Thay đổi quyền cụ thảo Groove

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi các quyền được gán cho thành viên vai trò trong SharePoint Workspace 2010 workspace. Tùy thuộc vào vai trò của bạn, youmay có thể thay đổi quyền trong 2007 (hoặc trước đó) Workspace.

Để xem các quyền hiện đang được gán cho vai trò thành viên, bấm vào tab Workspace , bấm thuộc tính, sau đó bấm tab quyền .

Theo mặc định, tất cả thành viên ngoại trừ khách có quyền tạo, sửa và xóa bỏ bản phác thảo.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×