Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Gandi.net

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 để quản lý bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của bạn tại Gandi.net.)

Có hai phần chính về quy trình này: trước tiên bạn sẽ xác nhận tên miền Gandi.net, và sau đó bạn sẽ thay đổi bản ghi máy chủ tên miền của bạn để họ trỏ tới Office 365. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Xác minh miền của bạn

Thay đổi bản ghi máy chủ tên của bạn

Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365

Quan trọng: 

 • Để xác nhận tên miền của bạn cho Office 365, bạn cần phải thêm bản ghi vào tệp zone cho tên miền đó. Bạn không thể sửa một tệp zone Gandi.net hoạt động để tạo bản ghi TXT, bạn sẽ cần. Thay vào đó, bạn phải thực hiện một bản sao của tệp zone Gandi.net hoạt động để dùng trong quy trình xác thực.

 • Tệp vùng mới này chỉ được sử dụng để giúp xác minh rằng bạn sở hữu miền của mình; bản ghi này không làm ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này, bạn có thể xóa bản ghi đó nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng Default Gandi zone file, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Normal ở danh sách thả xuống Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó, chọn Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Trong hộp thoại sao chép một vùng , nhập tên mới vùng trong trường tên (ví dụ, Office 365 xác nhận).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Sau đó, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Trên trang Zones > zone_name, chọn Create a new version.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-6

Bây giờ mà bạn đã tạo zone file, hãy đi tới phần tiếp theo, nơi bạn sẽ thêm bản ghi mà bạn sẽ cần để xác nhận tên miền Gandi.net với Office 365.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Quan trọng: Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy hoàn thành quy trình Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365 ở mục đầu tiên trong bài viết này trước khi bạn bắt đầu quy trình trong mục này.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang thay đổi lô zone file , trong hàng cho vùng tệp mà bạn đã tạo để xác thực Office 365 , chọn biểu tượng sửa đổi (bút chì) .

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Thêm bản ghi, ở hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  (Chọn các giá trị Kiểugiờ từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  TTL

  Name

  Value

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Bây giờ bạn đã tạo tệp TXT mà Office 365 sẽ sử dụng để xác nhận tên miền Gandi.net của bạn, hãy đến phần tiếp theo, nơi bạn sẽ kích hoạt tệp zone mới có chứa bản ghi.

Kích hoạt tệp vùng để xác minh Office 365

Quan trọng: Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy hoàn thành các quy trình trong hai mục đầu tiên của bài viết này (Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365Thêm bản ghi TXT để xác minh) trước khi bạn bắt đầu quy trình trong mục này.

Bây giờ bạn sẽ cập nhật thiết đặt mặc định Gandi.net của bạn, để xác nhận Office 365 zone tệp chuyển thành tệp khu vực hoạt động cho tên miền bạn đang thay đổi.

Cảnh báo: Không thực hiện điều này sẽ ngăn không cho Office 365 xác nhận tên miền của bạn.

 1. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Sau đó, chọn Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Trong hộp thoại Use this version, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Trong thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Domains.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-2

 6. Trên trang Batch zone file change, tìm tệp vùng mới, rồi chọn Choose.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-12

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Để hoàn tất quá trình xác thực tên miền của bạn Gandi.net với Office 365, hãy làm theo các hướng dẫn trong phần tiếp theo.

Xác minh miền của bạn với Office 365

Quan trọng: Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy hoàn thành các quy trình trong ba mục đầu tiên của bài viết này (Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365, Thêm bản ghi TXT để xác minhKích hoạt tệp vùng để xác minh Office 365) trước khi bạn bắt đầu quy trình trong mục này.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bây giờ mà bạn đã xác nhận tên miền của bạn Gandi.net với Office 365, bạn có thể đi trên để thay đổi bản ghi máy chủ tên của bạn để họ trỏ tới Office 365. Phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn thông qua quy trình đó.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Quan trọng: Nếu bạn có không vẫn chưa xác nhận tên miền của bạn Gandi.net với Office 365, hãy thực hiện vì vậy ngay bằng cách làm theo các thủ tục trong phần đầu tiên bốn của bài viết này, bắt đầu bằng tạo tệp vùng để xác thực Office 365.

Trong khi hoàn thành thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi các bản ghi NS của miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chúng trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng:  Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, sẽ chỉ xuất hiện danh sách bốn máy chủ tên sau:

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Chọn các đường và chọn một hành động mở ra, cuộn đến mục Thay đổi kỹ thuật, rồi chọn Cập nhật DNS.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. Thận trọng: Làm theo các bước này chỉ khi máy chủ tên hiện có của bạn không phải là bốn máy chủ tên đúng. (Tức là, chỉ xóa bất kỳ máy chủ tên hiện tại nào không phải làns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com hoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Trên trang Tên Miền, xóa từng máy chủ tên trong danh sách bằng cách chọn máy chủ tên, rồi nhấn phím Xóa trên bàn phím của bạn.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. Trong các hộp DNS1 - DNS4, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×