Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Netregistry

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu Netregistry là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Sau khi bạn thay đổi bản ghi NS của bạn tại Netregistry, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Netregistry_login_C3_2017818103744

 2. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, hãy chọn quản lý.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113230

 3. Chọn trình quản lý khu vực.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_2017818103847

 4. Dưới Thêm một bản ghi vùng, chọn TXT Record từ danh sách, sau đó chọn tạo bản ghi mới.

  Netregistry_TXT_select_C3_2017818103922

 5. Không có TE: bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép trước và sau khi nhập mục trong hộp TXT.

  Trong biểu mẫu Bản ghi TXT mới , hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  TTL (SEC)

  TXT (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  "MS = msXXXXXXXX"

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Dùng đích hoặc điểm cụ thể của bạn để giá trị địa chỉ ở đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Netregistry_verificationTXTvalues_C3_2017818104424

 6. Chọn Add record.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  O365_Netregistry_selectDomainborder_C3_2017818163513

 3. Trên trang thiết lập, hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  O365_Netregistry_startSetupborder_C3_2017818163735

 4. Trên trang xác nhận tên miền , chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Thêm một bản ghi TXT instead_C3_2017526172713 trong Office 365

 5. Chọn tiếp theo, sau đó chọn xác nhận.

  OVH xác nhận tên miền của bạn trong Office 365_C3_201769202357

  ghi chú: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi máy chủ của bạn

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Netregistry_login_C3_2017818103744

 2. Bấm "quản lý" trên tên miền mà bạn muốn thay đổi

 3. Trên trang tiếp theo, bấm Tên miền

 4. Cuộn xuống đến phần Miền ủy quyền

 5. Sửa máy chủ tên của bạn để các địa chỉ bên dưới và bấm vào "Máy chủ tên Cập Nhật"

  Máy chủ Tên 1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ Tên 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tên máy chủ 3 (tùy chọn)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Tên máy chủ 4 (tùy chọn)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×