Thay đổi nào hàng hoặc cột chứa các giá trị trục x cho biểu đồ xy (phân tán)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi chuỗi dữ liệu có giá trị được dùng để tính toán nhãn khấc chia dọc theo trục x trong một biểu đồ xy (phân tán). Theo mặc định, các giá trị trong chuỗi đầu tiên trên biểu dữ liệu được sử dụng cho nhãn khấc chia. Chữ "X" xuất hiện trong hàng hoặc cột đầu đề bên cạnh các chuỗi dữ liệu bạn đã gán được vẽ trên trục x.

  1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

    Làm thế nào?

  2. Bấm đầu đề hàng hoặc đầu đề cột của hàng hoặc cột bạn muốn dùng làm giá trị dọc theo trục x.

  3. Trên menu dữ liệu , hãy bấm vẽ trên trục X.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×