Thay đổi thiết đặt nhóm trong nhóm

Thay đổi thiết đặt nhóm trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người sở hữu nhóm, không có nhiều bạn có thể làm để tùy chỉnh nhóm của bạn.

Trong bài viết này

Thay đổi cài đặt nhóm

Thay đổi nhóm ảnh

Thay đổi thiết đặt tên, mô tả, và quyền riêng tư trong nhóm

Thay đổi cài đặt nhóm

Đi tới tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý nhóm.

Menu nhóm khi chọn Quản lý nhóm

Từ đây, bạn có thể truy nhập của bạn tab Nhóm thiết đặt cho phép bạn:

  • Thay đổi ảnh của nhóm.

  • Đặt các quyền thành viên (chẳng hạn như cho phép chúng để tạo, Cập Nhật hoặc xóa kênh và tab).

  • Bật @team hoặc @[tên nhóm] đề cập trong một kênh.

  • Đặt quyền cho khách.

  • Cho phép các thành viên nhóm để gửi GIF, emoji và nhãn dính.

  • Gia hạn vào nhóm.

Thay đổi nhóm ảnh

Đi tới tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý nhóm.

Menu nhóm khi chọn Quản lý nhóm

Trong tab thiết đặt , hãy bấm nhóm ảnh > đổi ảnh.

Thay đổi tên nhóm, mô tả, và thiết đặt quyền riêng tư

Đi tới tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > sửa nhóm. Từ đây, bạn có thể đặt thiết đặt tên, mô tả, và quyền riêng tư của nhóm.

Sửa nhóm tùy chọn để truy nhập thiết đặt nhóm

Người sở hữu nhóm có thể thay đổi thiết đặt nhóm trong ứng dụng màn hình nền hoặc web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×