Thay đổi thiết đặt cho phần Web dẫn hướng tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần Web dẫn hướng tìm kiếm Hiển thị nối kết cho phép người dùng di chuyển nhanh giữa các trang khác nhau tìm kiếm, được gọi là tìm kiếm dọc. Tìm kiếm dọc được thiết kế sẵn để cung cấp cho người dùng kinh nghiệm tìm kiếm khác nhau tùy thuộc vào những gì họ đang tìm kiếm. Ví dụ, nếu người dùng bấm vào nối kết mọi người , chúng được đưa đến tìm kiếm người theo chiều dọc, vốn một trang tìm kiếm cụ thể thiết lập để hiển thị thông tin người.

Theo mặc định, phần Web dẫn hướng tìm kiếm được thiết lập để hiển thị các nối kết để tìm kiếm dọc mọi thứ, mọi người, hội thoạivideo. Phần Web dẫn hướng tìm kiếm sẽ dùng kết quả tìm kiếm từ phần Web kết quả tìm kiếm để rằng khi người dùng bấm vào nối kết dọc tìm kiếm, kết quả tìm kiếm được lọc và hiển thị theo cách tìm kiếm dọc thiết lập.

Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể thay đổi cách phần Web dẫn hướng tìm kiếm được thiết lập bằng cách xác định phần Web khác nhau để có kết quả từ, thay đổi số lượng các nối kết để hiển thị và thay đổi diện mạo và bố trí của phần Web. Bạn thực hiện các thay đổi bằng cách sửa các thuộc tính trong ngăn công cụ phần Web.

Để thực hiện thay đổi khác, chẳng hạn như thay đổi tên hiển thị cho các nối kết, hoặc thay đổi thứ tự của họ, hãy đến Thiết đặt tìm kiếm cho trang tương ứng. Ở đây, bạn cũng có thể thêm một nối kết vào dọc được hiển thị trong phần Web tìm kiếm mới.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi thiết đặt cho phần Web dẫn hướng tìm kiếm

Thay đổi tên hiển thị hoặc URL của một tìm kiếm dọc

Thay đổi thứ tự của các nối kết tìm kiếm dọc

Thêm một tìm kiếm dọc vào phần Web dẫn hướng tìm kiếm

Thay đổi thiết đặt cho phần Web dẫn hướng tìm kiếm

Đây là cách bạn có thể thay đổi thiết lập của phần Web dẫn hướng tìm kiếm. Bạn có thể xác định phần Web khác nhau để có kết quả từ, thay đổi số lượng các nối kết để hiển thị, và thay đổi diện mạo và bố trí của phần Web.

 1. Trên trang kết quả tìm kiếm, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Sửa trang.

 2. Trong phần Web dẫn hướng tìm kiếm, bấm vào mũi tên menu Phần Web dẫn hướng tìm kiếm , sau đó bấm Sửa phần Web.

 3. Trong phần Web ngăn công cụ, trong phần điều khiển :

  • Để nhận kết quả tìm kiếm từ phần Web khác trên trang, trong danh sách Sử dụng truy vấn hiện tại từ , hãy chọn phần Web.

  • Để thay đổi số tìm kiếm dọc nối kết để hiển thị trước khi tràn, trong hộp Nối kết tối đa trước khi tràn , hãy nhập một số.

 4. Để thay đổi diện mạo phần Web, hãy sửa các thiết đặt trong phần diện mạobố trí .

 5. Bấm vào OK.

Đầu trang

Thay đổi tên hiển thị hoặc URL của một tìm kiếm dọc

 1. Trên menu thiết đặt cho site, bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần Tìm kiếm , hãy bấm Thiết đặt tìm kiếm.

 3. Trên trang Thiết đặt tìm kiếm , trong phần Cấu hình dẫn hướng tìm kiếm , bấm để chọn trục dọc tìm kiếm mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa.

 4. Trong hộp thoại Nối kết dẫn hướng :

  • Để thay đổi tên hiển thị theo chiều dọc, tìm kiếm trong trường tiêu đề , nhập tên hiển thị.

  • Để thay đổi URL dọc, tìm kiếm trong trường URL , nhập một URL.

   Lưu ý: Bạn không thể dùng một trang sử dụng một URL thân thiện cho tìm kiếm của bạn theo chiều dọc.

 5. Bấm vào OK.

Đầu trang

Thay đổi thứ tự của các nối kết tìm kiếm dọc

 1. Trên menu thiết đặt cho site, bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần Tìm kiếm , hãy bấm Thiết đặt tìm kiếm.

 3. Trên trang Thiết đặt tìm kiếm , trong phần Cấu hình dẫn hướng tìm kiếm , hãy bấm để chọn tìm kiếm dọc.

 4. Bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống để thay đổi thứ tự hiển thị.

 5. Bấm vào OK.

Đầu trang

Thêm một tìm kiếm dọc vào phần Web dẫn hướng tìm kiếm

Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể tạo một trang tìm kiếm dọc và thêm nó vào phần Web dẫn hướng tìm kiếm. Khi bạn tạo một trang mới, chúng tôi khuyên bạn sao chép một trong các trang hiện tại tìm kiếm dọc — ví dụ, results.aspx, và sau đó sửa đổi bản sao để tạo một trang mới.

Đây là cách bạn có thể thêm nối kết để tìm kiếm dọc trang mới trong phần Web:

 1. Trên menu thiết đặt cho site, bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần Tìm kiếm , hãy bấm Thiết đặt tìm kiếm.

 3. Trên trang Thiết đặt tìm kiếm , trong phần Cấu hình dẫn hướng tìm kiếm , hãy bấm Thêm nối kết.

 4. Trong hộp thoại Nối kết dẫn hướng :

  • Trong trường tiêu đề , nhập tên hiển thị.

  • Trong trường URL , nhập URL của tìm kiếm mới dọc.

  • Bấm OK để lưu tìm kiếm mới dọc.

 5. Để thay đổi thứ tự hiển thị, hãy dùng các nút Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống .

 6. Bấm vào OK.

Đầu trang

Xem thêm:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×