Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Europe Registry

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Làm theo các hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 quản lý các bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu muốn, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của mình tại Europe Registry.) (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Europe Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trong phần My Domains, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn DNS SETTINGS.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-4

 5. Chọn Sử dụng Máy chủ Tên Europe Registry.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-5

 6. Chọn CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (Nâng cao).

  EuropeRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Host

  Type

  Content

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  EuropeRegistry-BP-Xác nhận-1-1

 8. Chọn ADD.

  EuropeRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Trong khi hoàn thành thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi các bản ghi NS của miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chúng trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng:  Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Bạn đã sẵn sàng thay đổi các bản ghi NS để Office 365 có thể thiết lập miền của bạn? Hãy làm theo các bước dưới đây.

Quan trọng: 

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, sẽ chỉ xuất hiện danh sách bốn máy chủ tên sau:

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Europe Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trong phần My Domains, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn DNS SETTINGS.

  EuropeRegistry-BP-Cấu hình-1-4

 5. Chọn nút tùy chọn Đại diện cho Máy chủ Tên của Bạn.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-1

 6. Tùy thuộc vào việc đã có hay không có máy chủ tên được liệt kê trên trang hiện được hiển thị, hãy tiếp tục thực hiện một trong hai quy trình sau đây:

Nếu KHÔNG có máy chủ tên được liệt kê

 1. Ở trường Tên Máy chủ:, nhập hoặc sao chép và dán hai giá trị máy chủ tên đầu tiên từ bảng sau đây.

  (Để trống các trường Địa chỉ IP.)

  Tên Máy chủ (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-2

 2. Thêm các giá trị máy chủ tên khác.

  Chọn THÊM, rồi nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng tiếp theo của bảng vào hộp dành cho bản ghi.

  Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn tạo được toàn bộ bốn bản ghi máy chủ tên.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-3

 3. Chọn điều khiển ĐẠI DIỆN CHO MÁY CHỦ TÊN CỦA BẠN như được trình bày trong hình minh họa sau đây.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-4

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Trở về đầu trang

Nếu đã CÓ máy chủ tên được liệt kê

Thận trọng: Làm theo các bước này chỉ khi máy chủ tên hiện có của bạn không phải là bốn máy chủ tên đúng. (Tức là, chỉ xóa bất kỳ máy chủ tên hiện tại nào không phải làns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com hoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Nếu có bất kỳ máy chủ tên nào khác được liệt kê, hãy chỉnh sửa máy chủ tên đầu tiên bằng cách chọn biểu tượng Bút chì màu xám (chỉnh sửa) cho bản ghi đó.

  EuropeRegistry-BP-Ủy nhiệm lại-1-5

 2. Xóa máy chủ tên đầu tiên hiện có bằng cách chọn mục nhập trong trường Tên Máy chủ: của máy chủ tên, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-6

 3. Thêm máy chủ tên thứ nhất.

  Ở trường Tên Máy chủ: đầu tiên, nhập hoặc sao chép và dán giá trị máy chủ tên đầu tiên từ bảng sau đây.

  (Để trống trường Địa chỉ IP.)

  Tên Máy chủ (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  EuropeRegistry-BP-Ủy nhiệm lại-1-7

 4. Chọn Save.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-8

 5. Thêm máy chủ tên thứ hai.

  1. Chọn biểu tượng Bút chì màu xám (chỉnh sửa) cho bản ghi thứ hai.

  2. Loại bỏ máy chủ tên thứ hai hiện có bằng cách chọn mục nhập trong trường Tên Máy chủ: của máy chủ tên, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  3. Sau đó, trong cùng trường Tên Máy chủ: đó, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị máy chủ tên thứ hai từ bảng ở trên, một lần nữa vẫn để trống trường Địa chỉ IP.

  4. Chọn LƯU.

 6. Thêm các giá trị máy chủ tên khác.

  Chọn THÊM, rồi nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng thứ ba của bảng bên trên vào hộp dành cho bản ghi tiếp theo. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn đã tạo được toàn bộ bốn bản ghi máy chủ tên.

 7. Chọn điều khiển ĐẠI DIỆN CHO MÁY CHỦ TÊN CỦA BẠN như được trình bày trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  EuropeRegistry-BP-Redelegate-1-4

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×