Thay đổi thiết đặt khu vực của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi trang (cả trang Web mức cao nhất và trang con) có thể được tùy chỉnh để sử dụng thiết đặt khu vực cụ thể được dùng như thiết đặt vùng mặc định cho tất cả người dùng của trang web của bạn. Người dùng cá nhân có thể chọn để sử dụng mặc định thiết đặt thiết đặt bởi người sở hữu site hoặc xác định thiết đặt cá nhân riêng của họ. Bạn có thể xác định các thiết đặt khu vực sau đây:

Làm theo các thiết đặt Web     Thiết đặt này luôn dùng thiết đặt vùng mặc định được đặt bởi người sở hữu trang.

Bản địa     Thiết đặt này kiểm soát thông tin cách bản địa cụ thể, chẳng hạn như số, ngày, thời gian và thiết đặt lịch, được hiển thị trên trang. Các giá trị mặc định cho tất cả các thiết đặt khu vực khác (liệt kê dưới đây) được dựa trên bản địa bạn chọn. Khi bạn thay đổi thiết đặt bản địa cho một trang web, tất cả các thiết đặt khu vực được thiết lập các thiết đặt mặc định cho địa mới. Sau khi chọn bản địa mà bạn muốn, bạn có thể thay đổi các thiết đặt khác khi bạn muốn.

Múi giờ     Thiết đặt này kiểm soát múi giờ cho trang Web.

Đặt lịch của bạn     Thiết đặt này xác định kiểu lịch mà bạn muốn đặt làm lịch chính của bạn. Bạn cũng có thể chọn xem để hiển thị tuần của năm, nơi 1 đại diện cho đầu tiên tuần của năm và 52 đại diện cho tuần cuối cùng của năm.

Bật lịch thay thế     Thiết đặt này cho phép các thiết đặt của một lịch tùy chọn thêm vào lịch mà bạn đặt cho trang web của bạn.

Xác định tuần làm việc của bạn     Thiết đặt này xác định những ngày trong tuần tạo thành tuần làm việc của bạn, ngày đầu tiên của mỗi tuần làm việc và tuần đầu tiên của năm. Bạn cũng có thể xác định thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc.

Định dạng thời gian     Thiết đặt này xác định Hiển thị thời gian trong định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.

Lưu ý: Tùy thuộc vào bản địa bạn đã chọn, bạn có thể chọn chỉ định dạng thời gian 24 giờ.

Thay đổi thiết đặt vùng cho một trang

Thực hiện các thao tác sau trên mỗi trang SharePoint mà bạn muốn cấu hình thiết đặt khu vực cá nhân:

  1. Mở trang mà bạn muốn cấu hình thiết đặt khu vực cá nhân của bạn.

  2. Ở phía trên cùng của trang, bấm vào mũi tên bên cạnh tên người dùng chào mừng, sau đó bấm Thiết đặt của tôi.

  3. Trên trang thông tin người dùng, hãy bấm Thiết đặt khu vực của tôi.

  4. Trên trang thiết đặt khu vực, trong phần Theo dõi Web thiết đặt , hãy xóa hộp kiểm luôn luôn làm theo web thiết đặt .

  5. Chọn thiết đặt bạn muốn cho trang web này, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×