Thay đổi thiết đặt cho phần Web hộp tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần Web hộp tìm kiếm Hiển thị một hộp văn bản nơi người dùng có thể nhập từ hoặc cụm từ để tìm kiếm thông tin. Theo mặc định, phần Web hộp tìm kiếm được dùng trên trang chủ Trung tâm tìm kiếm (default.aspx) và kết quả tìm kiếm mặc định tất cả trang (tất cả mọi thứ, mọi người, hội thoạivideo).

Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể thay đổi thiết đặt trong phần Web hộp tìm kiếm. Bạn có thể:

 • Thay đổi nơi các kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị — ví dụ, Hiển thị kết quả trong phần Web kết quả tìm kiếm tùy chỉnh hoặc kết quả tìm kiếm tùy chỉnh trang.

 • Tắt gợi ý truy vấn và gợi ý tên người.

 • Hiển thị nối kết đến một trang tùy chọn tìm kiếm và một trang tìm kiếm nâng cao.

 • Thay đổi mẫu Hiển thị được sử dụng cho phần Web.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi nơi hiển thị kết quả tìm kiếm

Thay đổi thiết đặt cho gợi ý truy vấn, gợi ý tên người, và sở thích cá nhân kết quả

Hiện nối kết hoặc thay đổi mẫu Hiển thị

Thay đổi nơi hiển thị kết quả tìm kiếm

 1. Trên trang chủ site Trung tâm tìm kiếm, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Sửa trang.

 2. Trong phần Web, bấm vào mũi tên Menu phần Web hộp tìm kiếm , sau đó bấm Sửa phần Web.

 3. Trong ngăn công cụ Hộp tìm kiếm , bên dưới thuộc tính cho hộp tìm kiếm, hãy bung rộng đó tìm kiếm trang kết quả truy vấn sẽ được gửi đến.

  • Để sử dụng các thiết đặt được xác định trên trang Thiết đặt tìm kiếm , chọn hộp kiểm sử dụng thiết đặt tìm kiếm của trang này .

  • Để ghi đè lên các thiết đặt được xác định trên trang Thiết đặt tìm kiếm , hãy xóa hộp kiểm sử dụng thiết đặt tìm kiếm của trang này .

   • Để hiển thị kết quả tìm kiếm trong phần Web trên trang, trong phần gửi truy vấn với các phần Web khác trên Trang này, hãy chọn phần Web.

    Lưu ý: Nếu có không có các phần Web khác trên một trang, kết quả tìm kiếm sẽ được gửi đến trang kết quả tìm kiếm được xác định trên trang Thiết đặt tìm kiếm .

  • Để gửi truy vấn vào trang kết quả tìm kiếm khác nhau, chọn gửi truy vấn vào một kết quả tùy chỉnh trang URL, sau đó nhập URL của trang kết quả tìm kiếm tùy chỉnh.

   Lưu ý: Bạn không thể gửi truy vấn cho một trang kết quả tìm kiếm tùy chỉnh sử dụng một URL thân thiện.

 4. Bấm OK.

Thay đổi thiết đặt cho gợi ý truy vấn, gợi ý tên người, và sở thích cá nhân kết quả

Yêu thích cá nhân kết quả là gợi ý dựa trên kết quả tìm kiếm người dùng đã bấm vào trước. Gợi ý truy vấn được bật theo mặc định.

Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể bật tắt hoặc trên gợi ý truy vấn, gợi ý tên người, và sở thích cá nhân kết quả, hoặc sửa các thiết đặt khác cho gợi ý truy vấn.

 1. Trên trang chủ site Trung tâm tìm kiếm, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Sửa trang.

 2. Trong phần Web, bấm vào mũi tên Menu phần Web hộp tìm kiếm , sau đó bấm Sửa phần Web.

 3. Trong ngăn công cụ Hộp tìm kiếm , bên dưới thuộc tính cho hộp tìm kiếm, hãy bung rộng phần Gợi ý truy vấn .

  • Để tắt gợi ý truy vấn, hãy xóa hộp kiểm hiện gợi ý .

  • Để thay đổi số lượng các gợi ý truy vấn để hiển thị, hãy nhập số tối đa trong hộp số gợi ý truy vấn .

  • Để thay đổi số lượng ký tự người dùng phải nhập trước khi gợi ý truy vấn được hiển thị, sửa số trong hộp số ký tự tối thiểu .

  • Để thay đổi số lượng mili giây trôi mau trước khi gợi ý truy vấn được hiển thị, sửa số trong hộp gợi ý trễ (tính bằng phần nghìn giây) .

  • Để thay đổi số lượng các gợi ý truy vấn được hiển thị bên dưới văn bản bạn đang tìm kiếm những mục này lại? trong kết quả tìm kiếm, thay đổi giá trị cho số lượng mục yêu thích cá nhân: kết quả yêu thích cá nhân dựa trên kết quả tìm kiếm người dùng có đã bấm trước khi. Để vô hiệu hóa kết quả yêu thích cá nhân, bỏ chọn hiện kết quả yêu thích cá nhân.

  • Để bật gợi ý tên người, hãy chọn hiện người gợi ý tên.

 4. Bấm OK.

Hiện nối kết hoặc thay đổi mẫu Hiển thị

 1. Trên trang chủ site Trung tâm tìm kiếm, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Sửa trang.

 2. Trong phần Web, bấm vào mũi tên Menu phần Web hộp tìm kiếm , sau đó bấm Sửa phần Web.

 3. Trong ngăn công cụ Hộp tìm kiếm , bên dưới thuộc tính cho hộp tìm kiếm, hãy bung rộng phần thiết đặt :

  • Để hiển thị nối kết đến một trang tùy chọn tìm kiếm, hãy chọn hiện tùy chọn nối kết.

  • Để hiển thị nối kết đến một trang tìm kiếm nâng cao, chọn Hiển thị nối kết nâng cao, và sau đó trong hộp Tìm kiếm nâng cao trang URL , nhập URL của trang tìm kiếm nâng cao mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để áp dụng một mẫu Hiển thị trong danh sách Tìm kiếm hộp điều khiển mẫu Hiển thị , hãy chọn mẫu Hiển thị mà bạn muốn áp dụng cho phần Web.

  • Chọn hộp kiểm làm cho hộp tìm kiếm có tiêu điểm khi đã tải vào trang để người dùng có thể ngay lập tức gõ một truy vấn trong hộp tìm kiếm khi đã tải vào trang đầu tiên mà không cần phải bấm vào hộp tìm kiếm. Tùy chọn này được chọn theo mặc định.

 4. Bấm OK.

Xem Thêm

Quản lý trung tâm tìm kiếm trong SharePoint Online

Thay đổi thiết đặt cho phần Web dẫn hướng tìm kiếm

Thay đổi thiết đặt cho phần Web tinh chỉnh

Thay đổi thiết đặt cho phần Web kết quả tìm kiếm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×