Thay đổi tài khoản được dùng để gửi thông điệp email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có nhiều tài khoản trong Outlook, khi bạn soạn một thông điệp email mới, Outlook chọn tài khoản mặc định là từ tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trả lời, Trả lời tất cả, hoặc chuyển tiếp thư, Outlook sẽ gửi tin nhắn của bạn với cùng một tài khoản thư ban đầu đã được gửi đến. Ví dụ, Cheryl có hai tài khoản. Tài khoản mặc định của họ là cheryl.parsons64@outlook.com. Tài khoản của mình thứ hai là cheryl@contoso.com. Nếu Cheryl nhận được một thông điệp email từ Chester tại cheryl@contoso.com tài khoản của mình, khi cô ấy trả lời thông điệp của Chester, trả lời của người đó sẽ được gửi bằng cách dùng cheryl@contoso.com. Nếu cô ấy tạo một thư mới để Chester mà không phải là một câu trả lời hoặc chuyển tiếp một, thư sẽ được gửi bằng cách dùng tài khoản cheryl.parsons64@outlook.com của họ.

Bạn có thể thay đổi tài khoản nào được dùng để gửi thư.

  1. Trong cửa sổ thư, ở trên nút Đến, bấm Từ.

  2. Bấm vào tài khoản bạn muốn sử dụng.

Tại sao là nút từ bị thiếu không?

Nếu bạn thấy nút gửi , nhưng không thấy nút từ , nguyên nhân thông thường là Outlook hồ sơ của bạn chứa chỉ một tài khoản email. Để xem nút từ, bạn sẽ cần phải Thêm tài khoản email khác.

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể thêm vào từ nút theo cách thủ công. Sau khi bạn thêm nút từ, bạn không thể loại bỏ nó, trừ khi bạn loại bỏ tất cả, ngoại trừ một tài khoản email từ Outlook.

  1. Tạo một thông điệp email mới.

  2. Chọn tùy chọn, sau đó chọn từ trong nhóm Hiện trường trên ruy-băng.

Thay đổi tài khoản email mặc định của bạn

Bạn có thể thay đổi tài khoản email mặc định của bạn bằng cách dùng các bước sau đây.

  1. Chọn tệp > thiết đặt tài khoản > thiết đặt tài khoản.

  2. Từ danh sách các tài khoản trên Email tab, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn dùng làm tài khoản mặc định.

  3. Chọn đặt làm mặc định > đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×