Thay đổi số điện thoại trong Skype for Business

Thay đổi số điện thoại trong Skype for Business

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết lập hoặc thay đổi thiết đặt cho bất kỳ điện thoại nào bạn lập kế hoạch để dùng với Skype for Business trong Skype for Business tùy chọn menu.

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại

Quan trọng: nếu bạn muốn thay đổi số điện thoại của bạn nhưng không thể vì nó bị mờ đi, nó có nghĩa là quản trị của bạn đã thiết lập nó để bạn và bạn đang chặn hay không thay đổi nó. Liên hệ với quản trị của bạn (người cung cấp cho bạn thông tin tài khoản của bạn) và yêu cầu họ quyền thay đổi số điện thoại cơ quan của bạn.

Số điện thoại cơ quan là mờ xuất.
 1. Ở phía trên cùng của cửa sổ chính của Skype for Business , bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Menu chính tùy chọn nút mũi tên và chọn tùy chọn công cụ >.

  Menu tùy chọn Skype trong công cụ tùy chọn

 2. Trong menu tùy chọn , hãy chọn điện thoại.

  Tùy chọn Skype Menu điện thoại

 3. Bấm vào hộp cho loại số bạn muốn thêm hoặc thay đổi, rồi nhập số vào. Sử dụng chỉ các chữ số 0123456789, và không có dấu ngoặc đơn hoặc dấu gạch ngang. Khi bạn thêm số quốc tế, nhập các + mã quốc gia, rồi tiếp theo là số nội hạt.

 4. Để các liên hệ có thể thấy được số này, hãy chọn hộp kiểm Đưa vào thẻ liên hệ của tôi bên cạnh số đó.

Ai có thể nhìn thấy số điện thoại của mình?

Số điện thoại của bạn xuất hiện trên thẻ liên hệ của bạn và được hiển thị liên hệ của bạn Skype for Business dựa trên quan hệ bảo mật, họ có với bạn. Số của bạn sẽ được hiển thị như sau:

 • Điện thoại Cơ quan hiển thị với tất cả các liên hệ, ngoại trừ Liên hệ Bên ngoài và Liên hệ Bị chặn.

  Lưu ý: Một số công ty không cho phép bạn bỏ chọn hộp kiểm Đưa vào thẻ liên hệ của tôi đối với số điện thoại cơ quan.

 • Điện thoại di động được chỉ hiển thị với nhóm làm việc của bạn và bạn bè và gia đình.

 • Điện thoại nhà riêng là chỉ hiển thị với bạn bè và gia đình.

 • Điện thoại khác được hiển thị chỉ với bạn bè và gia đình. Sử dụng tùy chọn này để thêm hoặc sửa đổi số bổ sung, như cho một văn phòng tạm thời hoặc một điện thoại thay thế.

Lưu ý: Để xem trong liên hệ của bạn đã từng các mối quan hệ với bạn, trong danh sách liên hệ, chọn các liên hệ tab mối quan hệ được nhóm theo quan hệ bảo mật. Để thay đổi mối quan hệ, bạn có với liên hệ, bấm chuột phải vào danh sách liên hệ, sau đó bấm Thay đổi quan hệ bảo mật. Để biết thêm chi tiết, hãy xem kiểm soát truy nhập thông tin hiện diện của bạn trong Skype for Business.

Dùng thiết bị điện thoại (TTY) văn bản

Dùng chế độ điện thoại văn bản (TTY) để giao tiếp bằng văn bản qua đường điện thoại. Bạn phải kết nối thiết bị TTY với máy tính để diễn giải âm thanh được thay đổi; nếu không, bạn có thể gặp phải chất lượng âm thanh kém trong khi gọi. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Chế độ TTY được tắt theo mặc định. Để bật chế độ TTY:

 1. Kết nối một thiết bị TTY với máy tính của bạn.

 2. Ở phía trên cùng của cửa sổ chính của Skype for Business , bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Menu chính tùy chọn nút mũi tên và chọn tùy chọn công cụ >.

  Menu tùy chọn Skype trong công cụ tùy chọn

 3. Trong menu tùy chọn , hãy chọn điện thoại.

  Tùy chọn Skype Menu điện thoại

 4. Bên dưới khả năng truy nhập điện thoại, chọn bật chế độ TTY.

 5. Đăng thoát khỏi Skype for Business, rồi đăng nhập trở lại.

Xem Thêm

Thực hiện và nhận cuộc gọi bằng Skype for Business

Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời

Chuyển cuộc gọi Skype for Business

Bắt đầu cuộc gọi hội thảo Skype for Business

Khám phá Skype for Business

Gán, thay đổi hoặc loại bỏ một số điện thoại cho người dùng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×