Thay đổi tài khoản được dùng để gửi thông điệp email

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có nhiều tài khoản trong Outlook, khi bạn soạn một thông điệp email mới, Outlook chọn tài khoản mặc định là từ tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trả lời, Trả lời tất cả, hoặc chuyển tiếp thư, Outlook sẽ gửi tin nhắn của bạn với cùng một tài khoản thư ban đầu đã được gửi đến. Ví dụ, Cheryl có hai tài khoản. Tài khoản mặc định của họ là cheryl.parsons64@outlook.com. Tài khoản của mình thứ hai là cheryl@contoso.com. Nếu Cheryl nhận được một thông điệp email từ Chester tại cheryl@contoso.com tài khoản của mình, khi cô ấy trả lời thông điệp của Chester, trả lời của người đó sẽ được gửi bằng cách dùng cheryl@contoso.com. Nếu cô ấy tạo một thư mới để Chester mà không phải là một câu trả lời hoặc chuyển tiếp một, thư sẽ được gửi bằng cách dùng tài khoản cheryl.parsons64@outlook.com của họ.

Bạn có thể thay đổi tài khoản nào được dùng để gửi thư.

  1. Trong cửa sổ thư, ở trên để tới nút, hãy bấm từ.

  2. Bấm vào tài khoản mà bạn muốn dùng.

Tại sao là nút từ bị thiếu không?

Nếu bạn thấy nút gửi , nhưng không thấy nút từ , nguyên nhân thông thường là Outlook hồ sơ của bạn chứa chỉ một tài khoản email. Để xem nút từ, bạn sẽ cần phải Thêm tài khoản email khác

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể thêm vào từ nút theo cách thủ công. Sau khi bạn thêm nút từ, bạn không thể loại bỏ nó, trừ khi bạn loại bỏ tất cả, ngoại trừ một tài khoản email từ Outlook.

  1. Tạo một thông điệp email mới.

  2. Chọn tùy chọn, sau đó chọn từ trong nhóm Hiện trường trên ruy-băng.

Thay đổi tài khoản email mặc định của bạn

Bạn có thể thay đổi tài khoản email mặc định của bạn bằng cách dùng các bước sau đây.

  1. Chọn tệp > thiết đặt tài khoản > thiết đặt tài khoản.

  2. Từ danh sách các tài khoản trên Email tab, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn dùng làm tài khoản mặc định.

  3. Chọn đặt làm mặc định > đóng.

Luôn sử dụng tài khoản email mặc định để gửi email mới

Nếu bạn muốn sử dụng tài khoản email mặc định khi bấm Email mới dù những tài khoản hoặc thư mục bạn bắt đầu sử dụng các bước sau đây.    

  1. Chọn tệp > tùy chọn > thư.

  2. Trong mục Gửi thư, hãy chọn hộp luôn dùng tài khoản mặc định khi soạn thư mới.

  3. Chọn OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×