Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Europe Registry

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Làm theo các hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 quản lý các bản ghi DNS Office 365 cho mình. (Nếu muốn, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS Office 365 của mình tại Europe Registry.) (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Europe Registry bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Trên trang Dashboard (Bảng điều khiển), chọn MY DOMAINS (MIỀN CỦA TÔI).

 3. Trong mục My Domains (Miền của tôi), chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Chọn DNS SETTINGS (CÀI ĐẶT DNS).

 5. Chọn Use Europe Registry Name Servers (Sử dụng máy chủ tên Europe Registry).

 6. Chọn EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (NÂNG CAO)).

 7. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Host

  Type

  Content

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc trỏ tới địa chỉ cụ thể ở đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tìm được giá trị này?

 8. Chọn ADD (THÊM).

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo được cập nhật trên Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác minh.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi bạn đã thực hiện trên hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp sự cố với dòng thư hoặc các sự cố khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục các sự cố sau khi thêm miền hoặc bản ghi DNS vào Office 365.

Trở về đầu trang

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Để hoàn thành việc thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi để các bản ghi NS của miền tại nhà đăng ký tên miền của mình trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi để các bản ghi NS của miền trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Bạn đã sẵn sàng thay đổi các bản ghi NS để Office 365 có thể thiết lập miền của bạn? Hãy làm theo các bước dưới đây.

Quan trọng: 

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • Khi bạn hoàn thành các bước trong mục này, chỉ bốn máy chủ tên sau sẽ được liệt kê:

ns1.bdm.microsoftonline.com

sns2.bdm.microsoftonline.com

ns3.bdm.microsoftonline.com

ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Europe Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Dashboard (Bảng điều khiển), chọn MY DOMAINS (MIỀN CỦA TÔI).

 3. Trong mục My Domains (Miền của tôi), chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Chọn DNS SETTINGS (CÀI ĐẶT DNS).

 5. Chọn nút tùy chọn Delegate to Your Name Servers (Ủy quyền cho máy chủ tên của bạn).

  Chọn Delegate to Your Name Servers (Ủy quyền cho máy chủ tên của bạn)

 6. Tùy thuộc vào việc đã có hay không có máy chủ tên được liệt kê trên trang hiện được hiển thị, hãy tiếp tục thực hiện một trong hai quy trình sau đây:

Nếu KHÔNG có máy chủ tên được liệt kê

 1. Ở trường Tên Máy chủ:, nhập hoặc sao chép và dán hai giá trị máy chủ tên đầu tiên từ bảng sau đây.

  (Để trống các trường Địa chỉ IP.)

  Tên Máy chủ (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Nhập các giá trị máy chủ tên vào mục Host Name (Tên máy chủ)

 2. Thêm các giá trị máy chủ tên khác.

  Chọn THÊM, rồi nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng tiếp theo của bảng vào hộp dành cho bản ghi.

  Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn tạo được toàn bộ bốn bản ghi máy chủ tên.

  Thêm các giá trị máy chủ tên khác

 3. Chọn điều khiển ĐẠI DIỆN CHO MÁY CHỦ TÊN CỦA BẠN như được trình bày trong hình minh họa sau đây.

  Chọn DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (ỦY QUYỀN CHO MÁY CHỦ TÊN CỦA BẠN)

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để cập nhật các nội dung cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn trên hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Trở về đầu trang

Nếu đã CÓ máy chủ tên được liệt kê

Thận trọng: Chỉ làm theo các bước này khi máy chủ tên hiện có của bạn không phải là bốn máy chủ tên đúng. (Nghĩa là chỉ xóa các máy chủ tên hiện tại không phải là ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com hoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Nếu có bất kỳ máy chủ tên nào khác được liệt kê, hãy chỉnh sửa máy chủ tên đầu tiên bằng cách chọn biểu tượng Bút chì (chỉnh sửa) màu xám tương ứng với bản ghi đó.

  Chọn biểu tượng chỉnh sửa

 2. Xóa máy chủ tên đầu tiên hiện có bằng cách chọn mục nhập trong trường Host Name: (Tên máy chủ:), rồi nhấn phím Delete trên bàn phím.

  Chọn mục nhập Host Name (Tên máy chủ), rồi nhấn Delete

 3. Thêm máy chủ tên thứ nhất.

  Ở trường Tên Máy chủ: đầu tiên, nhập hoặc sao chép và dán giá trị máy chủ tên đầu tiên từ bảng sau đây.

  (Để trống trường Địa chỉ IP.)

  Tên Máy chủ (1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Tên Máy chủ (4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Nhập các giá trị máy chủ tên

 4. Chọn Save.

  Lưu thay đổi của bạn

 5. Thêm máy chủ tên thứ hai.

  1. Chọn biểu tượng Bút chì màu xám (chỉnh sửa) cho bản ghi thứ hai.

  2. Loại bỏ máy chủ tên thứ hai hiện có bằng cách chọn mục nhập trong trường Host Name: (Tên máy chủ:), rồi nhấn phím Delete trên bàn phím.

  3. Sau đó, trong cùng trường Tên Máy chủ: đó, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị máy chủ tên thứ hai từ bảng ở trên, một lần nữa vẫn để trống trường Địa chỉ IP.

  4. Chọn LƯU.

 6. Thêm các giá trị máy chủ tên khác.

  Chọn THÊM, rồi nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng thứ ba của bảng bên trên vào hộp dành cho bản ghi tiếp theo. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn đã tạo được toàn bộ bốn bản ghi máy chủ tên.

 7. Chọn điều khiển ĐẠI DIỆN CHO MÁY CHỦ TÊN CỦA BẠN như được trình bày trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Chọn DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (ỦY QUYỀN CHO MÁY CHỦ TÊN CỦA BẠN)

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để cập nhật các nội dung cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn trên hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×