Thay đổi mật khẩu trong Outlook.com

Mật khẩu Outlook.com của bạn giống mật khẩu Tài khoản Microsoft của bạn.

  1. Trong Outlook.com, chọn tên hoặc ảnh hồ sơ ở đầu trang, rồi chọn Xem tài khoản. (Nếu bạn không thấy ảnh của mình ở đầu màn hình, hãy kiểm tra trong cài đặt trình duyệt của bạn để xem tính năng chặn quảng cáo có đang bật hay không. Đôi khi điều này sẽ ngăn ảnh hiển thị.)

    Ảnh chụp màn hình nút Xem tài khoản.

  2. Bên dưới biểu ngữ Xin chào!, chọn Thay đổi mật khẩu.

    Ảnh chụp màn hình nút Thay đổi mật khẩu.

  3. Bạn có thể được nhắc xác minh danh tính của mình bằng mã bảo mật như một biện pháp bảo mật. Quyết định xem bạn muốn nhận mã bảo mật qua email hay điện thoại. Bạn sẽ được nhắc xác minh địa chỉ email hoặc bốn chữ số cuối trong số điện thoại của bạn, rồi chọn Gửi mã. Khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã đó, rồi chọn Gửi.

  4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, nhập mật khẩu mới, rồi chọn Lưu.

Hãy truy nhập trang Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft và làm theo lời nhắc.

Nếu bạn nghĩ tài khoản Outlook.com của mình đã bị xâm phạm, hãy xem mục Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị xâm phạm.

Nếu tài khoản Outlook.com của bạn đã bị chặn, hãy xem mục Bỏ chặn tài khoản Outlook.com của tôi.

Xem Thêm

Video: Thay đổi mật khẩu Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×