Thay đổi ngôn ngữ Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi

Trong nền kinh tế toàn cầu và đa văn hóa ngày nay, chúng tôi thường nhận thấy có nhiều người dùng muốn làm việc bằng các ngôn ngữ khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết đặt để ứng dụng Microsoft Word, PowerPoint hoặc các ứng dụng Office khác hoạt động trong ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng để làm việc.

Có ba khu vực cơ bản trong Microsoft Office mà bạn có thể muốn thay đổi ngôn ngữ.

 • Ngôn ngữ soạn thảo là ngôn ngữ bạn dùng để nhập và chỉnh sửa nội dung của mình. Chủ yếu để kiểm soát ngôn ngữ mà thiết lập bàn phím của bạn.

 • Công cụ kiểm lỗi thực hiện kiểm tra chính tả và ngữ pháp. Thông thường, bạn sẽ đặt ngôn ngữ này giống như ngôn ngữ soạn thảo.

 • Giao diện Người dùng hay "UI" là tất cả các nút, menu và điều khiển trong Office. Đôi khi còn được gọi là "ngôn ngữ hiển thị".

Bạn có thể đặt giao diện người dùng và ngôn ngữ soạn thảo giống nhau hoặc khác nhau, nếu muốn. Có thể bạn muốn các nút và điều khiển của mình là Tiếng Pháp nhưng lại cần nhập tài liệu bằng Tiếng Đức chẳng hạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi hoàn toàn Office, vĩnh viễn sang một ngôn ngữ khác, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất nếu trước tiên bạn cũng đặt ngôn ngữ đó làm ngôn ngữ hiển thị mặc định của mình trong Windows. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy xem bài viết này dành cho Windows 10 hoặc bài viết này dành cho Windows 7 hoặc 8.

Trong Office, các tùy chọn ngôn ngữ nằm trong hộp thoại Đặt tùy chọn ngôn ngữ Office. Có thể đặt ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ trợ giúp một cách độc lập. Ví dụ: bạn có thể đặt mọi nội dung khớp với ngôn ngữ của hệ điều hành hoặc sử dụng kết hợp các ngôn ngữ cho hệ điều hành, việc chỉnh sửa, hiển thị và Trợ giúp.

Soạn thảo và Kiểm lỗi

 1. Trong ứng dụng Office bất kỳ, chọn Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

  Hộp thoại nơi bạn có thể thêm, chọn hoặc loại bỏ ngôn ngữ Office sử dụng trong các công cụ chỉnh sửa và kiểm lỗi.
 2. Nếu ngôn ngữ của bạn đã xuất hiện trong các ngôn ngữ soạn thảo, bấm vào Đặt làm mặc định. Nếu không, bạn hãy chọn ngôn ngữ đó từ danh sách Thêm ngôn ngữ soạn thảo bổ sung, rồi bấm vào nút Thêm. Ngôn ngữ mới sẽ xuất hiện trong danh sách ngôn ngữ soạn thảo.

Nếu Bố trí bàn phím hiển thị là Đã bật thì bạn đã sẵn sàng để soạn thảo. Nếu cột Bố trí bàn phím hiển thị Chưa bật, hãy làm theo các bước sau để bật:

 1. Bấm vào liên kết Chưa bật.

 2. Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ, bấm vào Thêm ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ của bạn trong danh sách, rồi bấm vào Thêm.

 3. Đóng hộp thoại Thêm Ngôn ngữ. Ngôn ngữ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Đã kích hoạt dưới mục Bố trí Bàn phím trong mục Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo.

Trong Kiểm lỗi, nếu ngôn ngữ của bạn hiển thị là Đã cài đặt thì bạn đã sẵn sàng. Nếu không, hãy bấm vào Chưa cài đặt và Office sẽ đưa bạn đến trang để tải xuống Gói Phụ kiện Ngôn ngữ cần thiết cho ngôn ngữ đó. Hãy làm theo các hướng dẫn trên trang đó để tải xuống và cài đặt gói, rồi quay lại hộp thoại Tùy chọn Ngôn ngữ Office để xác nhận rằng gói đã được cài đặt.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Office trong Microsoft Store, khi bấm vào Chưa cài đặt, bạn sẽ được đưa đến Cài đặt Ngôn ngữ Windows, bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn của mình tại đây và ngôn ngữ đó sẽ được tải xuống tự động, nếu cần.

Ngôn ngữ hiển thị và trợ giúp

Trong ứng dụng Office bất kỳ, chọn Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

Hộp thoại cho phép bạn chọn ngôn ngữ mà Office sẽ sử dụng cho các nút, menu và nội dung trợ giúp.

Nếu bạn đã đặt ngôn ngữ hiển thị của Microsoft Windows là ngôn ngữ bạn muốn Office hiển thị thì bạn có thể để nguyên cài đặt này là Khớp với Microsoft Windows. Nếu không, hãy chọn ngôn ngữ của bạn và bấm vào Đặt làm mặc định để di chuyển ngôn ngữ đó lên đầu danh sách. Ngôn ngữ được liệt kê đầu tiên là ngôn ngữ Office sẽ sử dụng cho các menu và nút.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Office trong Microsoft Store và bạn muốn thay đổi ngôn ngữ hiển thị mặc định của mình, đi đến phần cài đặt Khu vực và Ngôn ngữ trong Windows 10. Bấm vào ngôn ngữ bạn muốn đặt làm mặc định, rồi chọn Đặt làm mặc định.

Lặp lại để đặt cấu hình ngôn ngữ trợ giúp của bạn nếu muốn.

Nếu ngôn ngữ bạn muốn không sẵn dùng...

Tải xuống Gói Phụ kiện Ngôn ngữ thích hợp cho ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ trang này: Gói Phụ kiện Ngôn ngữ dành cho Office. Gói Phụ kiện Ngôn ngữ chứa các công cụ hiển thị và kiểm lỗi cho hầu hết các ngôn ngữ nhưng bạn vẫn có thể chọn hiển thị bằng ngôn ngữ này còn soạn thảo bằng ngôn ngữ khác.

Microsoft Office for Mac đã chứa tất cả ngôn ngữ sẵn dùng nên không cần tải xuống ngôn ngữ nào cả. Để đặt cấu hình Office nhằm sử dụng những ngôn ngữ đó, hãy làm theo các bước sau:

dòng màu xám

Giao diện Người dùng - Ngôn ngữ hiển thị của Office for Mac tuân theo ngôn ngữ được đặt cho hệ điều hành của bạn.

Bạn có thể đặt cấu hình cho Giao diện Người dùng trên OS X bằng cách đi tới menu Apple, chọn Tùy chọn Hệ thống > Ngôn ngữ & Khu vực, rồi đặt ngôn ngữ mong muốn làm ngôn ngữ chính của mình bằng cách kéo ngôn ngữ đó lên đầu danh sách Ngôn ngữ ưa dùng.

Nếu ngôn ngữ bạn muốn không xuất hiện thì chỉ cần bấm vào dấu +, rồi thêm ngôn ngữ đó.

Bạn sẽ có thể phải khởi động lại ứng dụng Office để thay đổi này có hiệu lực.

dòng màu xám

Soạn thảo - Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo cho tệp này trong Office for Mac, hãy đi đến Công cụ > Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ của bạn, rồi bấm vào OK.

Ngôn ngữ Mặc định trong Office for Mac

Để đặt cài đặt này làm mặc định cho toàn bộ tài liệu mới, hãy bấm vào Mặc định.

dòng màu xám

Giao diện Người dùng & Soạn thảo - Ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ bàn phím của Office for Android cũng giống như ngôn ngữ được đặt cho thiết bị. Bạn có thể đặt cấu hình các ngôn ngữ đó bằng cách đi tới Cài đặt > Ngôn ngữ và Đầu vào.

dòng màu xám

Kiểm lỗi - Trên Android, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ kiểm lỗi trong Word.

Trong Word trên điện thoại chạy Android, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Biểu tượng Chỉnh sửa ở trên cùng màn hình của bạn, rồi nhấn vào Kiểm lỗi và Ngôn ngữ bên dưới Xem lại.

Trong Word trên máy tính bảng chạy Android của bạn, đi đến tab Xem lại và bạn có thể chọn ngôn ngữ kiểm lỗi của mình từ dải băng.

dòng màu xám

Giao diện Người dùng & Soạn thảo - Ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ bàn phím của Office for iOS cũng giống như ngôn ngữ được đặt cho thiết bị. Hãy xem mục Thay đổi ngôn ngữ trên iPhone hoặc iPad của bạn để biết hướng dẫn.

dòng màu xám

Kiểm lỗi - Trên iOS, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ kiểm lỗi trong Word.

Trong Word trên iPhone, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Biểu tượng Sửa , nhấn Trang đầu > Xem lại > Công cụ kiểm lỗi, rồi nhấn vào Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

Trong tài liệu của bạn, trên tab Xem lại, nhấn vào biểu tượng Kiểm tra Chính tả Kiểm tra chính tả , rồi nhấn vào Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

Bật tính năng chính tả

dòng màu xám

Giao diện Người dùng & Soạn thảo - Ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ bàn phím của Office for Windows Mobile cũng giống như ngôn ngữ được đặt cho Windows.

dòng màu xám

Kiểm lỗi - Trên Windows Mobile, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ kiểm lỗi trong Word.

Trong tài liệu của bạn, trên tab Xem lại, bạn có thể chọn ngôn ngữ kiểm lỗi từ dải băng.

dòng màu xám

Giao diện người dùng - Cách tốt nhất để đặt ngôn ngữ hiển thị trong Office Online là đặt ngôn ngữ ở máy chủ, nơi chứa tài liệu của bạn. Thường thì đó là OneDrive, SharePoint, Dropbox, v.v..Khi bạn mở tài liệu từ một trong các site đó, Office Online sẽ sử dụng ngôn ngữ hiển thị bạn đã đặt cho dịch vụ đó.

dòng màu xám

Để thiết lập ngôn ngữ công cụ kiểm lỗi trong ứng dụng của bạn, hãy đi đến tabXem lại > Soát chính tả & Ngữ pháp > Đặt Ngôn ngữ kiểm lỗi. Trong OneNote dành cho web, bạn sẽ thấy trên tab Trang đầu.

Trên tab Xem lại, hãy bấm vào Chính tả > Đặt Ngôn ngữ Soát lỗi

Những điều cần biết

 • Thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng từ thời điểm này trong tài liệu về phía trước.

 • Để áp dụng thay đổi này cho bất kỳ văn bản hiện có nào trong tài liệu, nhấn CTRL+A để chọn tất cả văn bản hiện có, sau đó đặt ngôn ngữ kiểm lỗi với các bước ở trên.

 • Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến tài liệu hiện tại. Đối với các tài liệu tiếp theo, bạn sẽ cần lặp lại các bước này.

Xem Thêm

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Những ngôn ngữ nào được hỗ trợ trong Office?

Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác

Loại bỏ những ngôn ngữ và phông chữ bạn không sử dụng

Các tính năng ngôn ngữ viết từ phải sang trái

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×