Thay đổi tên miền SharePoint Online cho tổ chức của bạn

Rất tiếc, không thể thay đổi tên miền SharePoint Online cho tổ chức của bạn trong Office 365. Ví dụ: nếu tên của tổ chức bạn thay đổi từ "Contoso" thành "Fourth Coffee", bạn không thể thay đổi contoso.sharepoint.com thành fourthcoffee.sharepoint.com.

Để sử dụng tên miền fourthcoffee.sharepoint.com, bạn sẽ cần mua một đăng ký Office 365 mới và di chuyển mọi email, tệp cũng như bất kỳ dữ liệu nào khác bạn muốn giữ sang đăng ký mới.

Lưu ý: Để thay đổi tên của một site, ví dụ: từ https://contoso.sharepoint.com/sites/sample1 thành https://contoso.sharepoint.com/sites/sample2, bạn cần tạo một site mới, rồi di chuyển mọi nội dung từ site cũ sang site mới. Để biết thông tin về việc di chuyển các mục trong thư viện tài liệu, hãy xem mục Di chuyển hoặc sao chép các mục từ thư viện tài liệu SharePoint.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×