Thay đổi tháng trên lịch trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các mẫu lịch trong Publisher được thiết kế để tiết kiệm thời gian của bạn. Để thay đổi ngày tháng trên một trong các mẫu tạo sẵn này, chỉ cần đặt ngày tháng trong hộp thoại Thay đổi Mẫu. Để thay đổi ngày tháng trên lịch bình thường, thêm và sửa một trang lịch mới theo cách thủ công.

  1. Mở ấn phẩm lịch mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trong tab Thiết kế Trang, bấm Đổi Mẫu.

  3. Trong hộp thoại Đổi Mẫu, bấm Thiết đặt Ngày trên Lịch.

Vị trí để thay đổi hoặc đặt ngày tháng trong lịch.

  1. Trong hộp thoại Thiết đặt Ngày trên Lịch, nhập tháng mới vào trong ô Ngày bắt đầu và ô Ngày kết thúc.

Đặt một tháng mới trong hộp thoại Đặt Ngày trong Lịch.

  1. Cuối cùng, trong các Thay đổi mẫu hộp thoại chọn hoặc thay đổi lịch hiện có của bạn bằng cách chọn áp dụng mẫu để ấn phẩm hiện tại, hoặc tạo lịch mới bằng cách chọn tạo ấn phẩm mới bằng cách dùng văn bản và đồ họa của tôi.

Thay đổi mẫu với hộp thoại này

Thêm trang tháng mới theo cách thủ công

  1. Trong các trang ngăn Dẫn hướng bên trái bấm chuột phải vào trang ở trên nơi bạn muốn một trang mới và bấm vào một trong hai Chèn trang hoặc Chèn trang trùng lặp.
    Để chèn một trang, bấm chuột phải vào một trang trong ngăn Dẫn hướng Trang.

  2. Nếu bạn đã chọn Chèn trang trùng lặp , sau đó bạn đã hoàn tất, trang trùng lặp được chèn dưới trang gốc. Nếu bạn đã chọn Chèn trang, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

Hộp thoại để chèn một trang Publisher

  1. Giờ hãy sửa tháng mới với ngày tháng chính xác.

Đầu Trang

Thông tin thêm về lịch

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×