Thay đổi mức độ bảo vệ trong Lọc Email Rác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông điệp email rác, còn được gọi là thư rác, có thể là một phiền toái trong hộp thư đếncủa bạn. Lọc email rác trong Outlook xác định các tin nhắn là có thể chứa thư rác và di chuyển chúng vào thư mục Email rác . Bạn có thể dễ dàng thay đổi mức độ bảo vệ email rác hoặc tự động xóa bỏ email rác.

Thay đổi mức độ bảo vệ email rác

Theo mặc định, mức độ bảo vệ lọc Email rác được đặt là Không lọc tự động. Bạn có thể lập bộ lọc nghiêm ngặt hơn để nó bắt nhiều thư rác. Cao hơn, bạn đặt mức độ bảo vệ, các lớn rủi ro của một số thông báo hợp lệ được xác định là thư rác và chuyển vào thư mục Email rác .

 1. Bấm trang đầu > xóa bỏ nhóm > thư rác > Tùy chọn email rác.

 2. Chọn cấp độ bảo vệ mà bạn muốn.

  • Không lọc tự động     Mặc dù điều này sẽ tắt lọc Email rác tự động, thư vẫn được đánh giá bằng cách dùng tên miền và địa chỉ email trong danh sách người gửi chặn.

   Lưu ý: Nếu bạn muốn tắt bộ lọc thư rác, bạn cũng phải xóa tên từ danh sách lọc Email rác.

  • Thấp     Nếu bạn không nhận được nhiều thư rác hoặc chỉ muốn lọc những thư rõ ràng là thư rác nhất, hãy chọn tùy chọn này.

  • Cao     Nếu bạn nhận được nhiều thư rác nhưng không muốn hạn chế thư từ những người gửi trong danh sách an toàn của bạn, hãy chọn tùy chọn này. Chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra thư mục Email Rác để bảo đảm rằng thư mà bạn muốn không bị chuyển sai.

  • Chỉ danh sách an toàn     Đây là tùy chọn hạn chế nhất. Bất kỳ thư nào không phải là một người nào đó trên danh sách người gửi an toàn hoặc không phải là một danh sách gửi thư trong danh sách người nhận an toàn, được phân loại là thư rác.

Chỉ việc xóa chúng!

Bạn có thể thiết đặt Outlook xóa tất cả các thư nghi ngờ là thư rác thay vì chuyển chúng vào thư mục Email Rác. Thao tác này đồng nghĩa với việc bạn không thể xem lại các thư để phát hiện những thư bị chuyển nhầm, vì vậy hãy cân nhắc những rủi ro khi dùng tùy chọn này.

 1. Trong thư, bấm trang chủ > thư rác > Tùy chọn email rác.

 2. Trên tab Tùy chọn, hãy chọn hộp Xóa vĩnh viễn thư bị nghi ngờ là email rác thay vì chuyển vào thư mục Email Rác.

Thay đổi mức độ bảo vệ email rác

Theo mặc định, bộ lọc thư rác được bật lên, và mức độ bảo vệ được đặt là thấp, thiết đặt thiết kế để nắm bắt hình thư rác nhất rõ ràng. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của lọc Email rác. Thư phát hiện bằng bộ lọc thư rác được chuyển vào thư mục Email rác . Bạn có thể thay đổi bất kỳ các tùy chọn lọc thư rác cho loại bảo vệ mà bạn muốn.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn để mở hộp thoại Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn của hộp thoại tùy chọn, dưới email, hãy bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Chọn mức độ bảo vệ mà bạn muốn:

  • Không lọc tự động     Mặc dù điều này sẽ tắt lọc Email rác tự động, Outlook tiếp tục để đánh giá thư bằng cách dùng tên miền và địa chỉ email trong danh sách người gửi chặn, và cũng có thể tiếp tục để di chuyển thư từ người gửi bị chặn vào thư mục Email rác .

   Lưu ý: Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn bộ lọc thư rác, bạn phải cũng loại bỏ các mục nhập trong các bộ lọc danh sách thư rác.

  • Thấp     Nếu bạn không nhận được nhiều thư rác email, hoặc muốn lọc xuất chỉ những thư nhất rõ ràng là thư rác, chọn tùy chọn này.

  • Cao     Nếu bạn nhận được nhiều thư rác email, nhưng không muốn hạn chế vào thư mà bạn nhìn thấy những từ người gửi vào danh sách an toàn của bạn, hãy chọn tùy chọn này. Tuy nhiên, bạn nên định kỳ xem lại thư chuyển vào thư mục Email rác, vì một số thông báo hợp lệ cũng có thể kết thúc có.

  • Chỉ danh sách an toàn     Nếu bạn nhận được nhiều thông điệp email, bạn có thể chọn tùy chọn này. Bất kỳ thông điệp email mà không phải là một người nào đó trên danh sách người gửi an toàn hoặc không phải là một danh sách gửi thư trong danh sách người nhận an toàn, sẽ được coi là thư rác.

Lưu ý: Thay đổi mức độ bảo vệ ảnh hưởng đến chỉ các tài khoản thư mà trình bày và lưu thông điệp email trên máy tính của bạn. Bao gồm tất cả các tài khoản email sử dụng một tệp thư mục cá nhân (.pst), bao gồm POP3 và IMAP và Microsoft Exchange tài khoản được cấu hình để sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, mà sử dụng một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost).

Xóa bỏ thư thay vì di chuyển chúng vào thư mục Email rác

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn để mở hộp thoại Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn của hộp thoại tùy chọn, dưới email, hãy bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Chọn hộp kiểm xóa vĩnh viễn bị nghi ngờ là email rác thay vì chuyển vào thư mục email rác .

Lưu ý: Khi bạn xóa vĩnh viễn bị nghi ngờ là email rác thư, thư ngay lập tức sẽ bị xóa và không được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×