Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với DNSMadeEasy

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Ngoại trừ quy trình đầu tiên, các quy trình trong bài viết này phải được thực hiện tại nhà đăng ký tên miền, nơi bạn đã mua miền của mình. Điều này là bởi DNSMadeEasy không phải là nhà đăng ký tên miền và bạn phải quản lý máy chủ tên tại site từ nhà đăng ký tên miền của bạn.

Sử dụng các quy trình trong bài viết này để thêm và thiết lập tên miền của bạn trong Office 365 để dịch vụ của bạn như email và Skype for Business Online sẽ sử dụng tên miền riêng của bạn. Để thực hiện điều này, bạn sẽ xác nhận tên miền của bạn, và sau đó thay đổi máy chủ tên miền của bạn vào Office 365 để có bản ghi DNS đúng có thể thiết lập cho bạn.

Hãy làm theo các quy trình này nếu ít nhất một trong ba báo cáo sau đây mô tả tình huống của bạn:

 • Bạn có tên miền riêng và muốn thiết lập nó để hoạt động với Office 365.

 • Bạn có muốn Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý bản ghi DNS của riêng bạn.)

 • Miền của bạn được lưu trữ tại một nhà cung cấp lưu trữ DNS hoặc nhà đăng ký tên miền không được liệt kê trong bài viết Cách mua một tên miền.

Sau đây là những việc bạn cần làm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Xóa miền DNSMadeEasy của bạn

Khi đăng ký DNSMadeEasy, bạn đã thêm miền bằng quy trình Thêm Miền.

Miền mà bạn thêm vào đã được mua từ một nhà đăng ký tên miền riêng biệt; DNSMadeEasy không cung cấp các dịch vụ đăng ký miền. Để xác minh và ủy nhiệm lại miền của bạn vào Office 365, trước tiên, bạn cần phải loại bỏ miền đó khỏi danh sách Miền DNSMadeEasy của mình.

Sau khi bạn loại bỏ miền của mình khỏi DNSMadeEasy, bạn sẽ thực hiện các bước bổ sung ở nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua miền.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn Xóa Miền.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-1

 4. Ở hộp văn bản trong hộp thoại xác nhận, hãy nhập từ sau đây:

  XÓA

  Quan trọng: Từ bắt buộc phải được nhập bằng chữ in hoa, như minh họa.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-2

 5. Vẫn ở hộp thoại xác nhận, chọn Gửi.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-3

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này tại nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký miền của mình.

Bạn sẽ tạo bản ghi chỉ trong quy trình này, bản ghi TXT hoặc bản ghi MX. TXT là loại bản ghi ưa thích, nhưng một số lưu trữ nhà cung cấp DNS không hỗ trợ kiểu đó, trong trường hợp bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, nơi bạn có thể tạo bản ghi mới

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi

 1. Nếu bạn tạo bản ghi TXT, hãy dùng các giá trị sau:

  Loại Bản ghi

  Biệt danh hoặc Tên Máy chủ

  Giá trị

  TTL

  TXT

  (Nhập hoặc sao chép và dán @ hoặc ten_mien của bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 2. Nếu bạn tạo bản ghi MX, hãy dùng các giá trị sau:

  Loại Bản ghi

  Biệt danh hoặc Tên Máy chủ

  Giá trị

  Mức ưu tiên

  TTL

  MX

  (Nhập hoặc sao chép và dán @ hoặc ten_mien của bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX sử dụng cho dòng thư, hãy sử dụng mức độ ưu tiên thấp hơn mức độ ưu tiên của bất kỳ bản ghi MX nào hiện có.

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 3. Lưu bản ghi.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này tại nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký miền của mình.

Khi bạn nhận được tới ô cuối cùng bước của trình hướng dẫn thiết lập tên miền trong Office 365, bạn có một nhiệm vụ còn lại: thiết lập tên miền của bạn với các dịch vụ Office 365 , chẳng hạn như email, bạn thay đổi tên miền của bạn máy chủ tên (hoặc NS) bản ghi tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để trỏ tới _ z2z_ máy chủ tên chính và phụ. Sau đó, vì Office 365 lưu trữ DNS của bạn, bản ghi DNS yêu cầu cho các dịch vụ của bạn được thiết lập tự động cho bạn.

Bạn có thể tự cập nhật bản ghi máy chủ tên bằng cách thực hiện theo các bước mà cơ quan đăng ký tên miền của bạn có thể cung cấp trong nội dung trợ giúp ở website của họ. Nếu bạn không quen với DNS, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại cơ quan đăng ký tên miền.

Để tự thay đổi máy chủ tên miền của bạn tại website của nhà đăng ký tên miền của bạn, làm theo các bước sau.

 1. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 2. Tạo bốn bản ghi máy chủ tên bằng cách sử dụng các giá trị trong bảng sau đây hoặc chỉnh sửa các bản ghi máy chủ tên hiện có để khớp với các giá trị này:

  Máy chủ tên thứ nhất

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ ba

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ tư

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Lưu thay đổi của bạn.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365 , tất cả các dịch vụ được hiện đang được liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước của trình hướng dẫn, chẳng hạn như thêm địa chỉ email, hoặc nếu bạn đang dùng tên miền của bạn cho blogs mua sắm xe, hoặc các dịch vụ, ở đó là bước bổ sung được yêu cầu. Nếu không, thay đổi này có thể dẫn đến ngừng hoạt động dịch vụ, chẳng hạn như thiếu quyền truy nhập email, hoặc trang web hiện tại của bạn được không thể truy nhập. Ví dụ, đây là một vài bước bổ sung có thể cần thiết cho email và trang web lưu trữ:

 • Di chuyển tất cả địa chỉ email sử dụng tên miền của bạn vào Office 365 trước khi bạn thay đổi bản ghi NS của bạn.

 • Bạn muốn thêm tên miền hiện đang được sử dụng với một địa chỉ website, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com? Bạn có thể thực hiện các bước trong khi bạn thêm tên miền để giữ website của được lưu trữ nơi lưu trữ bây giờ, sao cho mọi người vẫn có thể đến website sau khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền để trỏ tới Office 365.

Lưu ý: Cập Nhật bản ghi máy chủ tên của bạn có thể mất vài giờ để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Rồi email Office 365 của bạn và các dịch vụ khác sẽ có sẵn sàng để làm việc với tên miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×