Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Châu á sổ đăng ký

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 để quản lý bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của bạn tại Châu á sổ đăng ký.)

Đây là những gì bạn cần làm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền của Tôi, trong hàng cho miền bạn đang thay đổi, hãy chọn tên miền.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang Domain Info (Thông tin miền), hãy chọn DNS SETTINGS (CÀI ĐẶT DNS).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-4

 5. Chọn Use Asia Registry Name Servers (Sử dụng máy chủ tên Asia Registry).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-5

 6. Chọn EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (CHỈNH SỬA BẢN GHI VÙNG (Nâng cao)).

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-6

 7. Trong mục ZONE RECORDS (BẢN GHI VÙNG), trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  Loại

  Nội dung

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  AsiaRegistry-BP-Verify-1-1

 8. Chọn ADD (THÊM) để lưu bản ghi, đồng thời cũng tự động thêm một hàng trống mới.

  AsiaRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Trong khi hoàn thành thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi các bản ghi NS của miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chúng trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng:  Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, sẽ chỉ xuất hiện danh sách bốn máy chủ tên sau:

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Asia Registry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dashboard, chọn MY DOMAINS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Thông tin tên miền , trong phần Tên máy chủ , hãy chọn sửa.

  AsiaRegistry-BP-Redelegate-1-1

 4. Chọn Delegate to Your Name Servers.

  AsiaRegistry-BP-Ủy nhiệm lại-1-2

 5. Tùy thuộc vào việc đã có hay không có máy chủ tên được liệt kê trên trang hiện được hiển thị, hãy tiếp tục thực hiện một trong hai quy trình sau đây:

Nếu KHÔNG có máy chủ tên được liệt kê

 1. Trong vùng Tên máy chủ , hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị Host Name từ bảng sau đây.

  Tên Máy chủ

  Địa chỉ IP

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  AsiaRegistry-BP-Redelegate-1-3-1

 2. Thêm hai giá trị tên máy chủ khác.

  Chọn THÊM, rồi nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng tiếp theo của bảng vào hộp dành cho bản ghi.

  Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn tạo được cả bốn bản ghi Máy chủ tên.

  AsiaRegistry-BP-Redelegate-1-3-2

 3. Chọn DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS.

  AsiaRegistry-BP-Ủy nhiệm lại-1-4

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Nếu đã CÓ máy chủ tên được liệt kê

Thận trọng: Làm theo các bước này chỉ khi máy chủ tên hiện có của bạn không phải là bốn máy chủ tên đúng. (Tức là, chỉ xóa bất kỳ máy chủ tên hiện tại nào không phải làns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com hoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Nếu có bất kỳ máy chủ tên khác được liệt kê, hãy chọn biểu tượng sửa cho từng để cập nhật máy chủ tên đó.

  AsiaRegistry-BP-Ủy nhiệm lại-1-5

 2. Trong vùng Tên máy chủ , hãy xóa từng mục nhập máy chủ tên bằng cách chọn mục đó, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  AsiaRegistry-BP-Ủy nhiệm lại-1-6

 3. Thêm máy chủ tên đầu tiên.

  Vẫn trong vùng Tên máy chủ , hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị Tên máy chủ đầu tiên từ bảng sau đây.

  Tên Máy chủ

  Địa chỉ IP

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  (Để trống trường này.)

  AsiaRegistry-BP-Redelegate-1-7

 4. Chọn LƯU.

  AsiaRegistry-BP-ủy nhiệm lại-1-8

 5. Thêm bản ghi máy chủ tên thứ hai.

  Vẫn trong vùng Tên máy chủ , chọn biểu tượng sửa để Cập Nhật bản ghi khác với các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, và sau đó lại chọn lưu để hoàn thành bản ghi đó.

 6. Thêm các giá trị tên máy chủ khác.

  Chọn Thêm và sau đó nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng thứ ba của bảng trên trong hộp cho bản ghi kế tiếp. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn đã tạo tất cả bốn bản ghi máy chủ tên.

 7. Xóa bỏ bất kỳ máy chủ tên không chính xác khác bằng cách chọn biểu tượng sửa , xóa bỏ mỗi mục nhập máy chủ tên bằng cách chọn mục đó và nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn, rồi chọn lưu. Khi bạn hoàn tất, bạn nên có bốn chỉ máy chủ tên trong danh sách:

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  ns4.bdm.microsoftonline.com

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×