Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Crazy Domains

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 để quản lý bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của bạn tại tên miền khó chịu.)

Sau đây là những việc bạn cần làm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục Thiết lập DNS chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Chọn Add Record.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Chọn TXT Record từ danh sách thả xuống Add Record.

  CrazyDomains-BP-Verify-1-1

 7. Chọn Add.

  CrazyDomains-BP-Verify-1-2

 8. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Sub Domain

  Text Record

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  CrazyDomains-BP-Xác nhận-1-3

 9. Chọn Update.

  CrazyDomains-BP-Xác nhận-1-4

 10. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Trong khi hoàn thành thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi các bản ghi NS của miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chúng trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng:  Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, sẽ chỉ xuất hiện danh sách bốn máy chủ tên sau:

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Crazy Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. Trong phần My Account, chọn Domains.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Tên Miền, trong mục Miền, chọn tên của miền mà bạn đang cập nhật.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. Trong mục Máy chủ Tên , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu hiện chỉ có bốn máy chủ tên trong danh sách và nếu chúng có tên là ns1.bdm.microsoftonline.comns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.comns4.bdm.microsoftonline.com thì bạn đã có các máy chủ tên chính xác, bạn có thể hoàn toàn bỏ qua phần còn lại của quy trình này.

  • Nếu máy chủ tên chính xác (ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.comns4.bdm.microsoftonline.com) không có trong danh sách, hãy tiếp tục thực hiện bước tiếp theo trong quy trình này.

  • Nếu máy chủ tên chính xác đã trong danh sách nhưng còn một hoặc một số máy chủ tên khác được liệt kê, hãy chuyển xuống dưới và làm theo các Bước 9 đến 11 để loại bỏ các máy chủ tên khác đó.

 5. Nếu máy chủ tên chính xác chưa có trong danh sách, hãy chọn biểu tượng danh sách thả xuống.

  CrazyDomains-BP-Ủy nhiệm lại-1-1

 6. Chọn Thêm Máy chủ Tên để tạo một hàng trống.

  CrazyDomains-BP-Ủy nhiệm lại-1-2

 7. Thêm máy chủ tên đầu tiên.

  Trong mục Thêm Máy chủ Tên, trong hộp Máy chủ Tên trong bản ghi trống đầu tiên, nhập hoặc sao chép và dán giá trị Trường Tên Máy chủ từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  Quan trọng: Crazy Domains tự động điền trường Địa chỉ IP sau khi bạn nhập giá trị Trường Tên Máy chủ.

  Trường Tên Máy chủ

  Trường Địa chỉ IP

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  CrazyDomains-BP-Redelegate-1-3

 8. Thêm máy chủ tên còn lại.

  Vẫn trong mục Máy chủ Tên, chọn lại Thêm Máy chủ Tên, rồi trong hộp Máy chủ Tên trong bản ghi trống đầu tiên, nhập hoặc sao chép và dán giá trị Trường Tên Máy chủ từ hàng thứ hai của bảng. Lặp lại các bước này cho máy chủ tên thứ ba và thứ tư.

  Trong ba bước sau đây, bạn sẽ loại bỏ bất kỳ máy chủ tên nào khác được liệt kê trong mục Máy chủ Tên.

 9. Nếu có bất kỳ máy chủ tên nào khác được liệt kê trong mục Máy chủ Tên, hãy đánh dấu một trong các máy chủ tên đó để xóa bằng cách chọn Xóa cho bản ghi đó.

  CrazyDomains-BP-Redelegate-1-4

 10. Sử dụng quy trình tương tự để đánh dấu bất kỳ máy chủ tên nào khác để xóa, cho đến khi chỉ còn hai máy chủ tên mà bạn đã thêm lúc trước trong quy trình này không được đánh dấu.

  CrazyDomains-BP-Ủy nhiệm lại-1-5

 11. Chọn Cập nhật để xác nhận thay đổi của bạn.

  CrazyDomains-BP-Ủy nhiệm lại-1-6

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×