn.

Cài đặt trạng thái

Đây là nơi bạn có thể xem trạng thái của bất kỳ bản cài đặt và cài đặt ứng dụng trên máy tính. Bạn cũng có thể cài đặt một ngôn ngữ bằng cách bấm cài đặt ứng dụng trên máy tính.

Thiết đặt

Đây là nơi bạn có thể thay đổi chủ đề của bạn trong Office 365 dành cho doanh nghiệp, thay đổi trang bạn đất trên đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp, và bật hoặc tắt lời nhắc và thông báo thư mới. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt từ Trang này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trung tâm tìm hiểu Office 365

Về Trung tâm quản trị Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×