Thay đổi mật khẩu trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn được cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager từ xa, bạn phải sử dụng mật khẩu để đăng nhập. Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính đó là một phần của tên miền, bạn có thể dùng mật khẩu mạng của bạn. Nếu máy tính không phải là một phần của tên miền, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc người quản trị máy tính sẽ cung cấp cho bạn một mật khẩu.

Lần đầu tiên bạn kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ, bạn được nhắc nhập mật khẩu từ xa mà chủ sở hữu cơ sở dữ liệu tạo ra cho bạn. Bạn phải thay đổi mật khẩu từ xa để khớp với mật khẩu cục bộ của bạn.

Lưu ý: Bạn không cần mật khẩu cục bộ của bạn cho người sở hữu cơ sở dữ liệu.

  1. Trong hộp mật khẩu tạm thời hoặc từ xa , hãy nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu người sở hữu hoặc người quản trị máy tính cho bạn. Mật khẩu không để trống.

  2. Trong hộp mật khẩu cục bộ , hãy nhập mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính cục bộ của bạn.

  3. Trong hộp xác nhận mật khẩu cục bộ , nhập lại mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào máy tính cục bộ của bạn.

  4. Bấm vào OK.

Mật khẩu của bạn từ xa được thay đổi để khớp với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính của bạn. Lần sau khi bạn kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ, bạn không được nhắc để cung cấp mật khẩu, trừ khi không khớp với mật khẩu từ xa và mật khẩu cục bộ của bạn.

Lưu ý: Nếu thông báo, không thể thay đổi mật khẩu của bạn trên máy tínhcomputername được hiển thị, bạn có nhập sai mật khẩu của bạn. ComputerName là tên của máy tính nơi có cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×