Thay đổi thứ tự plotting của thể loại, giá trị, hoặc dữ liệu chuỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu biểu đồ mà bạn muốn thay đổi thứ tự plotting Hiển thị trục, bạn có thể nhanh chóng đảo ngược thứ tự mà các thể loại hoặc giá trị được vẽ dọc theo trục những. Ngoài ra, trong biểu đồ 3-D có một trục sâu, bạn có thể đảo ngược thứ tự plotting của chuỗi dữ liệu sao cho dữ liệu lớn 3-D đánh dấu không chặn nào nhỏ hơn.

Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự mà các chuỗi dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

Bạn muốn làm gì?

Đảo ngược thứ tự plotting thể loại và các giá trị trong biểu đồ

Đảo ngược thứ tự plotting của chuỗi dữ liệu trong biểu đồ 3-D

Thay đổi thứ tự plotting chuỗi dữ liệu trong biểu đồ

Đảo ngược thứ tự plotting thể loại và các giá trị trong biểu đồ

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay đổi thứ tự plotting của thể loại, hãy bấm trục ngang (thể loại).

  • Để thay đổi thứ tự plotting của giá trị, hãy bấm trục đứng (giá trị).

  Bạn cũng có thể làm như sau để chọn trục mà bạn muốn từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ. Điều này sẽ hiển thị Công cụ biểu đồ.

  2. Bên dưới Công cụ biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn dùng.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong mục Tùy chọn trục , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Cho các thể loại, chọn hộp kiểm của các thể loại theo thứ tự đảo ngược .

  • Giá trị, hãy chọn hộp kiểm giá trị trong thứ tự đảo ngược .

Lưu ý: Bạn không thể đảo ngược thứ tự plotting của các giá trị trong biểu đồ radar.

Đầu trang

Đảo ngược thứ tự plotting của chuỗi dữ liệu trong biểu đồ 3-D

Bạn có thể thay đổi thứ tự plotting của chuỗi dữ liệu để đánh dấu dữ liệu 3-D lớn không chặn tệp nhỏ hơn.

Biểu đồ 3-D được hiển thị theo thứ tự đảo ngược

Hình: biểu đồ 3-D với chuỗi dữ liệu được hiển thị trong thứ tự đảo ngược

 1. Trên biểu đồ, bấm vào trục sâu, hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ. Điều này sẽ hiển thị Công cụ biểu đồ.

  2. Bên dưới Công cụ biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần biểu đồ , sau đó bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn dùng.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong mục Tùy chọn trục , dưới Tùy chọn trục, hãy chọn hộp kiểm chuỗi theo thứ tự đảo ngược .

Đầu trang

Thay đổi thứ tự plotting chuỗi dữ liệu trong biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thay đổi thứ tự plotting của chuỗi dữ liệu. Điều này sẽ hiển thị các công cụ biểu đồ.

 2. Bên dưới Công cụ biểu đồ, trên tab thiết kế , trong nhóm dữ liệu , hãy bấm Chọn dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , trong hộp Mục nhập chú giải (chuỗi) , hãy bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi thứ tự của.

 4. Bấm vào mũi tên Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống để di chuyển các chuỗi dữ liệu đến vị trí mà bạn muốn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×