Thay đổi thời gian lời nhắc mặc định

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lời nhắc sẽ cảnh báo bạn về mục lịch sắp diễn ra, chẳng hạn như cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Theo mặc định, lời nhắc xảy ra 15 phút trước khi bắt đầu các mục lịch này. Tuy nhiên, bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian lời nhắc mặc định.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn đã thay đổi thời gian lời nhắc mặc định, bạn vẫn có lựa chọn để chỉ rõ thời gian lời nhắc tùy chỉnh cho mỗi mục lịch mà bạn tạo.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm vào Lịch.

  4. Dưới Tùy chọn Lịch, kế bên Lời nhắc mặc định, hãy bấm thời gian mới.

  5. Bấm OK.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×