Thay đổi tên người dùng và địa chỉ email trong Office 365

Cập nhật gần nhất vào 23/02/2018

Bạn có thể cần thay đổi địa chỉ email và tên hiển thị Office 365 của ai đó trong một số trường hợp, ví dụ: họ kết hôn và thay đổi họ.

Thay đổi địa chỉ email của người dùng

Bạn phải là người quản trị toàn cầu Office 365 để thực hiện những bước này.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Người dùng hiện hoạt hoặc chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

 2. Trên trang Người dùng Hiện hoạt, chọn tên của người bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Ở bên phải, trong hàng Tên người dùng / Biệt danh Email, chọn Chỉnh sửa.

 4. Trong hộp Biệt danh, hãy nhập phần đầu tiên của địa chỉ email mới. Nếu bạn đã thêm miền riêng của mình vào Office 365, bạn có thể chọn miền cho biệt danh email mới bằng cách sử dụng danh sách thả xuống. Sau đó, chọn Thêm.

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Không tìm được tham số khớp với tên tham số 'EmailAddresses'" thì có nghĩa là Office 365 sẽ mất thêm một chút thời gian để hoàn tất việc thiết lập đối tượng thuê hoặc tên miền riêng của bạn, nếu gần đây bạn đã thêm một đối tượng. Bạn có thể phải đợi tới 4 giờ để quy trình thiết lập hoàn tất. Hãy chờ một chút để quy trình thiết lập hoàn tất, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi tới bộ phận Hỗ trợ và họ sẽ tiến hành đồng bộ đầy đủ cho bạn.

  • Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Chúng tôi rất tiếc, không thể chỉnh sửa người dùng. Xem lại thông tin người dùng, rồi thử lại." thì có nghĩa là bạn không phải là người quản trị toàn cầu Office 365 và bạn không có quyền thay đổi tên người dùng.

  Ngăn Chỉnh sửa địa chỉ email và tên người dùng hiển thị địa chỉ email chính và biệt danh mới cần thêm.

 5. Chọn Đặt làm Địa chỉ email chính đối với địa chỉ email bạn muốn đặt làm địa chỉ email chính cho người đó.

  QUAN TRỌNG: Bạn sẽ không thấy tùy chọn Đặt làm địa chỉ email chính này nếu bạn đã mua Office 365 từ GoDaddy hoặc dịch vụ Đối tác khác có cung cấp bảng điều khiển quản lý. Thay vào đó, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý của GoDaddy / đối tác để đặt biệt danh chính.

  Ngoài ra, bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu bạn là người quản trị toàn cầu Office 365. Nếu bạn không thấy tùy chọn này thì bạn không có quyền thay đổi tên và địa chỉ email chính của người dùng.

  Ngăn Chỉnh sửa địa chỉ email và tên người dùng hiển thị địa chỉ email chính và biệt danh có thể được đặt làm địa chỉ email chính.

 6. Bạn sẽ thấy một cảnh báo màu vàng lớn cho biết rằng bạn sắp thay đổi thông tin đăng nhập của người đó. Chọn Lưu, rồi Đóng.

 7. Thông báo cho người đó thông tin sau:

  • Tên người dùng mới của họ. Họ sẽ cần thông tin này để đăng nhập vào Office 365

  • Nếu họ đang sử dụng Skype for Business Online, hãy thông báo rằng họ sẽ cần phải lên lịch lại cho mọi cuộc họp Skype for Business Online mà họ đã sắp xếp, đồng thời, họ cũng sẽ cần thông báo với các liên hệ bên ngoài của mình để những người này cập nhật thông tin liên hệ cũ.

  • Nếu mật khẩu của họ cũng đã thay đổi, hãy thông báo cho họ rằng họ sẽ được nhắc nhập mật khẩu mới trên thiết bị di động của mình, nếu không, liên hệ sẽ không đồng bộ.

Thay đổi tên hiển thị của người dùng

 1. Cạnh tên hiển thị của người dùng, chọn Chỉnh sửa.

  Cận cảnh hàng Tên hiển thị với bàn tay đang trỏ vào nút Chỉnh sửa.

 2. Nhập tên mới cho người dùng, rồi chọn Lưu.

  Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Chúng tôi rất tiếc, không thể chỉnh sửa người dùng. Xem lại thông tin người dùng, rồi thử lại." thì có nghĩa là bạn không phải là người quản trị toàn cầu Office 365 và bạn không có quyền thay đổi tên người dùng.

  Ngăn chỉnh sửa liên hệ, nơi bạn có thể nhập họ, tên và tên hiển thị mới.

Bạn có gặp thông báo "Không tìm được tham số khớp với tên tham số 'EmailAddresses'" không?

Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Không tìm được tham số khớp với tên tham số 'EmailAddresses'" có nghĩa là Office 365 sẽ mất thêm một chút thời gian để hoàn tất việc thiết lập đối tượng thuê hoặc tên miền riêng của bạn, nếu gần đây bạn đã thêm một đối tượng. Bạn có thể phải đợi tới 4 giờ để quy trình thiết lập hoàn tất. Hãy chờ một chút để quy trình thiết lập hoàn tất, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi tới bộ phận Hỗ trợ và họ sẽ tiến hành đồng bộ đầy đủ cho bạn.

Bạn có gặp thông báo lỗi "Chúng tôi rất tiếc, không thể chỉnh sửa người dùng. Xem lại thông tin người dùng, rồi thử lại" không?

Nếu bạn gặp thông báo lỗi "Chúng tôi rất tiếc, không thể chỉnh sửa người dùng. Xem lại thông tin người dùng, rồi thử lại." thì có nghĩa là bạn không phải là người quản trị toàn cầu Office 365 và bạn không có quyền thay đổi tên người dùng. Tìm người quản trị toàn cầu Office 365 trong doanh nghiệp của bạn và yêu cầu họ thực hiện thay đổi.

Xem thêm thông tin về việc thay đổi hoặc thêm địa chỉ email

Địa chỉ email chính trước đây của một người được giữ lại làm địa chỉ email bổ sung. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên loại bỏ địa chỉ email cũ.

Có thể sẽ có người tiếp tục gửi email tới địa chỉ email cũ của người dùng nên việc xóa địa chỉ email cũ có thể gây ra lỗi NDR. Office 365 sẽ tự động định tuyến email sang địa chỉ email mới. Ngoài ra, không sử dụng lại các địa chỉ email SMTP cũ và áp dụng chúng cho các tài khoản mới. Điều này cũng có thể gây ra các lỗi NDR hoặc chuyển phát tới hộp thư ngoài dự kiến.

Có thể mất tới 24 giờ để thay đổi này có hiệu lực trên toàn bộ các dịch vụ. Sau khi thay đổi đã có hiệu lực, người đó sẽ phải đăng nhập vào Outlook, Skype for Business và SharePoint bằng tên người dùng đã cập nhật của mình nên hãy đảm bảo bạn thông báo cho họ biết về thay đổi này.

Nếu họ đang sử dụng Exchange Online hoặc nếu tài khoản Office 365 của họ được liên kết với môi trường Exchange tại chỗ từ tổ chức của bạn thì bạn có thể gặp lỗi sau khi tìm cách thay đổi tên người dùng và địa chỉ email: "Người dùng này được đồng bộ hóa với Active Directory cục bộ của bạn. Một số chi tiết chỉ có thể chỉnh sửa được thông qua Active Directory cục bộ của bạn".

Điều này là do Địa chỉ Định tuyến Email Microsoft Online (MOERA). MOERA được xây dựng từ thuộc tính userPrincipalName của người dùng trong Active Directory, đồng thời, được tự động gán vào tài khoản đám mây trong quá trình đồng bộ đầu tiên và sau khi đã tạo thì bạn sẽ không thể sửa đổi hay loại bỏ trong Office 365. Bạn có thể thay đổi tên người dùng sau đó trong Active Directory nhưng điều này sẽ không thay đổi MOERA và bạn có thể gặp phải các sự cố về hiển thị tên mới được thay đổi trong Danh sách Địa chỉ Toàn cầu.

Để khắc phục điều này, hãy đăng nhập vào Mô-đun Azure Active Directory cho PowerShell bằng thông tin xác thực người quản trị Office 365 của bạn và sử dụng cú pháp sau:

Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName anne.wallace@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName anne.jones@contoso.com

Mẹo: Điều này sẽ thay đổi thuộc tính userPrincipalName của người đó và không ảnh hưởng tới địa chỉ email của họ. Tuy nhiên, đây là biện pháp tốt nhất để giúp UPN đăng nhập của người dùng khớp với địa chỉ SMTP chính của họ.

Để tìm hiểu về cách thay đổi tên người dùng của ai đó trong Active Directory, trong Windows Server 2003 và phiên bản trước đó, hãy xem mục Đổi tên tài khoản người dùng.

Chủ đề Liên quan

Người quản trị: Đặt lại mật khẩu cho một hoặc nhiều người dùng trong Office 365
Thêm địa chỉ email bổ sung cho người dùng trong Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×